Boğaziçi Üniversitesi, Türkiye’nin Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi’nde 3. Oldu

Türkiye’de ilk kez geçtiğimiz yıl TÜBİTAK tarafından hazırlanan Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi 2014 sonuçları açıklandı.

Üniversitelerin girişimcilik ve yenilikçilik performanslarına göre sıralandığı “Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi”nde Boğaziçi Üniversitesi 144 üniversite arasında 3. oldu.

Boğaziçi Üniversitesi, TUBİTAK tarafından hazırlanan ‘Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi’nde 2014 değerlendirmesinde 144 üniversite arasında 3. sırada yer aldı.  

Her yıl Türkiye’nin en girişimci ve yenilikçi üniversitelerinin belirlendiği endekste Boğaziçi Üniversitesi geçen yıla göre bir basamak yükselmeyi başardı.

6 ay süren araştırma kapsamında 50 ve üzeri öğretim üyesi olan 144 üniversite hesaplamaya dahil edildi. Endekste üniversiteler, bilimsel ve teknolojik araştırma yetkinliği, fikri mülkiyet havuzu, işbirliği ve etkileşim, girişimcilik ve yenilikçilik kültürü ile ekonomik katkı ve ticarileşme boyutları gibi 23 göstergede değerlendirilerek sıralandı.

Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi, üniversiteleri girişimcilik ve yenilikçilik performanslarına göre sıralayarak, üniversiteler arası girişimcilik ve yenilikçilik odaklı rekabetin artmasına böylelikle girişimcilik ekosisteminin gelişmesine katkı sağlıyor.