Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi’nden yeni kitap: “Fen Öğretimi”

“Bilim Tarihinin ve Felsefesinin Katkısı” alt başlığıyla sunulan, Michael R. Matthews’ın kaleme aldığı “Fen Öğretimi” isimli kitap okurlarla buluştu. Kitabı dilimize Mehmet Doğan kazandırdı.

‘’Fen öğretmenlerinin ders verdikleri konunun tarihini ve felsefesini bilmesi neden gereklidir? Bu bilgi fen öğretimini hangi yönden zenginleştirir ve öğrencinin bu konuda heyecan duymasını nasıl sağlar?’’ gibi sorulara yanıtlar sunan kitap, fen eğitimi alanındaki teorik, müfredata ilişkin ve pedagojik meseleleri fen öğretmeni ile bilim tarihi ve felsefesi arasında bir köprü kurarak ele alıyor. Fen Öğretimi, çok kültürlü fen eğitimi, sorgulayıcı öğretim, değerler ve öğretmen eğitimi hakkında detaylı tartışmalara yer veriyor.

Bilimsel bilgi, bilimsel yöntem, deney-gözleme dayalı eleştirel düşünce gibi bilim felsefesinin sürdüregeldiği tartışmaların yer bulduğu Fen Öğretimi, tarihsel bir perspektif içerisinde felsefe, metafizik, matematik gibi alanlarla Avrupa Aydınlanması’nın ilişkisini inceliyor. Bu kapsamda, kitapta, Postmodernizmin ve yapılandırmacılığın eğitim alanındaki bazı versiyonlarının Avrupa Aydınlanması’nın ürünü olan rasyonalite ve nesnellik kavramlarına sırt çevirmesinin fen eğitiminde ortaya çıkardığı sonuçlar da tartışılıyor.

Yazar Michael R. Matthews, tartışılan sorunlara ilişkin bilim tarihi ve felsefesi ışığı altında okuyucuya tespit ve çözümler sunuyor. Matthews, “Toplumsal ve kültürel bağlamda muazzam uluslararası etki yapmış bilim ve felsefe geleneğine ait olduğunu” düşündüğü fen öğretmenlerine, bu geleneğe katkıda bulundukları duygusunu aşılama hedefi güttüğünü belirtiyor. Eğitimcinin, öğrettiği konunun ‘hakkını vermesi’ ve fen müfredatı meselesi etrafında cereyan eden pek çok kuramsal ve eğitsel tartışma hakkında mantıklı değerlendirmelerinde bulunabilmesi için bilim tarihi ve felsefesi alanında donanımlı olmasının gerekliliğine dikkat çeken Matthews, eğitimcilere bir “eğitim kuramı ya da “eğitim ufku edindirmeyi amaçlıyor. Kapsamlı bir içerik ve geniş bir akademik referans ağının bulunduğu Fen Öğretimi, eğitimci, öğrenci ve konuya ilgi duyan okuyucu için zengin bir kaynak ve rehber görevi görüyor.