Boğaziçi Üniversitesi katkılarıyla oluşturulan çevrimiçi mesleki eğitim platformu: “eVET”

Boğaziçi Üniversitesi Bilgi Sistemleri Araştırma Merkezi’nin ortaklarından olduğu Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Erasmus+ KA2 projesi kapsamında Türkiye Ulusal Ajansı tarafından finanse edilen ve İstanbul Valiliği AB ve Dış İlişkiler Bürosu koordinatörlüğünde yürütülen “eVET – Online Vocational Education and Training Platform” başlıklı projenin tanıtımı Boğaziçi Üniversitesi’nde 18 Haziran’da düzenlenen toplantıda gerçekleştirildi. Erasmus+ KA1 Mesleki Eğitim Projeleri üretmek isteyen ve mesleki eğitim kurumlarının iş birliği yapmasına olanak sağlayan “eVET,” bu anlamda mesleki eğitim ve öğretim kurumları arasında bir köprü rolü üstlenmeyi hedefliyor. Projenin hedef kitlesini ise meslek liseleri, ulusal ajanslar, MEB, mesleki eğitim veren kurum ve kuruluşlar oluşturuyor.
Kenan Özcan

Albert Long Hall Büyük Toplantı Salonu’nda düzenlenen tanıtım toplantısının açılış konuşmasını yapan eVET Projesi Boğaziçi Üniversitesi Koordinatörü Prof. Dr. Birgül Kutlu Bayraktar, globalleşme sonucunda mesleklere bakış açısının değiştiğini ve meslek eğitimlerinin ön plana çıktığını belirtti. “eVET” projesinin mesleki öğrenim ve gelişim anlamında Avrupa merkezli kurum ve firma ortaklarının kurulmasını destekleyecek bir portal ihtiyacından doğduğunu aktaran Bayraktar, “eVET” platformunun bu ortaklıklar adına büyük bir potansiyele dönüşeceğini dile getirdi. “eVET”in temel mesleki eğitimlerine devam eden kişiler için yurtdışı eğitim fırsatlarını arttırmayı ve eğitim-öğretimden iş hayatına geçiş yapabilmeleri için ihtiyaç duydukları becerileri kazandırmayı; mesleki eğitim personelinin ise, iş pratiği bilgisi elde etme ve güncelleme veya pedagojik becerilerini arttırmasını amaçladığını aktaran Bayraktar; portalin tasarımları ve projenin idari süreçlerinde emeği geçenlere teşekkürlerini sunarak konuşmasını tamamladı.

İstanbul Valiliği Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Müdürlüğü Projeler Koordinatörü Murat Uğur projenin 1,5 yıl gibi kısa bir sürede tamamlandığını belirterek “eVET”in mesleki becerilerin arttırılmasına imkân tanıyan bir platform olduğu ifade etti. Avrupa Birliği’nin eğitim alanında oluşturduğu ve desteklediği projelere katılımda Türkiye’nin ilk sırada yer aldığını aktaran Uğur, “eVET”in bu katılımı arttıracağını böylece mesleki eğitim için Avrupa’daki kurslara, şirketlere ulaşım konusundaki sıkıntıların büyük oranda aşılmış olacağını söyledi.  

Boğaziçi Üniversitesi Bilgi Sistemleri Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Meltem Özturan ise konuşmasına Erasmus+ programının eğitim, öğrenim, staj, gönüllü çalışmalar, gençlik ve spor alanlarında yükseköğretimde kaliteyi arttırmak amaçlı uygulamaya başlandığını aktararak başladı. “eVET”in bu program dahilinde gerçekleştirilecek mesleki eğitim projelerinin tasarlanmasına destek vereceğini vurgulayan Meltem Özturan ayrıca “eVET”in öğrenci hareketliliği kapsamında meslek lisesi öğrencileri ve çırakların yurtdışında bir işletmede veya bir meslek okulunda staj yapmalarına; personel hareketliliği kapsamında ise mesleki eğitimden sorumlu personelin bir işletme veya eğitim kurumunda çalışması, proje ortağı bir kurumda öğretmenlik yapması veya bir eğitim ve öğretim kurumunda iş süreçlerini yerinde görmesi gibi faaliyetleri sağlayacağını dile getirdi.

Boğaziçi Üniversitesi mezunu, şu an İstanbul Valiliği’nde Proje Uzmanı olan Mustafa Gülsoy, mesleki eğitim alanında benzer bir platformun daha önce var olmadığını “eVET”in bu anlamda önemli bir adım şeklinde görülebileceğine işaret etti. Mesleki eğitim kalitesinin yükseltilmesi konusunda da “eVET”in öncü olacağını belirten Gülsoy, böylece gençler arasında görülen işsizlik seviyesinin gelecekte %5 seviyesinde azaltılmasının hedeflendiğini kaydetti. Gülsoy mesleki öğrenim ve gelişim sağlayan uygulamaların bir lüks değil kültür haline getirilmesinin önemine dikkat çekerek konuşmasını noktaladı.

Arnavutköy İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Gülden Cevahir yaptığı konuşmada, pek çok eğitim kurumunda farklı kademelerde görev aldığını söyleyerek meslek liselerindeki öğrencilerle kurduğu bağın her zaman özel kalacağını belirtti. MEB’in Avrupa Birliği tarafından kabul edilen ve desteklenen en fazla projesinin meslek liseleri ile ilgili projeler olduğunu aktaran Cevahir, mesleki eğitim konusunda “eVET”in örnek olup Türkiye’de özellikle meslek lisesi öğrencileri için yararlar sağlayacağını ifade etti. “eVET” Tanıtım Toplantısı, portalin tanıtım sunumunun ardından sona erdi.

Daha fazla bilgi için:  www.evetproject.eu / www.evetportal.eu