7. Uluslararası ‘Üniversitelerde Fikri Mülkiyet Hakları Yönetimi’ Konferansı 12-13 Ekim’de Boğaziçi Üniversitesi’nde

Boğaziçi Üniversitesi ev sahipliğinde, Koç Üniversitesi ve ODTÜ iş birliği ile yedinci kez düzenlenen ‘Üniversitelerde Fikri Mülkiyet Hakları Yönetimi Uluslararası Konferansı’, bu yıl ‘’Başarı Hikayeleri; Laboratuvardan Pazara”’ temasıyla yerli ve yabancı birçok konuğu ağırlayacak.

Fikri mülkiyet hakkında farkındalık yaratmak ve sahiplenilen fikri mülkiyet ilkeleri çerçevesinde akademi ve yeni oluşan teknoloji transfer ekosistemine katkıda bulunmayı amaçlayan konferans, yaratıcılık ve buluşçuluğu geliştirmek ve teşvik etmenin yanı sıra, fikri mülkiyet haklarının korunması ve fikri mülkiyet varlıklarının ticarileştirilmesi için önemli bir platform oluşturuyor.

Boğaziçi Üniversitesi ev sahipliğinde, Koç Üniversitesi ve Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nin katkıları ve iş birliğiyle düzenlenecek olan konferansın, Türkiye’nin üç saygın araştırma üniversitesinin stratejik ortaklığı ile gelecek yıllarda da düzenli olarak devam etmesi planlanıyor.

“Üniversitelerde Fikri Mülkiyet Hakları Yönetimi’’ Konferansı 12 Ekim’de Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmed Özkan ve Arçelik A.Ş. Uluslararası Ticari Satışlardan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ragıp Balcıoğlu’nun açılış konuşmalarıyla başlayacak. Bilim, Teknoloji ve Sanayi Bakanı Faruk Özlü’nün katılımının beklendiği Konferans, daha önceki Fikri Mülkiyet Konferanslarında olduğu gibi, ilk panelde “Uluslararası, Bölgesel ve Ulusal ölçekte Akademik Fikri Mülkiyet Ticarileşmesinde TTO’ların Rolleri” konusunda stratejileri tartışmaya açacak.

Bu yıl “Başarı Öyküleri: Laboratuvardan Pazara” teması ile gerçekleşecek konferansta bu paneli, “İnovasyon ve Girişimciliğin Başarıya Dönüşünü Destekleyen ya da Engelleyen Zihniyet ve Davranışlar konulu oturum takip edecek. Konferansın ilk günü laboratuvardan başarılı bir şekilde ticari tarafa aktarılan iki önemli başarı hikayesi; Boğaziçi Üniversitesi GlakoLense ve ODTÜ Mikro Biyosistemler Inc. vakalarının ele alınacağı panellerle son bulacak.

Konferansın ikinci ve son günü ise beş ayrı panele ev sahipliği yapacak. Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) – Geçiş ve Gelişmiş Ülkeler Bölümü (TDC) yönetiminde yuvarlak masa düzeninde gerçekleşecek ilk toplantıda çeşitli ülkelerden katılımcılar fikri mülkiyet hakları yönetimi konusunda mevcut stratejilerini ve üniversitelerden beklentilerini paylaşacaklar. Programda İsrail Deneyimi ve ABD Deneyimi başlığı altında başarı hikayelerinin paylaşıldığı iki ayrı panel de yer alacak. Benzersiz girişim eko-sistemlerini vurgulamak amacıyla her panel her bir alanda ve bölgede deneyimli uzmanlar ve yöneticilerle gerçekleştirilecek.

Tarih: 05 Eylül 2017