Türkiye’deki şirketlerin dijital röntgeni çekildi

Türkiye’de şirketlerin dijitalleşme yolculuğunda hangi noktada olduklarını tespit etmek, dijital kabiliyetlerini analiz etmek ve dijital potansiyellerini ortaya çıkarmak amacıyla ikincisi hayata geçirilen Accenture Dijitalleşme Endeksi açıklandı. Bu kapsamlı araştırmanın akademik ortaklarından Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayşegül Toker, dijitalleşmenin günümüzde her ölçekte şirket için önemli bir gereklilik olduğuna dikkat çekti.

Türkiye’deki şirketlerin bilişimdeki geldikleri noktayı gösteren bu kapsamlı çalışma kapsamında şirketlerin dijital yetenekleri ‘Dijital Strateji’, ‘Dijital Hizmetler’ ve ‘Dijital Operasyonel Yetkinlikler’ olmak üzere üç boyutta ve 10 temel kritere göre ele alındı. Ayrıca geçen seneden farklı olarak, dijital dünyadaki gelişmeler doğrultusunda endekse yeni göstergeler eklendi ve şirketler toplam 119 göstergeye göre değerlendirildi. 

Türkiye’nin dijital endeks puanı yüzde 61’e yükseldi

İncelenen göstergelerdeki artışa rağmen, Türkiye ortalaması geçen yıla oranla 1 puan artışla yüzde 61’e yükseldi. Accenture Dijitalleşme Endeksi 2016 sonuçlarına göre Finansal Hizmetler yüzde 81 puan ile dijitalleşme performansı en yüksek sektör olurken, onu sırasıyla Hizmet Faaliyetleri, Perakende Ticaret ve Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti ve Onarımı sektörleri takip etti.

Endekse katılan şirketler arasında yüzde 81 ve üzeri puan alan ve ’Dijitalleşme Öncüleri' olarak belirlenen şirket sayısı da bu yıl artış gösterdi ve 23 oldu. Geçtiğimiz yıl 14 şirket ’Dijitalleşme Öncüsü‘ olabilecek performansı göstermişti.

Prof. Dr. Ayşegül Toker: ‘’Dijitalleşme, tüm sektörlerde ve her şirket için gerekli’’

Araştırma ortaklarından biri olan Boğaziçi Üniversitesi adına araştırma sonuçlarını yorumlayan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayşegül Toker, şirketlerin dijital dönüşüm süreçlerinde tüketicilere yeni değer önerileri geliştirme ve rekabette farklılaşma amacı ile dijital uygulamaları hayata geçirmekte olduklarına dikkat çekti.

Toker şu değerlendirmede bulundu; ‘’Şirketler açısından sınav, bu dönüşümün ne kadar hızlı gerçekleştiği ve dijitalleşmede ne kadar yol kat edildiği ile veriliyor. İkincisi tamamlanan dijital endeks çalışması, araştırmaya katılan şirketlerin sınav notunu açıklamakla kalmayıp, şirketlerin dijitalleşme çabalarındaki güçlü ve zayıf yönleri ile gelişim alanlarını saptamalarında ve dijital dönüşüm yol haritalarını hazırlamalarında yol gösterici bir kılavuz niteliği taşımaktadır”.

Şirketlerin bilişim adına seviyelerinin ve bu seviyeyi ortaya koyan kriterlerin ortaya çıkması anlamında bu çalışmanın üniversite- iş dünyası işbirliği adına da önemine değinen Ayşegül Toker, ‘’Genelde buna benzer çalışmalar, daha dar çerçevede ve ticari hedefle, bizim gibi mikroya inmek yerine makro seviyede yapılıyor. Bu nedenle yaptığımız çalışma ve sahiplenilmesi çok önemli. Çünkü şirketler stratejilerini oluştururken, küreselde bakılan şey ‘müşterim nerede?’ sorusuna yanıt verebilmekte. Müşterilerin çoğunluğu başka kanalda değil, dijitalde. Bu nedenle şirketler bu paralelde düşünmeli. Bu değişimi göstermek adına da bu araştırma önemli. Dijitalin finans veya telekom gibi belli sektörlerin tercihi olmadığını, herkesin burada yapması gerekenleri göstermek adına da bu araştırma önemli. Sonuçta geldiğimiz noktada dijital, tüm sektörlerde her ölçekte şirket için gerekli ve önemli’’ dedi.

