2019-2020 akademik yılında 1300 öğrenci yemek bursundan yararlanıyor

2018-2019 akademik yılında Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine nakti 82.5 TL ve 100 TL’lik yemek bursları verilirken, içinde bulunduğumuz 2019-2020 akademik yılında ise yemek bursu alan tüm öğrencilere aylık 100 TL yemek bursu verilmeye başlandı. 9 ay boyunca yemek bursu verilen öğrenci sayısı da 1205’ten 1300’e yükseldi. Bu düzenlemeden bağımsız olarak yemek fiyatları yenilendikçe, bursların fiyat düzenlemesine bağlı olarak arttırılması planlanıyor.

Boğaziçi Üniversitesi yemekhanesinde ücretsiz yemek için verilen aylık nakti 82.5 TL olan burslar içinde bulunduğumuz 2018-2019 akademik yıl için aylık nakti 100 TL’ye yükseldi. Ekim-Haziran ayları arası olmak üzere 9 ayı kapsayan ve öğrenci burs kriterlerine uyduğu sürece mezun olana kadar verilen yemek burslarının devam etmesi için öğrencilerin maddi gereksinimlerinin sürmesi, dönem ve not ortalaması şartlarının sağlanması gerekiyor.

1.300 öğrenciye sağlanan bursun en büyük bağışçısı ise LC Waikiki şirketi oldu. LC Waikiki 1055 öğrencimizin yıllık yemek bursu ihtiyacını karşılıyor.

Boğaziçi Üniversitesi son iki yıldır E-Bursum tarafından yapılan araştırmaya göre öğrenci sayısına oranla en fazla burs veren üniversite olarak tespit edilmişti. Boğaziçi Üniversitesi, öğrencilerine ÖSYM giriş puanlarına bağlı olarak verilen başarı burslarının yanı sıra yemek, kitap, yurt ve yaz okulu kategorilerinden oluşan gereksinim bursları sağlamakta. Gereksinim bursları ile öğrencilerin farklı ihtiyaçlarına göre ücretsiz yemeğin yanı sıra yurt ve kitap  bursları da verilebilmekte. Kaynaklar elverdiği oranda  öğrencilerin eşit koşullarda eğitim görme hakkına sahip olabilmesi amacıyla burs fonlarını çeşitlendirme çalışmaları yoğun olarak sürmekte. Farklı burs türlerinde 2016 yılında 7.074 adet burs verilirken, üç yıl içinde bu rakam yıllık 8.019’a ulaştı. 2018-2019 öğretim yılında toplam 3.823 öğrenciye burs verildi, ödenen toplam burs miktarı 2019 yılında 33.8 Milyon TL’ye ulaştı.