Boğaziçi Üniversitesi’nden tarım sektörüne yönelik yenilikçi bir eğitim programı

Türkiye tarım ve gıda sektörünün inovasyon yeteneklerini geliştirecek, tarım sektörünün teknoloji entegrasyonunu ve dijital dönüşümünü destekleyecek, ulusal ve küresel tarım ve gıda pazarlarında rekabet gücünü yükseltecek bilgi birikimine katkıda bulunmayı hedefleyen Boğaziçi Üniversitesi Yenilikçi Tarım ve Gıda İşletmeciliği Platformu, yeni nesil tarım işletmeciliğini ve güncel tarım uygulamalarını desteklemek üzere yeni bir eğitim programına başladı.

Tarım sektöründen üreticiler ve yöneticilere yönelik olmak üzere iki ayrı eğitim setinden oluşan Tarım İşletmeciliği Sertifika Eğitim Programları’nda dersler Boğaziçi Üniversitesi ve dünyanın önde gelen diğer üniversitelerinin öğretim üyeleri ve sektör uzmanları tarafından verilecek. Eğitim programı hakkında, programın koordinatörü Boğaziçi Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Uluslararası Ticaret Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Arzu Tektaş’tan bilgi aldık.

Yenilikçi Tarım ve Gıda İşletmeciliği Platformu yeni bir eğitim programını hayata geçiriyor, öncelikle bu program nasıl bir ihtiyaçtan yola çıkarak oluşturuldu?  

Arzu Tektaş- Tarım ve gıda sektörü, dünya genelinde, küresel ısınma ve iklim değişikliği, gıda güvenliği, gıdaya erişilebilirlik, artan nüfus, kısıtlı kaynakların yönetimi, gıda kayıpları gibi önemli gündem maddeleriyle ve zorlaşan rekabetle karşı karşıya. Yüksek rekabet avantajı yaratan Hollanda, İngiltere, Almanya gibi ülkelerin tarım sektörüne baktığımızda ar-genin, yeniliklerin,  akıllı teknolojilerin sadece tarım ürünlerinin üretiminde değil, hammadde tedariğinden, ürünün hasatına, lojistiğine, pazarlamasına, tüketiciye ulaştırılmasından atık yönetimine kadar olan tarım değer zincirinin tüm aşamalarında kullanıldığını görüyoruz. Bu da zincirdeki oyuncular arasında işbirliği ve sektördeki beşeri kapasiteyi geliştirmekle mümkün oluyor. Bu doğrultuda, bu ülkelerde zincirin farklı paydaşlarının oluşturdukları kümelenmelerde yarattıkları sinerjiyle, tarımsal üretim ve tarım işletmeciliği alanlarında bilgi ve becerilerini artırdıklarını, kapasite geliştirdiklerini ve böylece verimliliklerini artırdığını görüyoruz.

Programda Boğaziçi Üniversitesi’nden hangi isimler yer alıyor?

Boğaziçi Üniversitesi Yenilikçi Tarım ve Gıda İşletmeciliği Platformu’nu, Türkiye tarım ve gıda sektörünün bu alanlarda gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü Bölüm Başkanı Prof. Dr. Gökhan Özertan ve Uluslararası Ticaret Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Aslı Helvacıoğlu ile birlikte kurduk. Platform, sektör paydaşları arasındaki dikey ve yatay bağlantıların oluşturulmasını teşvik etmek, beşeri kapasitenin geliştirilmesine, yenilik kapasitelerinin artmasına, tarım sektörünün teknoloji entegrasyonu ve dijital dönüşümü, ulusal ve küresel tarım ve gıda pazarlarında rekabet gücünün yükselmesine destek olacak bilgi birikimine katkıda bulunmayı hedefliyor.

Bu amaçlar doğrultusunda, Platform, tarım ve gıda sektöründeki paydaşlara yönelik olarak Yenilikçi Tarım İşletmeciliği Programını geliştirdik. Ardından, Yenilikçi Gıda İşletmeciliği ve Pazarlama Programı da faaliyete geçecek.

Programın hedefi nedir?

Yenilikçi Tarım İşletmeciliği Programı, yeni nesil tarımda etkin ve küresel rekabet gücünü hedefleyen yönetim becerileri kazandırmayı, inovasyon odaklı bakış açısı vermeyi, teknolojik gelişmeler, güncel eğilimler, vaka ve saha çalışmaları ile karar alma, girişimcilik, finansman, pazarlama, risk yönetimi alanlarında çağdaş donanım kazandırmayı hedefliyor.

Program kimlere yönelik tasarlandı? 

Bu program, tarım ve gıda değer zincirinin karar verici pozisyonlarında kariyer hedefleyenlere profesyonel gelişme imkânı sunuyor. Programımızda, tarım değer zincirinde faaliyet gösteren özel sektör ve kamu kurumlarında çalışan profesyoneller, tarım girişimcileri, tarım danışmanları ve diğer ilgililer için hazırlanmış olup tarım sektörüne yeni nesil yönetici ve karar alıcı yetiştirmeye odaklanıyoruz.

Başvurular tarım girişimcileri olduğu gibi gıda perakendeci, tarımsal bilişim teknolojileri, hammadde tedarikçi, finans gibi tarım değer zincirinin farklı halkalarında faaliyet gösteren kurumlardan mühendis, uyum müdürü, uzman, işletmeci, ekonomist gibi zengin bir çeşitlilik gösteriyor.

Yeni nesil tarım işletmeciliği ve güncel tarım uygulamaları kavramları aynı zamanda bu sektörde zihniyet değişimini de gerektiren kavramlar, bu açıdan bu eğitim programının farklılığı nedir?

Program alanında ve sektörde bir ilk. Tarım sektörü ile ilgili mevcut programlar tarımsal üretime odaklanmakta. Bu program ise sektöre daha bütüncül yaklaşıyor; Tarım değer zincirindeki halkaların rolünü ve etkileşimlerini de kapsıyor. Program, tarım sektöründeki kararların, yenilikçi tarım vizyonu ekseninde, güncel dinamikler doğrultusunda ve yenilikçi bakış açısıyla alınmasını sektördeki politikaları kapsayacak şekilde tasarlandı.

Eğitmen kadrosu Boğaziçi Üniversitesi akademisyenlerinden oluşuyor, Boğaziçi Üniversitesi dışından da eğitmenler olacak mı?

Eğitimler, BÜ akademisyenleri yanı sıra sektörden alanında uzmanları da kapsayacak. Örneğin tarım teknolojileri dersi, Türkiye’de tarımın dijitalleşmesine ve güncel teknolojilerinin yaygınlaşmasına yönelik ar-ge ve uygulama çalışmaları yapan öncü bir kurumun kurucusu tarafından verilecek. Tarım işletmeciliği dersi, bu alanda hem öğretim görevlisi olan hem de girişimci olan bir uzman tarafından verilecek. Benzer şekilde pazarlama dersini de sektörün en önemli kurumlarının birinde direktör olan ve üniversitelerde pazarlama dersi veren bir uzman tarafından verilecek.

 

Detaylı bilgi için: http://bountarim.org/

Haber: Kurumsal İletişim Ofisi