Boğaziçi Üniversitesi Soma Araştırma Grubu, Almanya’da madenciliği inceledi

Boğaziçi Üniversitesi’nden bir grup öğretim üyesi 11-13 Haziran tarihleri arasında University of Applied Sciences TFH Georg Agricola (TFH) ile işbirliği kapsamında gerçekleştirilen çalışma ziyaretinde madencilik sektöründe iş güvenliği, iş sağlığı, arama-kurtarma uygulamalarını yerinde inceledi.

Boğaziçi Üniversitesi Soma Araştırma Grubu tarafından, Soma madeninde yaşanan faciayı ekonomik, çevre sorunları ve mühendislik açılarından ele alan “Ge-li-yo-rum Diyen Facia” başlıklı rapora katkıda bulunan Çevre Bilimleri Enstitüsü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Ferhan Çeçen, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Ayşın Baytan Ertüzün ve Makina Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Doç. Dr. Nuri Ersoy, madenlerde işyeri güvenliği, çevre ve kapanan madenlerin sorunlarıyla ilgili konularda işbirliği imkânlarının araştırılması amacıyla 11-13 Haziran 2015 tarihlerinde University of Applied Sciences TFH Georg Agricola (TFH), Bochum, Almanya’ya bir ziyaret gerçekleştirdiler.

İlk kez, Kuzey Ren-Vestfalya Bilim Bakanı Svenja Schulze’nun Boğaziçi Üniversitesi’ni ziyareti sırasında gündeme gelen ve sonrasında Boğaziçi Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Lale Akarun ile TFH Rektörü Prof. Jürgen Kretschmann’ın girişimleriyle gerçekleştirilen Almanya gezisi kapsamında madencilik alanını ilgilendiren bir dizi toplantıda bilgi alışverişi yapıldı.

Jeoteknik Mühendisliği, Madencilik ve Teknik İş Yönetimi Fakültesi Başkanı Prof. Dauber, Elektrik Mühendisliği ve Bilgi Teknolojileri Fakültesi Başkanı Prof. Schröder, Prof. Otto, Güvenlik Yönetimi Yüksek Lisans Programı Direktörü Prof. Sohn ve Dr. Doğan ile gerçekleştirilen toplantılar çerçevesinde Boğaziçi Üniversitesi Soma Araştırma Grubu tarafından hazırlanan rapor, Doç. Dr. Nuri Ersoy tarafından sunuldu. Ziyaretin ikinci gününde ise, maden çıkarımı ve tahliyesi konusunda eğitim veren ve madenlerin doğaya geri dönüştürülmesi amacıyla faaliyet gösteren RAG Madencilik Çözümleri firması ile bir araya gelinerek kurtarma/tahlisiyeci ekiplerinin eğitim alanları incelendi.  Bu toplantıda arama/kurtarma operasyonlarının bir merkezden idare edilmesi gerektiği, madencilikte güvenlik açısından en önemli hususlardan birinin havalandırma olduğu belirtilerek Almanya’da, arama/kurtarma ekiplerinde yer alan tahlisiyeci sayılarının ve güvenlik kurallarının sıkı kanunlarla belirlendiği vurgulandı.

Bergbau Maden Müzesi’nin gezilmesiyle sona eren ziyarette, Türkiye’deki meslek odaları, sendikalar, maden mühendisliği olan üniversiteler ile ortak çalıştaylar düzenlenmesi, bu çalıştaylarda arama kurtarma eğitimleri, sendika çalışmaları, çalışma ortamı güvenliğinin sağlanması gibi konuların ele alınması yönünde işbirlikleri yapılabileceği gündeme geldi. Ayrıca yangın mücadelesi; kapatılan ocakların çevre düzenlemesi, doğaya dönüştürülmesi; yeraltı sensör ve iletişim sistemlerinin geliştirilmesi; Almanya ve Türkiye'de çevre, iş sağlığı ve güvenliği düzenlemeleri konularında karşılaştırmalı çalışmalar yapılması ve ortak projeler geliştirilmesi olası işbirlikleri çerçevesinde ele alındı.

1816 yılından beri eğitim ve öğretim veren ve aynı zamanda Bohum’daki ilk madencilik okulu olan TFH bir madencilik kuruluşu tarafından kurulmuş olup madencilik konusunda uygulama odaklı mühendislik eğitimi vermesi nedeniyle Almanya’daki üniversiteler arasında özel konumuyla tanınıyor. Madencilik konusundaki bilgi birikimini işbirlikleri yoluyla dünyanın çeşitli üniversite ve kuruluşlarına aktaran TFH, Türkiye’de kurmuş olduğu üniversite işbirliklerinin yanı sıra Zonguldak taş kömürü ocakları ve Soma madeninde de çeşitli saha ziyaretleri gerçekleştirmişti.