Boğaziçi Üniversitesi Açık Bilim Çalıştayı’na ev sahipliği yaptı

Son yıllarda dünya bilim çevrelerinin en önemli tartışma maddelerinin başında gelen “açık bilim” kavramı, Boğaziçi Üniversitesi’nin ev sahipliğinde yurt içi ve yurt dışından gelen birçok akademisyen ile veri alanında çalışan uzmanlarca masaya yatırıldı. Veri depolamanın tek başına bir anlam ifade etmediğinin vurgulandığı çalıştayda, bilim dünyasının artık veri paylaşımı üzerinden şekillendiği belirtildi.

Dünya akademik çevrelerinin en önemli gündemlerinden olan “açık bilim” kavramı, Sabancı Üniversitesi’nin ardından Boğaziçi Üniversitesi’nde gerçekleştirilen Araştırma Verilerinin Yönetimi ve Açık Bilim Çalıştayı’nda meselenin tüm paydaşlarınca tartışıldı. Boğaziçi Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, ANKOS ve TÜBİTAK’ın ortak çalışmasıyla gerçekleştirilen etkinlik İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Gültekin Gürdal’ın yaptığı açılış konuşmasıyla başladı.

Boğaziçi Üniversitesi’ne böylesine önemli bir konuyu enine boyuna tartışma imkânı yaratması nedeniyle özel teşekkürlerini sunmak istediğini söyleyen Gürdal, konuşmasına “Veriyi yönetebilen dünyayı yönetecek,” diyerek devam etti. Gürdal’ın ardından konuşmasını yapan Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmed Özkan sözlerine veri depolama ve paylaşma alanında Boğaziçi’nde hem hocalar hem kütüphaneciler tarafından yıllardır sürdürülen çalışmalar olduğunu ve bunun için özel ekipler oluşturulduğunu ifade ederek başladı.

Yayınların açık gelişiminin açık inovasyon anlamına geldiğini vurgulayan Prof. Dr. Özkan sözlerini “Tüm dünya bu konuya yatırım yapıyor ancak hiçbir kurumun tek başına altından kalkabileceği bir şey değil bu. Temel mesele artık kesinlikle veriyi depolamak değil, veriyi işlemek. Eğer dünyada söz sahibi olmak istiyorsanız bunu yapmak zorundasınız, dolayısıyla biz Boğaziçi Üniversitesi olarak bu konudaki desteğimizi ve çalışmalarımızı her zaman sürdüreceğiz,” diyerek noktalandırdı. Prof. Dr. Özkan’ın ardından mikrofonu devralan TÜBİTAK ULAKBİM Müdürü Mehmet Mirat Satoğlu, teknolojik imkanların bilimsel teması artırdığını vurguladı.

Verilerin ve onların işlendiği yazılımların açık hale getirilmesinin yeni ilerlemeler için çok ciddi bir fırsat olduğunu belirten Satoğlu, dünyada neler olup bittiğini daima takip ettiklerini ve bunun gerisinde kalmamak için mümkün olan en büyük çabayı gösterdiklerini ifade etti. Araştırma üniversitelerinin açık bilim konusunda özellikle mali anlamdaki endişelerini gayet iyi anladığını söyleyen Mehmet Mirat Satoğlu, TÜBİTAK’ın bugün uluslararası yayınları takip etmek maksadıyla verdiği desteğin artarak süreceğini belirtti ve paylaşımın bilimsel çalışmanın özü olduğunu vurgulayarak konuşmasını sonlandırdı. Açılış konuşmalarının ardından gerek yerli gerekse yabancı uzmanlarca “Açık bilim nedir?” sorusundan başlayarak araştırma verilerinin yönetimi ve açık bilim konusunda çeşitli sunumlar yapıldı.

Dört oturumda gerçekleştirilen sunumların ilk oturumu Hacettepe Üniversitesi’nden Prof. Dr. Yaşar Tonta’nın başkanlığında yapıldı. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Eroğlu’nun “Açık Bilimin Kimyası” başlıklı sunumuyla başlayan oturum İşbirliği, Araçlar ve Uygulama Grubu Başkanı Tim Smith’in “Uygulamada Büyük Açık Bilim” ve TUDelft Üniversitesi Veri Yöneticiliği Koordinatörü Marta Teperek’in “Veri Yönetiminde Kültürel Değişime Doğru” isimli sunumlarıyla sürdü. TÜBİTAK ULAKBİM Müdürü Mehmet Mirat Satoğlu’nun başkanlığında gerçekleştirilen ikinci oturum ise kütüphaneci ve bilgi sistemleri uzmanı Elli Papadopoulo’nun “Araştırma Verileri İttifakının (RDA) Rolü, Erken Kariyer ve Katılım Ortaklığı Grubunun (ECEIG) Misyonu” başlığını taşıyan sunumuyla başlarken bunu Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü’nden Prof. Dr. Yaşar Tonta’nın “Açık Bilim Altyapısı ve Araştırma Verilerinin Yönetimi” ile Kadir Has Üniversitesi’nden Öğr. Gör. Pınar Dağ’ın “Türkiye’de Açık Veri Politikalarının Geliştirilmesi; Kamusal Alanda Açık Veriden Yaratılabilecek Fayda ve Açık Veri Beyannamesinin Önemi” sunumları izledi.

Öğle yemeği arasının ardından başlayan ve başkanlığını İbn Haldun Üniversitesi Kütüphane Direktörü Sönmez Çelik’in üstlendiği üçüncü oturumda ise Confederation of Open Access Repositories kurumu danışmanlarından İlkay Holt’un “Açık Veri Yönetiminde Çerçeve Yapılar, Standartlar ve Teknoloji”, Gültekin Gürdal’ın “Avrupa Birliği için Açık Veri ve OpenAIRE Advance” ve TÜBİTAK’tan Ebru Soyuyüce Aydın’ın “Açık Arşive Doğru” sunumları yapıldı. Sabancı Üniversitesi Bilgi Merkezi Direktörü Deniz Baltacı’nın başkanlık ettiği son oturumda ise Dr. Öğr. Üyesi Zehra Taşkın ve Dr. Güleda Doğan’ın “Araştırma Verilerinin Yönetimi ve Türkiye’de Durum” başlıklı sunumunu, Öğr. Gör. R. Orçun Madran’ın “Açık Bilim ve Açık Veri Nasıl Olmalıdır?” ve İTÜ’den Zeki Çelikbaş’ın “Büyük Veri” sunumları izledi.