Bu yıl ikincisi gerçekleştirilen Accenture Dijitalleşme Endeksi Türkiye’de şirketlerin dijitalleşme yolculuğunda hangi noktada olduklarını tespit etmek, dijital kabiliyetlerini analiz etmek ve dijital potansiyellerini ortaya çıkarmak amacıyla Accenture, Vodafone, Boğaziçi Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Türkiye Bilişim Vakfı işbirliğiyle hayata geçirildi.

Dijital yetkinlik şirketler için rekabet avantajı

Accenture Dijitalleşme Endeksi 2016 çalışmasında, dijitalleşmenin şirketlerin kârlılığı üzerindeki etkisi de analiz edildi. Buna göre, maksimum 100 puanlık Accenture Dijitalleşme Endeksi skorundaki her 10 puanlık artış, Türkiye’de bir şirket için ortalama olarak yüzde 1’lik ek Faiz ve Vergi Öncesi Kâr (FVÖK) marjı anlamına geliyor.

Accenture Dijitalleşme Endeksi verilene göre Türk şirketleri, dünyadaki eğilime paralel olarak şirket içi operasyonlarını dijitalleştirmeye, müşteriye dokunan hizmetlerini dijitalleştirmeye oranla daha fazla ağırlık veriyor.  Endeks’te ‘Bilgilendirme/Cezbetme’, ‘Satış/Sevkiyat’, ‘Kullanım’ ve ‘Satış Sonrası Servis’ olmak üzere dört evrede incelenen müşteri yaşam döngüsüne göre ‘Satış/’Sevkiyat’, çalışmaya katılan şirketlerin dijitalleşme alanında en düşük performansı gösterdiği evre. Türkiye’de müşterilerin yüzde 85’i memnun kalmadığı servis sağlayıcısını kullanmayı bırakıyor. Bu oran dünyada yüzde 64 iken, gelişmekte olan pazarlarda ise yüzde 79. Bu da Türk şirketlerinin müşteri yaşam döngüsü boyunca dijital yetkinlikleri doğru kullanarak rekabet avantajı yakalayabilecekleri sonucunu getiriyor.

Veri güvenliğinin sağlanmasında eksiklikler  

Accenture Dijitalleşme Endeksi 2016, Türk şirketlerinin dijitalleşmenin önemli ayaklarından biri olan kurumsal güvenlik uygulamaları ve hassas verilerin korunması konularında kritik iyileştirme alanlarının olduğunu ortaya koyuyor. Örneğin, araştırmaya katılan Türkiye’nin önde gelen şirketlerinin yüzde 27’si disk şifreleme, yüzde 12’si felaket kurtarma ve yüzde 30’u kimlik ve erişim yönetimi çözümlerini kullanmıyor.

Dijitalleşmede beş kritik adım

Accenture Dijitalleşme Endeksi çalışmasına göre Türkiye’de faaliyet gösteren şirketlerin dijitalleşmeyi gündemlerine alarak ve iş yapış biçimlerini gözden geçirerek yakalayabilecekleri birçok fırsat bulunuyor. Buna göre şirketlerin atması gereken adımlar şöyle sıralandı:

1)     Nerede Olduğunuzu Tespit Edin ve Dijitalleşme Stratejinizi Oluşturun

2)     Dijitalleşme için Temelleri Doğru Atın

3)     Dijitalleşmeyi Kullanarak Şirketinizi Farklılaştırın

4)     Doğru Yönetişim Yapıları ile Gelişiminizi Sürekli İzleyin

5)     Makro Ölçekte Yapılması Gerekenlerin Önemini Göz Ardı Etmeyin

 

Accenture Dijitalleşme Endeksi 2016 sonuç raporunu aşağıdaki linkten indirebilirsiniz

https://www.accenture.com/t20170202T045842__w__/tr-en/_acnmedia/PDF-42/Accenture-HBR-Rapor-Vodafone.pdf

 

Haber: Kurumsal İletişim Ofisi

Tarih: 22 Şubat 2017