Aptullah Kuran Kütüphanesi’nde Saklı Bir Tarih: Nadir Eserler Koleksiyonu

Nadir Eserler Koleksiyonu’nda 16. yüzyıldan kalma kitaplardan el yazmalarına, İbrahim Müteferrika koleksiyonundan Robert Kolej yıllıklarına pek çok ilginç kaynak mevcut. Nadir Eserler Koleksiyonu, bugün 28 bin 487 eser sayısıyla Boğaziçi Üniversitesi Aptullah Kuran Kütüphanesi’nin en önemli birimlerinden biri.

Aptullah Kuran Kütüphanesi pek çok Boğaziçili öğrencinin en fazla vakit geçirdiği mekânların başında geliyor. Genel ve Yakın Doğu koleksiyonuyla kitlelerce tanınan bu kütüphanenin pek bilinmeyen bir koleksiyonu var: Nadir Eserler Koleksiyonu.

20. yüzyılın başlarında Profesör Van Millingen’in miras olarak Robert Kolej kitaplığına bıraktığı kitaplar Nadir Eserler Koleksiyonu’nun temellerini oluşturmuş. 1971’de Robert Koleji Kitaplığı Boğaziçi Üniversitesi’ne devredilmiş. Nadir Eserler Koleksiyonu, bugün 28 bin 487 kitap ve eser sayısıyla Boğaziçi Üniversitesi Aptullah Kuran Kütüphanesi’nin en önemli birimlerinden biri olmuş durumda.

Nadir Eserler Koleksiyonu’nda 16. yüzyıldan kalma kitaplardan el yazmalarına, İbrahim Müteferrika koleksiyonlarından Robert Kolej yıllıklarına pek çok ilginç kaynak mevcut. Ayrıca kütüphanedeki diğer kısımlarda bulunan ve basımının üzerinden 100 yıl geçmiş ve nadir bulunan eserler de şu an için bu koleksiyona dâhil ediliyor. Harf İnkılabı’ndan önce basılan Osmanlıca pek çok eser, üniversitenin tarihini anlatan eserler, üniversitenin şimdiye kadarki tüm yıllıkları, Amerikan tarihi koleksiyonu ve daha neler neler. 17. yüzyıldan kalma bir İtalyanca-Osmanlıca sözlüğe rastlamak bile mümkün.  Özellikle el yazmalarıyla çalışan birçok öğrencinin yardımına koşan bu birimin kendine ait bir cilt atölyesi bile var. Kitaplar öyle korunuyor ki karşınızda 600 senelik bir tarih olduğuna inanmak güç.  Öyle ki bazılarının tek tek sayfaları bile korunma maksatlı kaplanmış.

Aptullah Kuran Kütüphanesi’nin en özel, korunaklı ve tarihi kısımlarından biri olan bu koleksiyon özellikle lisansüstü öğrencilerin araştırmaları için vazgeçilmez bir kaynak niteliğinde.

Aptullah Kuran Kütüphanesi’nin web sitesinden bazı kitapların e-linklerine de ulaşmak mümkün. Nadir Eserler Birimi orijinaliyle örtüşmesi açısından e-kitapların sayfa kalitelerine bile dikkat ediyor. Kitapları fiziki şartlardan korumak kadar internet ortamında da sağlıklı bir kopyalarının tutulmasının önemli olduklarını düşünüyorlar.

Nadir Eserler Koleksiyonu’yla ilgili sık sorulan sorular:

Nadir Eserler Koleksiyonu’nun başlıca parçaları-bölümleri nelerdir?

Nadir Eserler Koleksiyonu dokuz kısımdan oluşuyor: Genel koleksiyon, folio koleksiyon, İbrahim Müteferrika koleksiyonu, yazmalar koleksiyonu,  1500-1700 senesine ait kitapların bulunduğu özel bir koleksiyon, süreli yayınlar koleksiyonu, yıllıklar, özel boy folio koleksiyonu ve Amerikan tarihi dökümanları koleksiyonu.

Nadir Eserler Koleksiyonu’nu kimler kullanabilir?

Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyeleri, lisans ve lisansüstü öğrencileri ve kütüphane üyeleri bu kısmı kullanabilir.

Nadir Eserler Koleksiyonu’ndan nasıl yararlanılabilir?

Aptullah Kuran Kütüphanesi’nin web sayfasında formu doldurarak kitabı talep edip bir randevu talep edebilirsiniz. Lisans öğrencilerinin bu formun yanında bölümlerinden yazılı bir başvuru almaları da gerekiyor.  Böylelikle kütüphanede Nadir Eserler için tahsis edilmiş masada kaynakları kullanabilirsiniz.

Nadir Eserler ‘in yüzde 10’undan azı olmak ilkesiyle, görevli eşliğinde tarama yapılabiliyor; eserler çoğaltılabiliyor, fotoğrafı çekilebiliyor. Fakat eser 1700 yılı öncesine aitse koruma amaçlı olarak tarama yapılamıyor ve fotoğraf çekilemiyor.

Haber: Duygu Öksünlü/ Kurumsal İletişim Ofisi