Boğaziçi Üniversitesi Limak Vakfı desteğiyle 3 yeni projeyle MISTI Çekirdek Fonu’nda

Limak Vakfı tarafından fon desteği sağlanan ve Boğaziçi Üniversitesi ile Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) öğretim üyeleri ve öğrencileri arasında ortak araştırma projeleri yapılması hedefiyle 2016’da oluşturulan MISTI (MIT Science and Technology Initiatives) - Boğaziçi Uluslararası Araştırma, Eğitim ve Destek Programı kapsamında üçüncü dönemde desteklenecek projeler belli oldu.

2016 yılından bugüne Boğaziçi Üniversitesi’nden bilim insanlarının yürüttüğü ve başarılı projelerin desteklendiği programla ilgili Limak Vakfı yöneticileri, bugüne dek destek alan projelerin yürütücüleri olan akademisyenler ve desteklenecek yeni projelerin sahipleri Boğaziçi Üniversitesi’nde 3 Ocak tarihinde düzenlenen toplantıda bir araya geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşın Ertüzün’ün ev sahipliğinde Rektörlük Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya Limak Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir,  Limak Yatırım İnovasyon ve Yaratıcılık Müdürü Melih Özsöz ve Limak Holding Kurumsal İletişim Direktörü Sevil Koç’un yanı sıra Boğaziçi Üniversitesi’nden proje yürütücüleri Prof. Dr. Vedat Akgiray, Prof. Dr. Semih Ergintav, Dr. Öğr.Üyesi İlke Ercan, Doç.Dr. Albert Ali Salah ve Doç. Dr. Cem Yalçın ile beraber 2018-2019 döneminde desteklenecek projelerin sahipleri olan araştırmacılar Prof. Dr. Cem Avcı, Dr. Öğr. Üyesi Gülin Vardar, Doç. Dr. Raşit Bilgin ile BÜVAK Genel Müdür Yardımcısı Elvan Zihnioğlu da katıldı.

Toplantıda program kapsamında gelinen aşamalar ele alındı; bugüne dek destek alan projelere dair ilgili araştırma yürütücüleri tarafından bilgilendirmeler yapıldı ve Limak Vakfı tarafından desteklenecek üç yeni projenin sahipleri olan araştırmacılar tarafından projeler kısaca tanıtıldı. Prof. Dr. Ayşın Ertüzün, üç ayaklı bir işbirliği olması açısından MISTI Çekirdek Fonu programına çok özel bir önem verdiklerini vurgularken Limak Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir ise Limak Vakfı olarak yürüttükleri sosyal sorumluluk projesi Türkiye’nin Mühendis Kızları projesi hakkında kısaca bilgi verdi. Özdemir anaokulundan doktora programlarına uzanan uzun soluklu bir bakışla eğitim alanında insanların hayatlarına dokunan, somut uygulamalarla toplumsal yararı gözeten bir bakış açısıyla ilerlemeyi hedeflediklerini vurguladı. Akademi özel sektör işbirliği konusunda Türkiye’de hala atılacak çok adım, yapılacak çok şey olduğunu söyleyen Özdemir, ‘’Mezunu olduğum Boğaziçi Üniversitesi ile mühendislik alanı başta olmak üzere işbirliği içinde olmak büyük mutluluk veriyor’’ diye konuştu.

Yeni projeler desteklenecek

Toplantıda, Limak Vakfı tarafından sağlanan fonun 3. yıl dilimiyle yeni ortak araştırma projelerin desteklenmeye devam edileceği vurgulandı. Bu kapsamda desteklenecek projelerden ilki Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği öğretim üyesi Prof. Dr. Cem Avcı’nın ‘’Drainage by Design: Optimizing Stormwater Infrastructure in Istanbul’’ başlıklı projesi olarak açıklandı. Proje kapsamında iklim değişikliğinin İstanbul’un yağmur suyu altyapısına nasıl etki ettiği araştırılacak ve söz konusu altyapının optimizasyonu kapsamında öneriler ortaya konulması hedeflenecek.

