Rekabetçi Sektörler Programı’ndan Boğaziçi’nde geliştirilen projelere destek

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü ve AB Mali Programları Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen, Rekabetçi Sektörler Programı'nın ikinci dönemi kapsamında; "Teknoloji Transferi ve Ticarileştirme", "İmalat Sanayi", "Araştırma ve Geliştirme" başlıklarında verilen destekler açıklandı. "Teknoloji Transferi ve Ticarileştirme" başlığı altında Boğaziçi Üniversitesi’nce yürütülmekte olan projeler 8.1 Milyon Euro tutarında destekle fonlandı.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında desteklenmeye hak kazanan projeler arasında Boğaziçi Üniversitesi’nin yürütücüsü olduğu ‘’Yaşam Bilimleri KOBİ'lerinin Küresel Rekabetçiliğini Arttırmaya Yönelik Ar-Ge Destek Laboratuvarları Projesi’’ ile sağlık ve enerji alanlarına yönelik biyoekonomi odaklı bir büyüme modeline dayanan ‘’Integrated Biorefinery Concept for Bioeconomy Driven Development -INDEPENDENT) Projesi’’ yer aldı. 

Yaşam Bilimleri KOBİ'lerinin Küresel Rekabetçiliğini Arttırmaya Yönelik Ar-Ge Destek Laboratuvarları

Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi (BULifeSci),  ‘R&D Support Labs for LifeSci SMEs towards Global Competitiveness’ (Yaşam Bilimleri KOBİ'lerinin Küresel Rekabetçiliğini Arttırmaya Yönelik Ar-Ge Destek Laboratuvarları) projesi ile sanayi işbirliği projelerine bir yenisini daha ekledi.

Hem ulusal hem de bölgesel anlamda ihtiyaç duyulan, uluslararası ölçekte rekabetçi bir katma değere sahip olmak isteyen sağlık endüstrisi alanında kurumlar arası işbirliklerinin arttırılarak Ar-Ge çalışmalarının güçlendirilmesi ve yeni teknoloji ve inovasyon faaliyetlerinin hızlandırılması, orta/uzun vadede, bu alanda dışa bağımlılığın azaltılması ve bölgesel üretimin, ihracatın ve rekabet gücünün arttırılmasına katkı sağlanması hedefiyle tasarlanan bu proje kapsamında, BULifeSci bünyesinde yer alan Mikrosistem Bazlı Tıbbi Cihaz Geliştirme Birimi (Temiz Oda), Test/Analiz Birimi ve Deneysel Hayvan Üretim ve Bakım Birimi (Vivarium) araştırma altyapıları güçlendirilerek; in vivo tıbbi cihaz üretimi, tıbbi malzeme karakterizasyonu ve klinik öncesi hayvan deneyleri konularında, medikal cihaz ve ilaç şirketlerine sunmakta olduğu hizmetlerin genişletilmesi amaçlanıyor.

Söz konusu proje, 2013 yılına kadar BULifeSci kurucu müdürü olarak görev yapmış olan ve halen de bu merkezin sanayi ile ilişkilerinden sorumlu olarak katkı vermeye devam eden Prof. Dr. Cengizhan Öztürk (Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü) koordinasyonunda geniş bir akademisyen grubu tarafından yürütülüyor.  Bu aşamada Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafında bir senelik olgunlaştırma aşamasına geçmiş bulunan ve 3.2 Milyon Euro seviyesine bir bütçe planlanması olan bu proje ile BULifeSci bünyesinde ulusal sanayi işbirliği projelerinde önemli bir açığı kapatacak yeni bir Biyotek ve Biyomalzeme Ar-Ge Laboratuvarının kurulması ve şu anda yapım aşamasında olan binada yer alacak BULifeSci Kandilli Bilim ve Teknoloji Merkezi Laboratuvarı’nın geliştirilmesi öngörülüyor.

Biyoekonomi Odaklı Kalkınma için Entegre Biyorafineri

Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında desteklenen projelerden ikincisi ise Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Berat Haznedaroğlu liderliğinde yürütülüyor.

B.Ü. Teknopark A.Ş. yürütücülüğünde ve üniversitenin Kilyos Kampüsü’nde yer alan İstanbul Mikroyosun Biyoteknolojileri AR-GE Birimi (İMBİYOTAB) ortaklığında gerçekleştirilecek olan toplam 4,912,459.03 Euro bütçeli INDEPENDENT Projesi,  Türkiye’nin temel sıkıntılarından ve cari açık kaynaklarından sağlık ve enerji alanlarına yönelik biyoekonomi odaklı bir büyüme modeline dayanan ürün ve teknolojilerin entegre bir üretim modeli ile fosil kaynaklara bağlı olmadan tamamen alg (yosun) tabanlı doğal kaynaklardan elde edilmesini hedefliyor.

Bu çerçevede hali hazırda Boğaziçi Sarıtepe Kampüsü’nde faaliyet gösteren İstanbul Mikroyosun Biyoteknolojileri Araştırma ve Geliştirme Birimi’nin (İMBİYOTAB) mevcut alg üretim kapasitesi artırılarak karbon-negatif entegre bir biyorafineri sistemi içinde işlemesi sağlanacak. Kara ve denizde kurulacak alg üretim reaktörlerinde yetiştirilecek mikro ve makroalglerden insan gıda takviyesi ürünleri, farmasötik özellik gösteren bileşenler, hayvan yemi uygulamaları, organik gübre ve biyoyakıtlar geliştirilecek. Sıfır atık hedefli tesis, tam kapasite çalışmaya başladığında Türkiye ve Avrupa'nın ilk karbon-negatif entegre biyorafinerisi olacak.

Kurulacak tesiste yıllık yaklaşık 2400 tonluk ıslak alg kütlesinin işlenmesi hedefleniyor. Kurulacak yapı ayrıca kamu üniversite sanayi işbirliği çerçevesinde başta gıda, enerji, çevre ve sağlık sektörleri olmak üzere birçok farklı sektörde faaliyet gösteren KOBİ’lere danışmanlık, proje geliştirme, teknoloji transferi, test ve analiz hizmetleri verebilecek.

Tarih: 27 Kasım 2017