AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut: “Yosun biyorafinerisi karbon nötr bir dünya için çok önemli"

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Boğaziçi Üniversitesi Sarıtepe Kampüsü’nde bulunan İstanbul Mikroyosun Biyoteknolojileri Araştırma ve Geliştirme Birimi'ni (İMBİYOTAB) ziyaret etti. Büyükelçi Meyer-Landrut yosun biyorafineri projesinin karbon nötr bir dünya için çok önemli olduğunu dile getirdi.  

Biyoekonomi Odaklı Kalkınma için Entegre Biyorafineri Konsepti (INDEPENDENT) Projesi Koordinatörü ve Boğaziçi Üniversitesi Çevre Bilimleri Enstitüsü Dr. Öğr. Üyesi Berat Haznedaroğlu, ziyarete katılan AB delegasyon heyetine Avrupa’nın ilk karbon negatif biyorafinerisi olma özelliğine sahip tesisle ilgili bilgi verdi.  

“İKLİM İÇİN AR-GE’YE DAHA ÇOK YER AYRILMALI”

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, biyorafineride yaptığı incelemelerin ardından, projenin karbon nötr bir dünya için çok önemli bir konumda durduğunu söyledi. Herkesin bu konuda sorumluluk alması ve Ar-Ge’ye daha fazla yer ayrılarak yeni ürün ve yöntemlerin geliştirilmesi gerektiğini dile getiren Büyükelçi Meyer-Landrut şöyle konuştu:

“Avrupa Birliği’nin desteklediği bu projeyle yosunları kullanan bir biyorafineri kuruldu. Burada yapılan işlemler tamamıyla karbon negatif ve bu yönüyle de gerçekten çok önemli bir araştırma-geliştirme projesi. Türkiye’nin Paris İklim Anlaşması ile ilgili yaklaşımını da dikkate aldığımızda, buradaki Ar-Ge faaliyetlerinin Türkiye ve dünyada karbon emisyonun düşürülmesi açısından çok önemli bir yerde durduğunu söyleyebilirim. Öte yandan Avrupa Birliği (AB) Avrupa Yeşil Mutabakat ile ortaya konan ve 2050’ye kadar ulaşması istenen karbon nötr hedefleri yakalamanın zor olduğu düşünülebilir. Ancak bizler araştırmaya daha fazla yer ayırarak, yeni ürün ve yöntemlerin geliştirilmesini desteklemeliyiz. Bu herkes için özellikle de endüstri için çok önemli.“

“SARITEPE KAMPÜSÜ 2015’TEN BERİ KARBON NÖTR”

INDEPENDENT Projesi Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Berat Haznedaroğlu da Boğaziçi Üniversitesi Sarıtepe Kampüsü’nün 2015’ten beri karbon nötr olduğunu hatırlattı. Beş farklı sektör için yosun tabanlı sürdürülebilir biyoteknolojik ürünler geliştirdiklerini de ifade eden Dr. Öğr. Üyesi Haznedaroğlu, “Tesisimizde Avrupa ve Türkiye’nin ilk karbon negatif biyorafinerisini oluşturduk. Yosunların üzerinde çalışarak enerji, gıda, sağlık, tarım ve hayvancılık olmak üzere beş farklı sektöre 11 farklı yosun tabanlı biyoteknolojik ürün üretiyoruz. Enerjimizin tamamı rüzgâr türbininden geldiği için karbon nötr durumdayız. Uçaklarda kullanılması için bir biyojet yakıtı projemiz devam ediyor. Bununla birlikte gıda üretimine yönelik antioksidan pigmentler de ürün portfolyomuz içinde yer alıyor. Özetle dünya iklim krizine neden olan fosil yakıtlara alternatif, tamamıyla yosun tabanlı sadece çevresel değil ekonomik anlamda da sektörlere yardımcı olabilecek ürünler geliştiriyoruz” diye konuştu.

INDEPENDENT Projesi nedir?

Avrupa Birliği tarafından sağlanan katılım öncesi mali yardım aracı (IPA) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında desteklenen INDEPENDENT Projesi ile Türkiye’nin temel cari açık kalemleri olan enerji ve sağlık başta olmak üzere gıda, tarım, hayvancılık ve çevre sektörlerine yönelik biyoyakıt, fonksiyonel gıda, biyo-gübre başta olmak üzere 11 farklı alg (yosun) tabanlı biyoteknolojik ürünün biyoekonomi odaklı bir büyüme modeline dayanan entegre bir üretim sistemi ile elde edilmesi hedefleniyor.

Proje kapsamında hedef sektörler başta olmak üzere petrokimya, kozmetik, tekstil gibi alg tabanlı ürünlerin kullanıldığı birçok farklı alanda faaliyet gösteren KOBİ’ler için Ar-Ge kapasitesi artırma ve teknoloji geliştirmeye yönelik danışmanlık hizmetleri veriliyor. Danışmanlık hizmetleri kapsamında yeni projeler geliştirme, teknoloji transferi, ürün test-analiz hizmetleriyle alg biyoteknolojilerinin sektörlere entegrasyonuna destek sağlanıyor.

Proje sahası yenilenebilir rüzgâr enerjisi ile çalışırken, sıfır atık temelli geliştirilen biyoenerji uygulamalarıyla AB ve Türkiye’nin Yeşil Mutabakat hedefleriyle doğrudan örtüşüyor. Alg tabanlı ve yüksek besleyici öğelere sahip gıda ürünleri verimli tarımsal arazileri kullanmadan “tarladan sofraya” stratejisine doğrudan katkı sağlıyor, yenilikçi ve sürdürülebilir çözüm önerileri getiriyor.

Projeyle ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

*/