Limak Vakfı tarafından desteklenecek bir diğer proje ise Boğaziçi Üniversitesi Çevre Bilimleri Enstitüsü öğretim üyesi Doç. Dr.Raşit Bilgin’in iklim değişikliğinin gıda güvenliğine olan etkilerini inceleyecek olan ‘’MISTI-Developing Perennial Crops for Food Security in the Face of Climate’’ başlıklı projesi olacak.

2018-2019 döneminde MISTI Çekirdek Fonu’na dahil edilen destek alan üçüncü proje ise Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Gülin Vardar’ın ‘’Cold Sintering: a Novel Solidification Technique for Solid-State Batteries’’ projesi olarak belirlendi.

MISTI (MIT Science and Technology Initiatives) Çekirdek Fonu Hakkında

Türkiye’nin araştırma altyapısına katkı sağlamak ve yeni projelerin oluşmasında öncü olmak amacıyla Boğaziçi Üniversitesi ve Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) öğretim üyeleri ve öğrencileri arasında ortak araştırma projeleri yapılması hedefiyle MISTI (MIT Science and Technology Initiatives) Çekirdek Fonu 2016’da oluşturuldu.

2017 - 2018 akademik döneminde desteklenen beş proje arasında yer alan ve Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümü’nden Prof. Dr. Taylan Akdoğan ve MIT'den Prof. Williams'ın ortak projesi olan “LNS 2017”Yüksek Enerji parçacık Fiziği (YEF) deneylerinden elde edilen verilerin ayıklanması /azaltılması, kıymetli verilerin hızlı bir süreç ile çevrimiçi süzgeçlerden geçirilmesini amaçlayan yeni algoritmalar geliştirilmesini konu ediniyor.

Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü’nden Prof. Dr. Vedat Akgiray ve MIT’den Prof. Kothari’nin ortak projesi olan “Design of Target Date Funds for Turkish Pension System-Hedef Tarihli Yatırım Fonlarının Türk Emeklilik Sistemi için Dizaynı” başlıklı proje Türk Emeklilik Sistemi’ne yeni fon opsiyonları kazandırmayı hedefliyor.

Türk Telekom, TÜBİTAK, Boğaziçi Üniversitesi’nin ortakları arasında yer aldığı ve MISTI Çekirdek Fonu tarafından da desteklenen “D4R: Data for Refugees” projesi ise, Türkiye’de Suriyeli mültecilerin yaşam şartlarının iyileştirilmesi yönünde bilimsel çözüm yolları geliştirmek için bugüne dek tasarlanmış en kapsamlı projelerden biri olarak dikkat çekiyor.

Mültecilerin sorunlarına çözüm geliştirmek için düzenlenen ve sonuçları bu yıl 21 Ocak tarihinde Boğaziçi Üniversitesi’nde düzenlenecek çalıştayda açıklanacak olan  Büyük Veri Yarışması’nı da içeren proje kapsamında, Türkiye’deki Suriyeli mültecilere daha iyi yaşam koşulları sunulması için çözümler üretilmesi amaçlanıyor. Yarışmanın Bilimsel Komitesi'nin liderliğini Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Albert Ali Salah üstleniyor.

Boğaziçi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi İlke Ercan ve MIT’den Prof. Agarwal’ın ortak projesi “Optik Mikro-Halka Rezonatörlerinin Bilgi İşlem Enerji Limitleri”  ise günümüzde kullanılan bilgisayar, telefonlar gibi elektronik aletlerin içerisinde bulunan çiplerin yapıtaşı olan silisyum teknolojisinin yakın gelecekte daha fazla geliştirilemeyeceği öngörüsüne dayanıyor. Ve teorik yöntem geliştirerek farklı devre önerileri sunulduğunda uzun vadede hangisinin daha yüksel performans ile çalışacağı ve daha uzun ömürlü olabileceği, hangisine yatırım yapmanın daha akılcı olabileceği üzerine çalışmalar yapılıyor.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’nden Prof. Semih Ergintav’ın projesi ‘’NAF-SAF Seed” ise ABD ve Türkiye  için en önemli güncel deprem tehlike kaynağını oluşturan San Andreas Fayı (SAF) ve Kuzey Anadolu Fayı’nı (KAF) konu alıyor.

 

Haber: Kurumsal İletişim Ofisi

Fotoğraflar: Kenan Özcan