Boğaziçi Üniversitesi’nde Birinci Dünya Savaşı’nın 100 yıl sonra bıraktığı miras tartışıldı

Orient Institut İstanbul ve Tarih Vakfı’nın işbirliği; Fritz Thyseen Stiftung’un sponsorluğunda düzenlenen ‘’Thyssen Lectures’’ serisinin üçüncüsü 3 Kasım 2014 tarihinde Boğaziçi Üniversitesi’nde gerçekleştirildi.

‘’Küresel Bir Perspektiften 1. Dünya Savaşı’’ başlığını taşıyan konferansa Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gülay Barbarosoğlu, Dr. Thomas Suermann (Fritz Thyssen Stiftung) ve Prof. Dr. Raoul Motika (Orient Institut İstanbul) katılırken; Free University Berlin öğretim üyesi Prof. Oliver Janz ‘’Küresel Bir Perspektiften Birinci Dünya Savaşı’’ başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Vangelis Kechriotis’in moderatörlüğünü üstlendiği konferansın açılış konuşmasını ise Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Şevket Pamuk yaptı.

Birinci Dünya Savaşı’nın 100. yılında küresel barış her zamankinden daha fazla önemli

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Gülay Barbarosoğlu, bu yıl 100. yıldönümü olan Birinci Dünya Savaşı’nın devletler ve toplumlar üzerinde yarattığı etki ve bıraktığı mirasın küresel barışın önemini bir kez daha hatırlattığına dikkat çekti. Barbarosoğlu, Birinci Dünya Savaşı’nın küresel ölçekte yarattığı tahribat ve derin sonuçlar açısından ünlü Amerikalı filozof, yazar George Santanaya’nın sözlerine atıfta bulunarak ‘’Geçmişini hatırlayamayanlar onu tekrar etmeye mahkûmdur’’ gerçeğinin altını çizdi.

Savaşın Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye’ye mirası: Ermeni Tehciri

Prof. Dr. Şevket Pamuk ise Birinci Dünya Savaşı’nın sadece askeri değil; ekonomik, sosyal, kültürel ve toplumsal açıdan yarattığı sonuçlara değindi. Savaş  sırasında ve sonrasında farklı algılar ve tarih yazımlarının oluştuğunu belirten Pamuk son yıllarda yazar ve tarihçilerin araştırmalarında askeri kayıplardan çok savaşın neden olduğu sivil kayıplara odaklandıklarıan dikkat çekti. Birinci Dünya Savaşı’nın kadınlar açısından da çok önemli sonuçlar doğurduğunu ifade eden Pamuk, savaş sonrasında sanayileşmeyle birlikte kadının işgücüne katılımına ve değişen toplumsal rolüne değindi.

Pamuk ayrıca Birinci Dünya Savaşı’nın Osmanlı İmparatorluğu gibi 800 yıllık köklü bir yapıyı sarsarak ortadan kaldırdığını ifade ederek Osmanlı topraklarında yaşayan Ermeni toplumunun savaş yıllarında tabi tutulduğu zorunlu tehciri anımsattı. Pamuk, savaş sonrası Türkiye’sinde tabu olarak kabul edilen bu konunun son yıllarda bazı akademisyen ve tarihçilerin çabasıyla konuşulur ve tartışılır hale gelebildiğine dikkat çekti.

Birinci Dünya Savaşı’nın 100. yılı nedeniyle düzenlenen ‘’Thyssen Lectures’’ kapsamında bugüne dek Türkiye’deki çeşitli üniversitelerde konferanslar düzenlendi.  Konferanslar dizisi, önümüzdeki dönemde de Birinci Dünya Savaşı’nı farklı boyutlarıyla ele almayı sürdürecek.

Haber: Kurumsal İletişim Ofisi