Asya-Avrupa ekonomik entegrasyonunda kilit ülke Türkiye olacak

Boğaziçi Üniversitesi Asya Çalışmaları Merkezi, Japonya Araştırmaları Derneği (JAD) işbirliğiyle düzenlenen ‘’The Changing International Order: The Perspectives of Japan and Turkey’’ başlıklı seminere ev sahipliği yaptı.

Volkan Vural
Shin Kawashima

9 Mart’ta gerçekleştirilen seminere Japonya’nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima, Uluslararası Ekonomi Çalışmaları Derneği Başkanı, diplomat Shotaro Oshima, Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkan Danışmanı, emekli diplomat Volkan Vural’ın yanı sıra Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmed Özkan, Tokyo Üniversitesi’nden Shin Kawashima, Keio Üniversitesi’nden Ken Jimbo, JAD Başkanı ve Boğaziçi Üniversitesi Asya Çalışmaları Merkezi Akademik Koordinatörü Prof. Dr. Selçuk Esenbel, Boğaziçi Üniversitesi Asya Çalışmaları Merkezi Direktörü Prof. Dr. Arzu Öztürkmen, Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi öğretim üyesi Prof. Dr. Hakan Yılmaz olmak üzere Japonya’dan ve Türkiye’den akademisyenler katıldı.

Seminerde değişen uluslararası düzen çerçevesinde Japonya ve Türkiye ilişkileri ele alındı. Etkinlikte yaptığı konuşmada bir ülkenin dış politikasının coğrafya kadar ideolojiler tarafından şekillendirildiğini vurgulayan Volkan Vural Türkiye Cumhuriyeti’nin bu anlamda kuruluşundan itibaren bir rüyanın ürünü olarak zaman içinde gelişimini demokrasiden yana kullanan bir gelişim çizgisi izlediğini aktardı. Türk dış politikasının bu çerçevede hiçbir zaman Osmanlı’yı canlandırmaya dönük ütopik bir çizgi izlemediğini belirten Vural, Türkiye’nin İslam coğrafyası ile Ecevit Hükümeti döneminde ilk kez ekonomik ilişkiler kurduğunu; Özal döneminde ise İran ve Irak’ın Türkiye’nin en önemli ticari partnerleri haline geldiğini belirti.

Mevcut durumda Türkiye’nin AB ve ABD ile olan gerilimli ilişkisine dikkat çeken Vural, Türkiye’nin AB ülkeleri ile ticaretinin ülke ekonomisi için taşıdığı önemden bahsetti. Vural, böyle bir dönemde Türkiye’nin AB’den doğabilecek boşluğu Japonya ile ekonomik anlamda geliştirilecek ilişkilerle telafi edebileceği görüşünü dile getirdi.

Türkiye’nin Asya ekonomilerinin Avrupa ile ticari ilişkileri anlamında çok önemli bir stratejik lokasyonda yer aldığını vurgulayan Volkan Vural, Japonya, Hindistan ve Çin açısından Türkiye’nin öneminin artacağını belirtti. Çin’in İpek Yolu projesinden söz eden Vural, Asya-Avrupa ekonomilerinin entegrasyonun sağlayacak bu projede Türkiye’nin taşıdığı öneme dikkat çekti ve bu çerçevede ekonomik dengelerdeki global değişime hazır olmak gerektiğini söyledi.

Tokyo Üniversitesi’nden Profesör Shin Kawashima ise Çin’in güncel siyasetini konu edinene konuşmasında Çin’in 2009’dan başlayarak agresif bir dış siyaset izlediğini, coğrafi anlamda egemenlik kurduğu bölgelerde taviz vermeyen bir politik çizgide ilerlediğini belirtti.

Çin’in yeni güvenlik stratejisinin özellikle komşularına karşı güvenlik odaklı bir yaklaşım sergilediğini ifade eden Kawashima ülkenin en güçlü lideri olan Çin Devlet Başkanı ve Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri Xi Jinping’in vizyonu doğrultusunda Çin’in 2050 hedefleri arasında sosyalist, güçlü ve modern bir ülke olmak idealinin öne çıktığını aktardı.

Haber: Kurumsal İletişim Ofisi

Fotoğraflar: Kenan Özcan

 

  • Volkan Vural
  • Shin Kawashima