Boğaziçi Üniversitesi Türkiye'yi Avrupa'da temsil edecek

Boğaziçi Üniversitesi Sürdürülebilir Kalkınma ve Temiz Üretim Merkezi (BU-SDCPC), yüksek eğitimde sürdürebilir gelişme yönündeki çalışmaları desteklemek amacıyla Avrupa’daki 33 ülkeden 55 partneri bir araya getiren ve 2013 yılından bu yana devam eden UE4SD projesinin ülke temsilcisi oldu.

Sürdürülebilir kalkınma konusunda uygulamalı araştırmaları desteklemek ve teşvik etmek amacıyla 2007 yılında hayata geçen Boğaziçi Üniversitesi Sürdürülebilir Kalkınma ve Temiz Üretim Merkezi, UE4SD projesinin Türkiye temsilcisi oldu.

Erasmus Akademik Ağı ‘Yaşam Boyu Eğitim’ programı kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilecek ve üç yıl sürecek olan proje, sürdürülebilir gelişme için eğitim ve yüksek eğitimde kaliteyi arttırıcı hamleler arasında bağ kurmaya odaklanacak.

UE4SD projesi, akademik pratikte ve programda üniversite eğitmenleri için olanaklar yaratarak sürdürülebilir gelişme için eğitim ile bağlantılı profesyonel yetkinlik ve akademik liderlik kapasitesini geliştirmek için yenilik arayışlarında bulunmayı amaçlıyor. Bu proje ile akademik geçmişi ve uzmanlık alanları ne olursa olsun, öğrencilerin sürdürülebilirlik konusunda küresel ve mesleki sorumluluklarını anlamak ve uygulamak için öğretmenlerin neler yapabileceğinin ortaya konması hedefleniyor.

Boğaziçi Üniversitesi Sürdürülebilir Kalkınma ve Temiz Üretim Merkezi (BU-SDCPC) UE4SD projesinin partneri olarak mesleki tecrübelerini projedeki diğer partner kurumlarla paylaşma, karşılaştırma ve sürdürülebilir kalkınma için eğitim kabiliyetine odaklanma yoluyla projeye katkıda bulunacak.

Boğaziçi Üniversitesi Sürdürülebilir Kalkınma ve Temiz Üretim Merkezi Hakkında:

Disiplinlerarası bilgi ve deneyimi paydaşlar arasında yenilikçi teknoloji transferi yoluyla desteklemek ve toplumda sürdürülebilir gelişme sağlamak hedefiyle yola çıkan Boğaziçi Üniversitesi Sürdürülebilir Kalkınma ve Temiz Üretim Merkezi (BU-SDCPC), yenilikçi öğretim ve uygulamalı araştırmalar yoluyla sürdürülebilir üniversite kampüsleri yaratılması ve bu alanları desteklenmesini amaçlıyor.

BU-SDCPC sürdürülebilir yaşamın geliştirilmesini ve sürdürülebilir bir ürün zinciri yaratmak için temiz teknoloji odaklı inovasyonu destekleyerek için araştırma ve eğitim topluluklarının ulusal kurumlar ve yurtdışından kuruluşlarla işbirliği temelli bir platformda bir araya gelmesi için çalışıyor.

Detaylı bilgi için: www.sdcpc.boun.edu.tr

PROJE HAKKINDA NOTLAR

· UE4SD projesi kapsamında Şubat 2014’ten Mayıs 2014’e kadar Avrupa’nın 33 ülkesinden 54 yüksek öğretim kurumu Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim (ESD) haritalama gelişim raporu için bir araya getirdi.

· Proje ortakları Avrupa’ dan 3 binin üzerinde yüksek öğrenim kurumunu ve 24 milyondan fazla öğrenciyi temsil etmektedir.

· UE4SD, Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim’e ilgi hakkında çalışmalar yaptı. 21. yüzyılın getirdiği zorluklara karşı öğrencileri hazırlamak amaçlandı.

· Projenin ilk sonuçları 2 Ekim 2014’te Çek Cumhuriyeti’nde Charles Üniversitesi Çevre Merkezi’nde gerçekleştirilen ilk yıllık toplantıda açıklandı.

· Araştırma sonuçlarına göre Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim’in yüksek öğrenimdeki önemi Avrupa’da gün geçtikçe artmaktadır. UE4SD partner ülkelerinin kanun ve düzenlemelerinde de yüksek öğrenimde sürdürülebilir kalkınmanın önemi üzerine farkındalık artmıştır. Birçok ülkede yüksek öğrenin kurumlarının sürdürülebilir kalkınma için eğitimin önemini anlatan kılavuzlar yayınlanmaktadır.

· Projenin paydaşları mesleki sürdürülebilir gelişme için eğitim alanlarındaki değişim programlarını yorumlamak için yüksek eğitim kurumlarını destekleyen ‘Yüksek Eğitimde Sürdürebilir Gelişme için Eğitim Akademisi’ni desteklemektedir.

· Projeyi Türkiye’de Boğaziçi Üniversitesi Sürdürülebilir Kalkınma ve Temiz Üretim Merkezi (BU-SDCPC) temsil etmektedir.

· Projenini yürütücü ortaklıklarını Gloucestershire Üniversitesi(UK) önderliğinde, Madrid Autonomous Üniversitesi (İspanya), Charles Üniversitesi (Çek Cumhuriyeti) ve Lunenburg Leuphana Üniversitesi (Almanya) yapmaktadır.

· UE4SD Projesi’nin 2016 yılında tamamlanması planlanmaktadır.

· Projenin hedef kitlesi Üniversiteler, Eğitim Kurumları, STK’lardır.