Boğaziçi Üniversitesi’nden sürdürülebilir şehircilik için kapsamlı bir eğitim programı

BÜYEM ve UN SDSN Türkiye tarafından Marmara Belediyeler Birliği işbirliğiyle yerel yönetimlere yönelik düzenlenen ‘’Şehirler 2030: Yerelde Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Eğitimi’, Türkiye’nin farklı kentlerinden 100’ün üzerinde belediyeden toplam 300 katılımcıyla devam ediyor.

Küresel ekonominin dörtte üçüne katkıda bulunan şehirlerde 2050 yılına kadar, 6,5 milyar kişinin yaşayacağı tahmin ediliyor. Bu da, dünya nüfusunun üçte ikisinin şehirlerde yoğunlaşacağı anlamına geliyor. Ancak bu yüzyılda şehirler yoksulluk, işsizlik, bir milyarın üzerinde gecekondu sakinin temel altyapı hizmetlerine erişim sorunları, salgın hastalıklar, iklim değişikliğine bağlı doğal afetler ve göç sorunları gibi büyük problemlerin yanı sıra geçtiğimiz Şubat-Mart döneminden bu yana küresel bir sorun olarak tüm dünyayı etkileyen Covid-19 pandemisi ile de baş etmeye çalışıyor.

Şehirler, sahip oldukları çok çeşitli sorunlara rağmen, kültürel çeşitlilik, kalifiye insan kaynağı ve imkân sağladıkları sosyal dönüşümler sayesinde kırsalın zenginleşmesine ve kalkınmasına katkıda bulunmaya devam etmekte.

Ancak günümüzde sağlıklı, tatminkâr bir şehir yaşamı için olmazsa olmaz koşul,  şehirlerin sürdürülebilirliği… Peki, ‘’Sürdürülebilirlik’’ nedir? Şehirlerin sürdürülebilirliği ne demektir?  Sürdürülebilir şehirler kavramına neden ihtiyacımız var? Şehirlerin sürdürülebilirliğinde temel kriterler nelerdir? İnsanlar ne zaman kendini şehre ait hisseder? Şehirde yaşamaktan nasıl mutlu olurlar? Yerel yöneticiler neden Sürdürülebilir Şehirler ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları vizyonunu gündemlerine koymak zorundalar? Hızlı nüfus artışı, iklim değişikliği, afetler, salgın hastalıklar, göç vb. faktörler ile meydana gelen sorunlar ile şehir nasıl baş edebilir?

Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi ve Boğaziçi Üniversitesi’nin himayesinde 2014 yılında oluşturulan UN SDSN Türkiye - Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı Türkiye tarafından geliştirilen; ‘’Şehirler 2030: Yerelde Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Eğitimi’’ işte bu soruları odağına alarak yerel yönetimler başta olmak üzere, şehir konusunda çalışan tüm paydaşlar ve konuya ilgi duyan kesimlere ulaşmayı hedefleyen bir program sunuyor.

1 Ekim-20 Kasım 2020 tarihleri arasında webinar ortamında gerçekleştirilmekte olan çevrimiçi eğitim programı, şehirlerde yaşam kalitesini arttırmanın yöntemlerini öğretmeyi amaçlıyor. Marmara Belediyeler Birliği Yerel Yönetimler Akademisi’nin de paydaşları arasında yer aldığı eğitim programı, belediyeler ve kamu kuruluşları gibi, sürdürülebilir şehirler amacının gerçekleşmesinden doğrudan sorumlu aktörlere, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın, şehre özgün şartlara göre planlanması, hedefe ulaşma konusunda ölçütlerin belirlenmesi, veri toplanması, veri analizi aracılığı ile sorunların giderilmesine yönelik hedef konulması, raporlama yapılması ve tüm süreçlere şehir halkının dahil edilmesi konusunda, yol haritası hazırlama ve takip metodlarını aktarmayı amaçlıyor. Eğitimde  Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları çerçevesindeki veriler ışığında dünyadaki genel durum ile Türkiye'de varolan verilerin genel ve karşılaştırmalı bir değerlendirilmesi yapılarak, yerel yönetimlerin hangi alanlarda ne gibi katkı sunabileceği üzerine tartışmalar yürütülüyor. Bu kapsamda başarılı yerel yönetim projelerinden örnekler sunuluyor. Şehirler konusunda Türkiye’nin konusunda uzman, öncü öğretim üyeleri, düşünce liderleri ve uygulayıcıları tarafından sunulmakta olan program sürdürülebilir kalkınma bağlamında Ekonomik İlerleme, Sosyal Özgürlük, Çevresel Sürdürülebilirlik konularında katılımcılara farkındalık sağlamayı hedefliyor.

Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Fikret Adaman’ın ‘’BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ve Kentsel Fırsatlar’’ başlıklı sunumuyla 30 Eylül 2020’de başlayan eğitim programında dersler, ilgili uzmanlık alanlarından Boğaziçili akademisyenler, yerel yönetim ve STK uzmanları tarafından veriliyor. Eğitim boyunca, şehirlerin işleyiş şekilleri, kentsel üretimi ve verimliliği artırma yöntemleri, kent yoksulluğu ve eşitsizliğini giderme önerileri, kentsel katılımı ve güvenliği sağlama yöntemleri, temel altyapı ve konut hizmetlerinin sağlanması, çevrenin korunması, afetlere karşı dayanıklılık metotları üzerinde duruluyor. Ayrıca, kentsel yönetişimin ve finansman kaynaklarının iyileştirilmesi için atılması gereken adımlar ve sürdürülebilir şehirler amacının gerçekleşmesini mümkün kılacak kurum ve kuruluşların yapmaları gereken çalışmalar da programda ele alınıyor.

Türkiye’nin farklı kentlerinden 100’ün üzerinde belediyeden toplam 300 katılımcıya ulaşan ve hali hazırda 5. haftasını dolduran eğitim programında bugüne dek             ‘’Şehirler 2030: BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ve Kentsel Fırsatlar (Prof. Dr. Fikret Adaman), Yerelde Sürdürülebilirlik ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları – I ve II (Prof. Dr. Levent Kurnaz) , ‘’Sosyal ve Ekonomik Boyut: Dirençli Şehirler ve Eşitsizlikler’’ (Prof. Dr. Mine Eder) ve ‘’Dirençli Şehirler: Çevre ve Altyapı’’(UN SDSN Türkiye Direktörü Dr. Tamer Atabarut) konulu eğitimler yer aldı.

Program kapsamında Kasım ayının ilk haftasında ‘Dünyadan ve Türkiye’den Gönüllü Yerel Raporlama Modelleri ve Örnek Şehirler’’ UCLG-MEWA tarafından ele alınacak. Ardından, Dr. Tamer Atabarut ve Doç. Dr. Sevil Acar tarafından verilecek olan ‘’Sürdürülebilir Kalkınma İşbirlikleri ve Plan ve Projeler’’ dersi ile devam edilecek. Eğitim programı, Prof. Dr. Levent Kurnaz, Doç. Dr. Tamer Atabarut, UN SDSN Türkiye Koordinatörü Bahar Özay ve UCLG-Mewa uzmanlarının hazırladıkları atölye çalışmasının ardından katılımcıların, ‘’SKA Proje Sunumları’’ ile 19-20 Kasım tarihinde düzenlenecek oturumlarla sona erecek.

 

 

 

Galeri 8 Fotoğraf