Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi’nden yeni kitaplar

Türkiye Bilimler Akademisi’nin kuruluş aşamasından başlayarak 18 yıllık tarihini inceleyen Türkiye’nin Bilim (Akademisi) Sınavı ile Doç. Dr. K. Ali Akkemik ve Doç. Dr. Sadık Ünay tarafından hazırlanan Doğu Asya’nın Politik Ekonomisi Mart ayında okurlarla buluşuyor

Türkiye’nin Bilim (Akademisi) Sınavı dünyadaki ilk örneklerinden yaklaşık 400 yıl sonra, 1994’te kurulan Türkiye Bilimler Akademisi’ni konu alıyor. 2000’de Akademi’nin başkanlığına seçilen Engin Bermek, sekiz yıllık görev süresini merkeze alan çalışmasında Türkiye’de ve dünyada bilim dünyasının girdiği yeni döneme, ortaya çıkan arayışlara ve düşünce akımlarına ışık tutuyor. Dönemine ilişkin özeleştirel değerlendirmeleri, Akademi benzeri bilim kurumlarının yapılanmasında, izleyeceği politikalarda ve etkinliklerinde yol gösterici nitelikte.

 Bermek, Akademi’nin kuruluş aşamasından başlayarak, kendi döneminde yürüttüğü faaliyetlere ilişkin ayrıntılı bilgi verirken, evrim konusunda aldıkları tepkilerden, evine düzenlenen bombalı saldırıdan ve Akademi çevresinde yaşanan belli başlı çatışmalardan bahsettiği bölümlerde dönemin genel atmosferini de çarpıcı bir biçimde yansıtıyor.

Öznel görüşleri ile kurumun faaliyetlerini dengeli bir biçimde ele alan Engin Bermek, bugün artık özerkliğini yitirmiş olan Akademi’nin 18 yıllık tarihini, yaptığı gözlemlerden ve dünya akademilerinin temsilcileriyle yaşadığı deneyimlerden yararlanarak sunuyor. Türkiye’nin Bilim (Akademisi) Sınavı, siyasal erk ile bilim arasındaki ikiliğin bilimsel yapılara verdiği zararı, günümüzde kurumların içinde bulunduğu durumun toplumun geldiği noktayı yansıttığını apaçık ortaya koyuyor.

 Yazar Hakkında

Prof. Engin Bermek, 1958 yılında Robert Kolej'den, 1964 yılında Heidelberg Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. Doktorasını 1966 yılında yine Heidelberg Üniversitesi'nde tamamladı. Max-Planck Deneysel Tıp Enstitüsü'nde (Göttingen) 1968-1974 yılları arasında araştırmacı olarak çalıştı. 1973 yılında doçent, 1979 yılında profesör unvanını aldı. 1974 yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Biyofizik Kürsüsü’nde göreve başladı. 1976 yılından emekli olduğu 2006 yılına kadar bu kürsünün başkanı olarak görev yaptı. 1978'de ilk kurulduğu tarihten itibaren beş yıl boyunca Boğaziçi Üniversitesi Biyoloji Bölümü’nün danışmanlığını yaptı. TÜBİTAK-MAM Temel Bilimler Araştırma Enstitüsü'nde 1984-1992 yılları arasında Biyoloji Bölümü başkanlığı görevini yürüttü. 1992-2000 yılları arasında bu enstitüyü yönetti. 1986 yılında TÜBİTAK Bilim Ödülünü kazandı. 1987 yılında Biyofizik Derneği'nin kuruluşuna öncülük etti. 1993 yılında Türkiye Bilimler Akademisi'nin kurucu ve ilk asli üyelerinden biri oldu. 1998 yılında Avrupa Moleküler Biyoloji Örgütü’ne üye seçildi. 2000-2008 yılları arasında Türkiye Bilimler Akademisi'nin başkanlığını yaptı ve bu görevini takiben emekliye ayrıldı.

****

Mart ayında okurlara sunulacak olan bir diğer kitap ise Doç. Dr. K. Ali Akkemik  ve Doç. Dr. Sadık Ünay tarafından hazırlanan Doğu Asya’nın Politik Ekonomisi. Kitaba dünyada önemli bir yere sahip olan Doğu Asya ülkelerinin politik ekonomileri, bölgedeki ülkelerin arasındaki ekonomik ve politik dengeler ve Türkiye’nin bu ülkelerle ilişkileriyle ilgili konularda ekonomi, işletme, tarih ve uluslararası ilişkiler uzmanların katkıda bulundu.  Türkiye’de az sayıda bulunan Doğu Asya hakkındaki özgün çalışmalardan biri olan kitap aynı zamanda Doğu Asya’yla ilgilenen araştırmacılar, akademisyenler ve öğrenciler için bu kitap önemli bir kaynak niteliğinde.

Yazarlar Hakkında

Doç. Dr. K. Ali Akkemik, Kadir Has Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nde öğretim üyesidir. 1999 yılında ODTÜ’den iktisat alanında lisans derecesini, 2006 yılında Japonya’da Nagoya Üniversitesi’nden uluslararası kalkınma alanında doktora derecesini almıştır. 2007-2011 yılları arasında Başkent Üniversitesi İktisat Bölümü’nde, 2011 yılından itibaren de Kadir Has Üniversitesi’nde çalışmaktadır. Aynı zamanda, Boğaziçi Üniversitesi Asya Çalışmaları Merkezi’nde misafir öğretim üyesidir. Çalışma alanları arasında Japonya başta olmak üzere Doğu Asya ekonomileri, hesaplanabilir genel denge modelleri, uluslararası iktisat, kalkınma ekonomisi ve kültür ekonomisi yer almaktadır.

 Doç. Dr. Sadık Ünay, 1997 yılında Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun oldu. Yüksek lisansını 1999’da İngiltere’de Manchester Üniversitesi’nde uluslararası ekonomi politik alanında; doktorasını ise 2005’te tamamladı. 2011’de Doçent unvanı alan Ünay, Manchester, Birmingham, Huddersfield, Yıldız Teknik, Maltepe ve İstanbul Şehir üniversiteleri ile Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi’nde öğretim üyesi olarak dersler verdi. Başbakanlık Türk İşbirliği Koordinasyon Ajansı’nda danışman olarak görev yapan Ünay, halen SETA Vakfı-İstanbul Ekonomik Araştırmalar Direktörü ve İstanbul Şehir Üniversitesi öğretim üyesidir. Sadık Ünay’ın akademik çalışmaları ağırlıklı olarak küresel yönetişim, yükselen güçler, uluslararası ekonomik kuruluşlar ve Doğu Asya ekonomi politiği üzerinde yoğunlaşmaktadır.

 Bilgi için : www.bupress.org