Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi’nden üç yeni kitap

Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, üç yeni kitabı okurlarla buluşturdu. 2014 yılından beri Oxford St Peter’s College’da ders veren ; yirminci yüzyıl edebiyatı, edebiyat ve şiddet, edebiyat eleştirisi tarihi, modern yazının dönemlere ayrılması, romancıların popülerliği ve dönemselliği gibi konular üzerine çalışan Marina MacKay’in ‘’Roman Nedir ?’’ adlı eserinin yanı sıra Fransız antropolog ve sosyolog David Le Breton’un ‘’Yüz Üzerine Antropolojik Bir Deneme’’ adlı kitabı ve Gözde Aynur Mirza’nın kaleme aldığı ‘’Yeni Dinselleşme Eğilimleri ve Maneviyat Arayışları’’ kitapçı raflarında yerini aldı.

Roman Nedir? (Yazar : Marina MacKay, Çevirmen: Fazilet Akdoğan Özdemir)

On sekizinci yüzyılda doğmuş olan roman türü, o dönemde birçok eleştirmen tarafından kadınların zaman öldürmek için okudukları hafif metinler olarak nitelenirdi. Roman Nedir?, bugün modern zamanların temel edebi türü kabul edilen romanın sıra dışı yükselişiyle başlayıp, ardından romanla özdeşleştirilen biçimsel özellikleri, roman türlerini kısa ve özlü bir anlatımla ele alıyor.

Marina MacKay, her bölümde romanın biçimsel ya da tarihsel bir yönünü, genellikle farklı dönemlerden romanları seçerek açıklıyor. Ana bölümler arasında, kavramların uygulamalarına dair fikir vermek üzere, tek tek eserlerin ayrıntılı okumaları yer alıyor. Bu bölümlerde farklı açılardan incelenen Don Quixote, Tristram Shandy, Kırmızı Harf, Madame Bovary, Deniz Feneri, Geceyarısı Çocukları gibi örnekler, romanın tarihini özetleyen bir yelpaze oluşturuyor.

Romanın bir tür olarak nasıl yaratıldığını, neden bu denli popüler olduğunu sorarak başlayan MacKay, romanda üslup ve tekniğe, karaktere, olay örgüsüne, mekâna ve siyasete ilişkin doyurucu açıklamalar sunuyor. Terimler sözlüğüyle ve okuma listesiyle desteklenen Roman Nedir?, edebiyatla ilgilenen herkesin yararlanabileceği ideal bir kaynak.

Yüz Üzerine Antropolojik Bir Deneme (Yazar : David Le Breton, Çevirmen: Orçun Türkay)

Yüzler temelde aynı gibi görünseler de sonsuz bir çeşitlilik gösterirler. Yüz denilen sınırlı sahnede sergilenen duygu ve anlam çeşitliliği inanılmaz derecede zengindir. Yüz, belki de insanın en insanca bölgesidir; hatta kutsallık duygusunun doğduğu yerdir. İnsan varoluşu anlamına yüzde kavuşur. İnsanın yüzü bir yönüyle kişisel ve biriciktir; her birey, en alçakgönüllüsü bile, yüzünü, kendisine özel olarak işaret eden adı gibi farklılığının en yüce işareti olarak görür. Fakat diğer bir yönüyle de toplumsal ve kültüreldir yüz. Bu nedenle olsa gerek, yüz, ortak yönelimler ile her oyuncunun sergilediği kişisel tavır arasında bir uzlaşma sunar dünyaya. Mimikleri ve duyguları, görüntüsünün sahnelenişiyle (saç biçimi, makyaj vb.) yüzümüz, bir şeyler çıkardığımız toplumsal bir simge alanına bağlıdır.

Mesleki kariyerine 1981’de çeşitli üniversitelerde okutman olarak başlayan; 1989’dan beri Strasburg Üniversitesi’nde sosyoloji dersleri veren David Le Breton Institut Universitaire de France üyesi ve "Avrupada Kültürler ve Toplumlar" laboratuvarının araştırmacılarından biri. David Le Breton, bu çalışmasında, yüzle ilişkilendirilen anlamları, değerleri, simgeleri, imajları geniş bir kültürel çerçeve içinde ortaya koymaya çalışıyor; yüzün maskelediği kadar açığa vurduğunu da bilerek…Çok sayıda kitap yayımlamış olan yazarın daha önce Yürümeye Övgü (Sel, 2003), Acının Antropolojisi (Sel, 2003), Ten ve İz (Sel, 2011), Bedene Veda (Sel, 2016), isimli eserleri Türkçeye çevrilmişti. 

Yeni Dinselleşme Eğilimleri ve Maneviyat Arayışları (Yazar : Gözde Aynur Mirza)

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Latin Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun olan; yüksek lisansını Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Antropoloji Bölümü’nde, doktorasını ise Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Antropoloji Bölümü’nde tamamlayan Gözde Aynur Mirza, Yeni Dinselleşme Eğilimleri ve Maneviyat Arayışları’nda Türkiye’de sosyal antropolojinin bugüne kadar el atmadığı gelişmelere odaklanıyor, bugüne kadar ülkemizde çok değinilmemiş olan bireysel arayışları inceliyor. Prof. Dr. Nermin Abadan Unat kitapla ilgili yatığı değerlendirmede şöyle diyor:  “Gözde Aynur Mirza’nın duru bir Türkçeyle kaleme aldığı bu eser gelecekte bu alanda çalışmak isteyen genç bilim insanları için çok kapsamlı bir konu analizi ve zengin bir bibliyografya içeren yararlı bir rehber görevi yapacaktır. Uzun süre üzerinde durulacağını düşündüğüm bu konuda henüz çok az sayıda yapıt var. Gözde Aynur Mirza’nın özgün çalışmasının özellikle genç kuşaklar için oldukça zihin açıcı olacağı düşüncesindeyim.”