Boğaziçi Üniversitesi Irresistible Projesi’ne Ortak Oldu

Avrupa Komisyonu tarafından, 7. Çerçeve Programı, Bilim ve Toplum Proje Çağrısı kapsamında desteklenen proje Irresistible, Boğaziçi Üniversitesi’nin de katkılarıyla devam ediyor.

Türkiye’den Boğaziçi Üniversitesi olmak üzere 10 ülkeden 14 ortağın katıldığı projede, Almanya, Finlandiya, Hollanda, İsrail, İtalya, Polonya, Portekiz, Romanya ve Yunanistan’dan çeşitli akademik kurumlar ve bilim merkezleri projenin ortakları arasında bulunuyor.

Sorgulamaya dayalı fen eğitimi yöntemi ile güncel bilimsel araştırma konularını “Sorumlu Araştırma ve İnovasyon (SAİ)” çerçevesinde, örgün ve yaygın eğitime dâhil ederek bilim ve toplum arasında bir köprü kurmak amacıyla yola çıkan proje Irresistible Boğaziçi Üniversitesi’nin katkılarıyla devam ediyor. SAİ’nin temelini oluşturan  toplumsal paydaş katılımı, cinsiyet eşitliği, fen eğitimi, etik, erişime açıklık ve yönetişim boyutlarının projeye seçilen güncel bilimsel konular bağlamında kapsamlı bir şekilde dahil edilmesi hedefleniyor.  SAİ’nin projeye dahil edilme yöntemi ise öğrencilerin bir konuyla ilgili soruların çözümünde aktif rol alarak araştırmalar yürüttüğü “sorgulamaya dayalı fen eğitimi” ile olması planlanıyor.

Nanobilim Araştırmalarını Türkiye Üstleniyor

Toplamda üç evreden oluşan Proje Irresistible’in 2013-2016 yılları arasında aktif olarak yürütülmesi öngörülüyor. Projenin ilk evresinde her proje ortağı fen öğretmenleri, fen eğitimi uzmanları, bilim merkezi temsilcileri ve alan uzmanı bilim insanlarının dahil olduğu “Öğrenenler Topluluğu” (ÖTo) oluşturacaktır. Her bir  ÖTo güncel bilimsel araştırma konularından seçilmiş belirli bir konuyla ilgili SAİ’yi entegre eden bir modül geliştireceklerdir. Ülkelerin çalışacağı konulardan bazıları şöyle sıralanabilir: Almanya-Okyanusbilim ve İklim Değişikliği, Finlandiya-İklim Değişikliği, Hollanda-Sağlıklı Yaşlanma, İsrail-Yenilenebilir Enerji ve Sürdürülebilirlik, İtalya-Nanoteknoloji, Portekiz-Genom bilimi,, Romanya-Güneş enerjisi ve Nanomalzeme,  olduğu projede Türkiye-Nanobilim üzerine çalışmalar yapacaktır.

Geliştirilecek olan modüllerdeki etkinlikler öğretmenler tarafından örgün eğitimin bir parçası olarak kullanılacak ve modüldeki etkinlikleri tamamlayan öğrencilerin kendi oluşturdukları çalışmaların (tasarım, proje, video vb.) halka ulaşmasını sağlamak üzere hem okullarında hem de bir bilim merkezinde sergiler düzenlenecektir.  Projenin ikinci evresinde ÖTo’da yer almış olan her bir fen öğretmeni 4-5 yeni öğretmene koçluk yaparak geliştirilmiş olan modülü tanıtacak ve yeni katılan fen öğretmenleri modülü kendi öğrencileriyle uygulayacaktır. Son evrede ise bütün ülkelerden öğrencilerin ürettiği örnekler çalışmaların yer aldığı bir sergi düzenlenecektir. 

Projenin Son Durağı İstanbul

Proje,  2016 yılında İstanbul’da Şişli Bilim Merkezi'nde düzenlenecek sergisiyle son bulacaktır. Sergide projeye katılan ülkelerden seçilecek öğrenci çalışmaları yer alacaktır. Projenin sonunda on binin üzerinde öğrenciye, binin üzerinde öğretmene ulaşılması hedefleniyor. Proje çerçevesinde geliştirilen modüller, projenin resmi web sitesinde farklı dillerde yayınlanacak olup seçilecek öğrenci çalışmaları, uluslararası bir konferansın özel bir oturumunda Avrupa vatandaşlarına sunulacak. Projeyle ilgili detaylı bilgi www.irresistible-project.eu adresinden ulaşılabilir.