Boğaziçi Üniversitesi’nde ‘’Sıfır Atık’’ seferberliği

Bu yıl Ekim ayında Çin’de düzenlenen “7. McDonnell International Scholars Academy Symposium” bünyesinde dünyanın farklı ülkelerinden 21 üniversitenin yer aldığı; üniversite kampüslerindeki bireylerin karbon ayak izlerini azaltmaya yönelik “University Campus Sustainability Declaration’’a imza atan Boğaziçi Üniversitesi, sürdürülebilir yeşil kampüs uygulamalarını Sıfır Atık projesiyle bir adım daha ileri taşıyor.

Atıkların kontrol altına alınması ve gelecek kuşaklara daha temiz bir çevre ve temiz bir ülke bırakılması hedefiyle T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı tarafından başlatılan ve ülke genelinde uygulamalarla tüm Türkiye’yi kapsayan Sıfır Atık hareketine Boğaziçi Üniversitesi de tüm kampüslerinde destek veriyor.

Boğaziçi Üniversitesi Sürdürülebilir Yeşil Kampüs Programı Koordinatörü ve Sürdürülebilir Kalkınma ve Temiz Üretim Merkezi Müdürü Prof. Dr. Nilgün Cılız, Nisan 2018 itibariyle Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü tarafından uygulanmasına karar verilen ve Rektörlük koordinasyonu ile başlayan Sıfır Atık çalışmalarının kısa sürede ivme kazandığını kaydetti.

Prof. Dr. Nilgün Cılız, Rektörlük bünyesinde Sıfır Atık uygulamaları için hedef ve kapsamın belirlendiğini, engeller ve çözüm yollarının analiz edildiğini belirterek Sıfır Atık eğitimi kapsamında Boğaziçi Üniversitesi olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile işbirliğine gidildiğini ve  ‘‘Sıfır Atık’’ eğitimleri, İdari personel ve öğrencilere bilgilendirme toplantıları, ticari işletme çalışanlarına yönelik eğitimler gibi başlıklar altında çeşitli faaliyet ve eğitimlerin planlandığını aktardı.

Prof. Dr. Nilgün Cılız, üniversite bünyesinde ise öğrenci faaliyetleri, poster çalışmaları, ‘‘Sürdürülebilir Yeşil Kampüs’’  web sitesi, konferans ve seminerler, derslikler ‘‘Sıfır Atık’’ video gösterimleri ile farkındalık çalışmalarının sürdürülmesinin hedeflendiğini belirtti.

Prof. Dr. Nilgün Cılız, ayrıca Sürdürülebilir Yeşil Kampüs kapsamında, ‘‘Sıfır Atık’’ uygulamasına dair yapılacak olan çalışmaların düzenli duyurusunun yapılması, etkinliklerin üniversite ilgili internet sayfalarında duyurulmasının planlandığını aktardı.

Sıfır Atık projesinin sürdürülebilirliğini sağlamak, öğrencilere bilinç kazandırmak amacıyla hazırlanacak olan ‘‘Sıfır Atık‘’ video gösterimleri ile kazanımların arttırılmasının amaçlandığını söyleyen Prof. Dr. Nilgün Cılız, Boğaziçi Üniversitesi bünyesinde sürdürülen Sıfır Atık teknik uygulamaları hakkında da bilgi verdi.

Bu çalışmalar kapsamında, üniversite binalarında, binaların işlevselliğine ve ihtiyaca yönelik, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belirlenen renk skalasına uygun hazırlanan etiketler ve binalarda atık ayırma sistemlerinin yerleştirme çalışmaları yürütülüyor.

Sıfır atık hedefiyle, Güney, Kuzey, Hisar, Uçaksavar, Kandilli ve Kilyos Kampüsü'nde bulunan aktif hizmet veren 65 bina işlevsellik, uygulanabilirlik, çeşitlilik ve azami kazanımı ölçütleriyle değerlendirildi ve toplam 15 bina öncelikli olarak seçildi. Bina içindeki herkesin erişiminin olacağı yerlerde 6’lı atık kutular (metal atıklar, kâğıt atıklar, plastik atıklar, geri dönüşmeyen atıklar) yerleştirildi ve belirlenen renk skalasına uygun poşetlerin ve etiketler temin edildi. Öncelikli seçilen binalarda ise (Hisar Kampüs, Rektörlük binası, New Hall, Kütüphane, Mühendislik Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi) ihtiyaca yönelik geri dönüşüm kutuları yerleştirildi.

Sıfır Atık projesi kapsamında ayrıca yemekhane uygulamalarına da amaçlanarak Hisar Kampüs, Kuzey, Güney, Kandilli ve Kilyos Kampüs yemekhanelerinde atık ayırma sistemleri için gerekli ekipmanların belirlendi ve başlangıç itibariyle Kuzey Yemekhane için bu sistemlerin tasarımları yapıldı. Prof. Dr. Nilgün Cılız diğer tüm yemekhanelerde de gereken atık sistemleri için firma yükümlülüklerinin araştırıldığını; personele yönelik eğitimlerin planlandığını ve bitkisel atık yağ (DEHA) sözleşmesinin imzalanması sürecinin başlatıldığını kaydetti.

