Boğaziçi geleneğini yaşatmak için…

Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Ofisi ve Kariyer Merkezi, 150 yılı aşkın köklü Boğaziçi geleneğine kurumsal hafızayla süreklilik kazandırmak amacıyla 2012 yılından bu yana tek çatı altında çalışmalarını sürdürüyor. Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Ofisi ve Kariyer Merkezi Koordinatörü Leyla Sürmeli ve Mezunlar Ofisi Yöneticisi Nilgün Orhan’dan mezunlar ve öğrencilere yönelik çalışmalarını dinliyoruz.
Leyla Sürmeli (Fotoğraflar: Ali Özlüer)

Nilgün Orhan-Leyla Sürmeli

Uzun yıllar özel sektörde yöneticilik yapan ve ardından sivil toplum kuruluşlarında görev alan Leyla Sürmeli yeniden yapılanma ve sonraki süreçte çalışmaları şöyle özetliyor:

‘’Rektörümüz Gülay Barbarosoğlu göreve geldiği 2012 yılında gerek Mezunlar Ofisi gerekse Kariyer Merkezi’ni üniversitenin ihtiyaçları doğrultusunda daha verimli bir yapıya kavuşturmak üzere yeniden yapılanmayı başlattı.

Bilindiği gibi, üniversitemize destek için kurulmuş ilk köklü kurum BÜVAK’tır. 1978’de kurulan BÜVAK’ın ardından Boğaziçi Üniversitesi camiasını bir arada tutmak ve mezunların üniversiteleri ile ilişkilerini devam ettirmeleri amacıyla 1985’te kurulan Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği (BÜMED) gelmektedir. Ayrıca Boğaziçi Üniversitesi ve Robert Koleji mezunu iş sahibi, yönetici, profesyonel ve girişimcilerin 2003’te kurduğu BRM ve ayrıca BoğaziçiYöneticiler Vakfıgibi dernek ve kurumlar Boğaziçi Üniversitesi’nin mezunlarla olan ilişkilerinin sürekliliğinin sağlanmasında önemli roller üstlenmektedir. Bu saydığımız kurum ve derneklerle yakın işbirliği içinde çalışmaktayız. Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Ofisi ve Kariyer Merkezi olarak, bir başka deyişle üniversite içinden bir yapı olarak, birlikte çeşitli etkinliklere imza atarak mezun topluluğumuzla her an temas halinde olmaya çalışıyoruz’’.

Amaç, mezunlarla olan köklü bağı canlandırmak

Hem öğrencileri, hem de mezunları ‘’üniversitenin evlatları’’ olarak gören bir anlayışla hizmet verdiklerini belirten Leyla Sürmeli,  Boğaziçi Üniversitesi’nin 2013 yılında gerçekleştirdiği 150. Kuruluş yılı etkinliklerinin mezunlara yönelik ayağında gerek yurtiçinde gerekse yurtdışında ses getiren projelere imza atıldığını anlatıyor. 150. yılın mezunlarla ilişkiler anlamında önemli bir dönüm noktası olduğuna değinen Sürmeli, Üniversite ve mezunları arasındaki bağı daha da güçlendirmek amacıyla BÜ mezunları tarafından gerçekleştirilen etkinliklerin ilki olan 'Boğaziçi Zirvesi'nin geçtiğimiz yıl 'BÜyülü Bir Gün' adıyla yapıldığını ve mezunlarla olan köklü bağları canlandırmak adına önemli bir adım olduğunu ifade ediyor.  

Koordinatörlük görevine gelmesinin üzerinden henüz iki ay geçmiş olmasına rağmen hızlı adımlarla ilerlediklerini anlatan Sürmeli, üniversite bünyesinde bulunan Mezun Bilgi Bankası'nın 1972 - 2014 arası tüm mezunlarının eksiksiz bilgileriyle kapsaması için çalışıldığını ve bu sayede Boğaziçi Üniversitesi’nin toplam sayısı yaklaşık 55 bin civarında farklı diplomalara sahip mezunlarına ulaşma yolunda ciddi bir altyapı kurulduğunu belirtiyor.

