Boğaziçi Üniversitesi mezunu sosyal girişimci Serra Titiz: Sürdürülebilir kalkınma için sosyal girişimcilik şart

Uluslararası Sosyal Girişimciler Ağı’na Türkiye’den seçilen 35 kişiden biri olan, Boğaziçi Üniversitesi mezunu girişimci Serra Titiz ile sosyal girişimciliği konuştuk; bu alanda çalışmak isteyenlere yönelik tavsiyelerini dinledik.

Son yıllarda ülkemizde özellikle gençlerin de ilgisiyle, sosyal girişimcilik alanında faaliyetlerin artmaya başladığı gözleniyor. Girişimciliğin en çok tercih edilen türlerinden biri olan sosyal girişimcilik, somut projelerle artık daha çok tanınıyor. İlgili akademik programlar, yarışmalar ve inkübasyon merkezlerinin artmasıyla her geçen gün daha fazla teşvik ediliyor.

Ana dürtüsü sosyal sorunlara yenilikçi çözümler üretmek olan sosyal girişimcilik alanında ülkemizde öne çıkan isimlerden biri de Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü mezunu (1998) Serra Titiz. Titiz’in Mikado Sürdürülebilir Kalkınma Danışmanlığı ve Gelecek Daha Net Gençlik Platformu olmak üzere çeşitli girişimleri bulunuyor.

Sürdürülebilir kalkınmaya hizmet etme amacıyla yola çıkan bir sosyal girişim olan Mikado Sürdürülebilir Kalkınma Danışmanlığı, özel sektör kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve uluslararası kuruluşlarla birlikte, çok boyutlu sosyal fayda yaratan kurumsal sorumluluk ve sosyal girişimcilik projeleri geliştiriyor ve uyguluyor. Sosyal şirket formatında gelişen Mikado’nun bünyesinde zamanla Gelecek Daha Net’in de alt yapısı kurgulanmış. Mikado bünyesinde hali hazırda devam eden projeler arasında ‘’İş Dünyasında İnsan Hakları Kapasite Geliştirme Programı’’ ve ‘’Sürdürülebilir Turizme Destek Fonu’’ gibi çalışmalar yer alıyor.

Serra Titiz’in sosyal girişimciliğe yönelmesi 17 Ağustos depreminden sonra sivil toplum kuruluşlarındaki gönüllü çalışmalarla başlıyor. Toplum Gönüllüleri Vakfı’nda profesyonel olarak çalışmaya başlamasının hayatında bir dönüm noktası olduğunu söyleyen Titiz,  bu sayede gençlerin ihtiyaçlarını gözlemleme, Türkiye’nin çoğu yerinde sahada aktif çalışma fırsatı bulduğunu ve böylece sivil topluma kaynak sağlama, özel sektörle işbirlikleri düzenleme konusunda önemli tecrübeler edindiğini belirtiyor.

Kadın Girişimciler Derneği ve Moda Tasarımcıları Derneği’nde görev aldıktan sonra 2007 yılında kendi girişimi olan Mikado Sürdürülebilir Kalkınma Danışmanlığı’nı kuran Titiz, aynı zamanda gençlerin akademik, profesyonel ve kişisel hayatlarında doğru kararlar vermeleri için ihtiyaçları olan bilgi, beceri ve kişilere ulaşmalarını sağlayan bu platformla 2013 yılında Uluslararası Sosyal Girişimciler Ağı ASHOKA’ya Türkiye’den seçilen 35 kişiden biri.

Serra Titiz, sosyal girişimcinin hayatı boyunca aynı dürtüyle çalışıp yeni çözümler üretmesinin mümkün olduğunu belirtiyor. Kâr amacı gütmeyen şirket kavramının zamanla anlaşılmaya başlanmasıyla sosyal girişimciliğin toplumsal bir destek bulduğunu ekleyen Titiz, bir sosyal girişimcide bulunması gereken olmazsa olmaz nitelikleri şöyle sıralıyor: ‘’İnsana değer vermek, toplumda olup bitenleri merak etmek ve değiştirme dürtüsünü canlı tutmak’’.   Özellikle gençlerin üniversite hayatları boyunca fırsat buldukça sivil toplum örgütlerinde gönüllü çalışarak bu nitelikleri edinebileceklerini söyleyen Titiz, sürdürülebilir kalkınma için sosyal girişimcilere daha fazla ihtiyaç olduğunu sözlerine ekliyor.

 Haber: Naz Vardar /Kurumsal İletişim