Boğaziçi Üniversitesi’nde Nisan 2018’den bu yana uygulamaya alınan ‘Sıfır Atık’’ projesi kapsamında ayrıca bir Katı Atık Ara Depolama Sahası kurulduğunu belirten Prof. Dr. Nilgün Cılız, Entegre Katı Atık Yönetimi kapsamında cam, kâğıt plastik, metal, tehlikeli atıkların (toner atıkları, atık pil, bitkisel atık yağ) geçici depolanarak geri dönüşüme kazandırılmakta olduğunu; laboratuvar ve tıbbi atıkların ise EÇBS sistemi üzerinden başvurularak bertaraf edildiğini ifade etti.

Bu kapsamda, kaynağında ayrı toplanan geri dönüşebilir/kazanılabilir atıklardan;

  • Metal, kağıt, cam ve plastik atıklar T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlara geri dönüşüm/geri kazanım için kayıtları tutulacak ve teslim edilecek.

  • Açığa çıkan ve atık olarak kabul edilen elektrikli ve elektronik eşyaların öncelikle a)demirbaş, b)demirbaş olmayan şeklinde iki ayrı sınıfa ayrılması; demirbaş olmayanların Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği (R.G., No: 28300, 22 Mayıs 2012) uyarınca T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlara geri dönüşüm/geri kazanım sürecinde değerlendirilmek üzere teslim edilecek.

  • Yetkilendirilmiş kuruluşlara teslimat aşamasında eşyaların demirbaş olup olmaması öncelikli dikkat edilecek konular arasında geliyor. 

  • Atık tonerler, Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği (R.G., No: 28300, 22 Mayıs 2012) uyarınca T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlara geri kazanım için gönderilecek.

  • Atık piller, Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği (R.G., No: 25569, 31 Ağustos 2004) uyarınca T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş kuruluşa geri kazanım sürecinde değerlendirilmek üzere teslim edilecek.

  • Tehlikeli atıklar; Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği (R.G., No: 25755, 14 Mart 2005)’ne uygun olarak sınıflandırılacak, kayıt tutularak  atık geçici depolama alanında depolanacak ve T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş  kuruluşa geri kazanım/nihai bertaraf için teslim edilecek.

  • Yemekhane ve kantin ortamlarında ortaya çıkan atık kızartma yağları “atık yağ toplama noktalarından”, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş kuruluşa kayıtlı olarak Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği’ne (R.G., No: 29378, 6 Haziran 2015) uygun olarak geri kazanım için teslim edilecek.

  • Yemek üretimi olan mutfak, yemekhaneler ve kantin işletmelerinde kürdan ve peçetelerden ayrılmış şekilde yemek atıkları toplanarak, hayvan barınakları ile işbirliği dahilinde teslimatı yapılacak.

  • Meyve ve sebze kabukları, yumurta kabukları ve çay posası gibi kompost için uygun olan organik atıklar ise inşaatı Güney Kampüs Otoparkı’ında tamamlanmış olan “Boğaziçi Üniversitesi Kompost Tesisi” nde kompostlaştırma işlemine tabii tutularak kampüslerimizde toprak şartlandırıcı olarak kullanılacak.

  • Geri dönüşmeyen tüm atıkların ise Beşiktaş ve Sarıyer Belediyelerine teslim edilmesi planlanıyor. Bu şekildeki uygulamalar ile  düzenli depolama sahalarında bertaraf edilecek katı atık miktarı en aza indirilmesi ve geri kazanım uygulamalarının arttırılması hedefleniyor.

Boğaziçi Üniversitesi Kompost Ünitesi’nin ise yemek yapım aşamasında açığa çıkan meyve sebze kabukları, yumurta kabukları ve çay posası  gibi kompost için uygun olan organik atıkların geri dönüşümünün sağlanmasının planlandığını belirten Boğaziçi Üniversitesi Sürdürülebilir Yeşil Kampüs Programı Koordinatörü ve Sürdürülebilir Kalkınma ve Temiz Üretim Merkezi Müdürü Prof. Dr. Nilgün Cılız, ‘’Boğaziçi Üniversitesi Yapı İşleri Müdürlüğü işbirliğiyle hazırlanan kompost ünite planı inşaat çalışmaları Eylül 2018’de tamamlandı. Mutfak, yemekhaneler ve kantin işletmelerinde yemek yapım aşamasında açığa çıkan meyve sebze kabukları, yumurta kabukları ve çay posası gibi kompost için uygun olan organik atıklar ile üniversite binalarımızda açığa çıkan organik atıkların (meyve kabukları, çay posası) kompost ünitesine gönderilmesi ve toprak şartlandırıcı olarak kullanılabilen kompost elde edilmesini amaçlıyoruz’’ dedi.

 

Haber: Kurumsal İletişim Ofisi