Mezun Bilgi Bankası’nın altyapısı için Boğaziçi Üniversitesi Bilgi İşlem Merkezi ve Kayıt İşleri Ofisi başta olmak üzere çeşitli birimlerle koordinasyon halinde çalıştıklarını anlatan Leyla Sürmeli ‘’Mezunlar Ofisi olarak Bilgi İşlem Merkezi’nin de yardımıyla bugüne dek 33 bin küsur mezunumuza ulaştık. Mezun Bilgi Sistemi oluştuğundan bu yana 4.150 mezunumuz sisteme kendilerini kayıt etti. https://mezun.boun.edu.tr adresinden sisteme giren mezunlarımıza çeşitli avantajlar sunmaya başladık. Sisteme kayıt olan mezunlarımız Mezun Card alabiliyor; araçlarıyla üniversitedeki faaliyetlere gelmek isteyenlere araç amblemi temin ediliyor’’ diyor.

Mezun Bilgi Bankası’nın oluşturulması ve güçlendirilmesi açısından Boğaziçi mezunlarının bu sisteme kayıt olmalarında sayısız avantaj olacağına dikkat çeken Sürmeli, sadece yurtiçindeki değil yurtdışındaki mezunlara da Uluslararası İlişkiler Ofisi ile işbirliğiyle ulaşmaya çalıştıklarını belirtiyor.

Mezunlar Ofisi olarak, üniversitede düzenlenen kariyer etkinliklerinde Boğaziçi Üniversitesi mezunlarını her sene daha fazla görmekten mutluluk duyduklarını aktaran Sürmeli,

‘’Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Ofisi tarafından başlatılan “Dönem Temsilciliği Programı” ile mezunlarımızın kendi dönemlerini temsil etme görevini üstlenerek, Üniversitemiz ile mezunlarımız arasındaki bağın güçlenmesi hedefliyoruz. Mezunlarımız iş hayatına adım atarken çok büyük bir artıyla başlıyorlar. Çok hızlı yükseliyor ve üst kademe yönetici konumuna geldiklerini görüyoruz. Sanattan tekstile sanayiden politikaya ve gazeteciliğe hemen her alanda Boğaziçi mezunu yöneticilerle karşılaşmak mümkün. Ayrıca mezunlarımızın önemli bir bölümü kendi işlerini kurmuş girişimcilerden oluşuyor. Bu açından özellikle girişimci mezunlarımızın okuldaki etkinliklere katılımını çok önemsiyoruz; teşvik etmeye çalışıyoruz’’ diyor.

Kariyer Merkezi’nden 12 bin öğrenci yararlanıyor

Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Ofisi ve Kariyer Merkezi hali hazırda 12 bin civarında olan üniversitemiz öğrencisine kariyer seçme aşamasında hizmet sunuyor. Merkez yöneticisi Nilgün Orhan Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin şirketlerin staj ve iş ilanlarına başvurmak için Kariyer Merkezi’nden destek alabilecekleri gibi işverenlerin de Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine ulaşmak, onları staj ve iş imkanlarından haberdar etmek için yine Kariyer Merkezi’ne başvurabildiğini belirtiyor.

Web sayfasında yer alan ilanlar, Boğaziçi Üniversitesi Kariyer Merkezi ile Kariyer.net arasında yapılan işbirliği protokolü uyarınca Kariyet.net altyapısı kullanılarak yayınlanıyor.

Leyla Sürmeli ve Nilgün Orhan, uzun vadede en önemli hedefin birer mezun adayı olan Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin henüz okurken tüm bu süreçlerde aktif olarak yer almasını sağlayarak; mezun-öğrenci- üniversite ilişkisini daha da güçlü bir noktaya taşımak olduğunu sözlerine ekliyor.

İletişim için: https://mezun.boun.edu.tr/index.php

 Haber: Kurumsal İletişim Ofisi

 

 

 

 

 

  • Nilgün Orhan-Leyla Sürmeli