Farklı anlatılarla I. Dünya Savaşı

Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü, “Fighting Under the Same Banner: Memories from the Ottoman Theater of the Great War” başlıklı uluslararası bir konferansa ev sahipliği yaptı. Orient-Institut Istanbul iş birliğinde 6-8 Eylül 2019 tarihlerinde düzenlenen konferansta hatıratlar, günlükler, otobiyografik eserler, kartpostallar ve ses kayıtları gibi yaşam anlatılarından hareketle Cihan Harbi’ne dair kişisel savaş deneyimleri incelendi.

6-8 Eylül 2019 tarihlerinde Orient Institut Istanbul ve Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü ortaklığında düzenlenen “Fighting Under the Same Banner: Memories from the Ottoman Theater of the Great War” başlıklı uluslararası konferansta, farklı etnik unsurların I. Dünya Savaşı’na dair deneyimleri yaşam anlatıları merkezinde incelendi. Osmanlı ordusundaki farklı etnik unsurların, Osmanlı ordusuyla beraber savaşan İttifak ordularına mensup askerlerin ve cephe gerisinde bulunanların savaş deneyimlerinin tartışıldığı konferans, bu deneyimlerin Cihan Harbi’ne dair düşüncelerimizi nasıl geliştirip değiştirebileceğine dair önemli sonuçlar elde etmeye olanak tanıdı.

6 Eylül 2019 tarihinde Alman Başkonsolosluğu’nun ev sahipliğinde başlayan konferansın açılış konuşması, Oxford Üniversitesi St Antony’s College Üyesi ve Ortadoğu Çalışmaları Merkezi Direktörü Prof. Dr. Eugene Rogan tarafından yapıldı.“Between Royalty and Disillusion: Arab Memories of the Ottoman Great War” başlıklı bir konuşma gerçekleştiren Rogan, Osmanlı ordusundaki Arap asker ve subayların hatıratlarına odaklandı. 7 Eylül 2019 tarihinde Boğaziçi Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonu’nda devam eden konferansın ikinci gününde ise Cihan Harbi’nin farklı kişisel anlatılarda nasıl hatırlandığına odaklanan 9 tebliğ sunuldu. Konferansın ikinci günü, Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Edhem Eldem’in Cihan Harbi’nin materyal kültürü ve ikonografisi üzerine gerçekleştirdiği “The Aesthetics of War: Ottoman Martial Iconography Under German Influence” başlıklı konuşmasıyla son buldu.

Konferansın son gününde ise Alman Elçiliği’nin Tarabya’daki tarihi yazlık rezidansında kapalı bir çalıştay düzenlendi ve Alman Askeri Mezarlığı gezisi gerçekleştirildi. 

Galeri 4 Fotoğraf