Basın Açıklaması

Nafi Baba Tarih, Kültürel Miras ve Arşiv Merkezi'ne Dair Rektörlük Açıklaması


Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü’nde yer alan ve restorasyon çalışmaları tamamlanmak üzere olan Nafi Baba Dergâhı; “Boğaziçi Üniversitesi Nafi Baba Tarih, Kültürel Miras ve Arşiv Merkezi” olarak faaliyet gösterecektir. Merkezde ülkemiz topraklarına ait farklı dönemleri içeren tarihi ve kültürel araştırma faaliyetlerine yakın zamanda başlanacaktır.  

Restore edilen mekân sadece tek bir araştırma merkezi tarafından değil, Üniversite Yönetim Kurulu’nun kararı ile belirlenecek akademik birimler tarafından kullanılacaktır.

Şehitlik Mezarlığı ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) uhdesinde olup, restorasyonu İBB tarafından yapılmaktadır. Üniversitemiz Şehitliğin korunması ve tamamen yıkılmış olan binanın ihyası için uzun yıllardır gayret göstermektedir. 

Proje, Anıtlar Kurulu ve Boğaziçi İmar Müdürlüğü tarafından onaylanarak uygulamaya geçirilmiştir.

Durum böyle iken, binanın kullanım amacının son dönemde bazı yayın organlarında spekülasyon amaçlı farklı noktalara taşınmış olduğunu büyük bir üzüntü ile izlemekteyiz. Söz konusu tarihi mirasın ve Üniversitenin itibarına yönelik bu iddiaların asılsız olduğu bu mekânda gerçekleşecek akademik ve kültürel faaliyetlerimiz sonucu çok kısa zamanda anlaşılacaktır.

Bu çerçevede, uzun süredir temellerine kadar yıkıntı halinde bulunan bu tarihi alanın Anıtlar Kurulu ve Boğaziçi İmar Müdürlüğü onay ve ruhsatlarıyla, Kültürel Miras ve Arşiv Merkezi olarak yeniden inşa edilerek, kültürel ve akademik hayatımıza kazandırılması için yürütülen ciddi ve titiz çalışmaların dikkate alınarak değerlendirme yapılacağını umarız.

 

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü