ALES’te eşit ağırlık ve sözelde lider Boğaziçi Üniversitesi

ÖSYM tarafından ilk kez hazırlanan 2017 Sonbahar Dönemi ALES Değerlendirme Raporu, en az 100 mezun veya öğrencisi sınava giren üniversiteleri değerlendirmeye tabi tuttu. Rapora göre Boğaziçi Üniversitesi’nin eşit ağırlık ve sözel puan türlerinde tüm üniversiteler arasında en yüksek ortalamaya sahip olduğu belirlendi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Akademik Personel ve Lisans Üstü Eğitim Giriş Sınavı’nda (ALES) adayların ve üniversitelerin başarı durumlarının analiz edildiği bir rapor yayınladı. Yükseköğretim kurumları öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadro­larına yapılacak atamalarda, lisansüstü eğitime girişte ve yurt dışına lisansüstü eğitime gönderi­lecek adayların seçiminde kullanılmakta olan ALES üzerine hazırlanmış olan detaylı raporda üniversitelerin mezunları ve öğrencilerinin ALES başarı ortalamaları karşılaştırmalı olarak yer aldı.

Boğaziçi Üniversitesi ALES Eşit Ağırlık (EA) puan türünde 78,63; Sözel puan türünde ise 77,80 puan ortalamasıyla tüm üniversiteler arasında ilk sırada yer aldı. Boğaziçi Üniversitesi mezun ve öğrencilerinin ALES Sayısal kategorisindeki puan ortalaması ise 78,19 olarak gerçekleşti.

Raporda, ALES’e katılan adayların cinsiyet dağılımlarına, puan türlerine ve mezuniyet yıllarına göre başarı ortalamaları gibi kriterler gözetilerek sınava ilişkin verilere yer verildi. 2017 Sonbahar Dönemi ALES Değerlendirme Raporu adını taşıyan ve ÖSYM’nin web sitesinde yayınlanan raporda, adaylara dair genel analizlerin yanı sıra en az 100 mezun veya öğrencisi sınava giren üniversiteler sayısal, eşit ağırlık ve sözel puan türlerindeki başarı ortalamaları ve herhangi bir kategoride 70’in üzerinde puan alan öğrenci veya mezun sayıları yönünden ele alındı. 

Rapor, 2008 ve öncesinde mezun olan adayların puan ortalamalarının düşük, 2009 yılı ve sonrasında mezun olan ve eğitimine hala devam eden adayların puan ortalamalarının ise yüksek olduğunu ortaya koydu. Raporda, sınavı geçerli sayılan 21 bin 660 adaydan 105 bin 884'ü erkek (yüzde 47,8), 115 bin 776'sı (yüzde 52,2) ise kadın olarak yer aldı. Adayların mezuniyet tarihleriyle ilgili değerlendirmelerin de yer aldığı rapora göre mezuniyetinden bu yana en az dokuz yıl geçen adayların ortalamalarının düşüş gösterdiği belirlendi. Özellikle 2008 yılı ve öncesinde mezun olan adayların puan ortalamaları düşük, 2009 ve sonrasında mezun olan ve eğitimine hala devam eden adayların puan ortalamaları yüksek çıktı.

Rapora ulaşmak için tıklayınız.