Boğaziçi Üniversitesi’nin kurucu ortağı olduğu Avrupa Üniversitesi NeurotechEU kapılarını açıyor!

Oxford Üniversitesi’nin de dahil olduğu yeni Avrupa Üniversitesi 16 Aralık'ta çalışmalarına başlıyor. Avrupa Beyin ve Teknoloji Üniversitesi’nin Türk ortağı Boğaziçi Üniversitesi, 8 üniversiteli oluşumun kurucusu oldu.

Prof. Dr. Can Yücesoy

Boğaziçi Üniversitesi’nin kurucu ortakları arasında yer aldığı, Avrupa Üniversiteleri İnisiyatifi (European Universities Initiative) çatısı altında desteklenen NeurotechEU adlı Avrupa Üniversitesi 16 Aralık 2020’de hayata geçiyor.

"The European University of Brain and Technology” kısaca ‘’NeurotechEU’’ adıyla kurulan konsorsiyuma Boğaziçi Üniversitesi, Sinir Bilimleri ve Teknolojileri teması altında fen bilimleri, sosyal bilimler ve eğitim bilimlerinin içinde bulunduğu tüm alanlarda faaliyet gösteren birim ve programlarıyla çok boyutlu katkı verecek.

Avrupa üniversitelerinin ve araştırma kurumlarının ABD ve Asya ile rekabet edebilirliğini artırmak amacıyla kurumsallaşmış işbirliğini esas alan Avrupa Üniversiteleri İnisiyatifi çerçevesinde hayata geçecek NeurotechEU ile yüksek eğitiminin niteliğininin ve rekabetçiliğinin en ileri seviyeye çıkartılması hedefleniyor. Avrupa üniversitelerinin işbirliği sayesinde üniversiteler arası kampüslerin oluşması ve öğrencilerin farklı eğitim kurumlarından kendilerini en iyi şekilde geliştirmelerine olanak sağlayan esnek ders programları oluşturması sağlanacak.

NeurotechEU konsorsiyumunda Türkiye’den Boğaziçi Üniversitesi’nin yanı sıra İngiltere’den Oxford University, Hollanda’dan Radboud University Nijmegen, Almanya’dan University of Bonn, İsveç’ten Karolinska Institutet,Romanya’dan  University of Cluj, İspanya’dan Miguel Hernandez University of Elche, ve Macaristan’dan University of Debrecen yer alıyor. Girişimin Boğaziçi Üniversitesi'nde liderliğini Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü üstlendi.  Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Can Yücesoy akademik lider; Uluslararası İlişkiler Genel Koordinatörü Prof. Dr. Necati Aras ise koordinatör olarak NeurotechEU’da görev alıyor. 

İşbirliği çerçevesinde teknolojik inovasyon iş paketinin liderliğini yapacak olan Boğaziçi Üniversitesi, bu sayede üniversite-sanayii işbirliği kapsamında artı değer yaratmayı hedefliyor.

Başlangıçta üç yıllık bir Avrupa Birliği desteği kapsamında gerçekleştirilecek NeurotechEU çerçevesinde, sinir bilimleri ve teknolojileri alanında çok disiplinli araştırmacı ve mühendis yetiştirilmesi; uygulamalı araştırmalar için akademisyenlere ve araştırmacılara gerekli altyapıyı sağlanması hedefleniyor.  Lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde kapsamlı eğitim işbirlikleri ile ortak üniversitelerdeki akademisyen, araştırmacı ve öğrencilerin ilgili alanlarda yapılacak eğitimleri NeurotechEU üyesi üniversitelerin herhangi birinde takip edebilmesi mümkün olacak.

Sinir Bilimleri ve Teknolojileri alanında Avrupa çapında kurulacak lisansüstü programlar akademisyenlerin ortak araştırmalar yürütebilmelerine zemin hazırlayacak. NeurotechEU kapsamında yapılacak çalışmalar yönetişim, kalite-güvencesi ve bilginin yayılımı gibi başlıkların yanı sıra eğitim ve araştırmada çok kültürlülüğü ve farklı kültürler arasında haraketliliği de desteklemeyi hedefliyor olacak.

Boğaziçi Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Müdürü ve "NeurotechEU" için Boğaziçi Üniversitesi’nin akademik liderliğini yürüten Prof. Dr. Can Yücesoy NeurotechEU hakkında “Avrupa Üniversitesi kimliği altında kurulacak konsorsiyumun Avrupa’da geniş bir coğrafyayı kapsaması, vizyonunu sürdürülebilirlik, mükemmeliyet ve Avrupa değerleri temelli uzun dönemli bir stratejiden alması, öğrenci odaklı, üniversite kampüsleri arası eğitim programları önermesi, öğrencilerinin her seviyede değişim hareketliliği deneyimleyebilmesi ve gelişme temelli bir yaklaşım benimseyerek öğrencilerin, akademisyenlerin ve diğer paydaşların Avrupa’nın yüzleştiği en büyük problemlere çözüm bulmasını sağlaması amaçlanıyor. Avrupa Birliği’nin diller, sınırlar ve disiplinler üstü köprüler kuran ve Avrupa’da bulunan toplumsal zorluklar ile uzmanlık ihtiyaçlarını ele alıp çözümler getiren bireylerin yetiştirilmesi hedefine yönelik olarak başlattığı bir girişim bu.” diyor.

İşbirliğinin eğitim misyonunun yanı sıra, mühendislere ve bilim insanlarına beyin araştırmaları ve nöroteknoloji başta olmak üzere uygulamalı bilimlerde çok disiplinli yaklaşımla ileri seviyede altyapı desteği sunulması da hedefleniyor. NeurotechEU bünyesinde akademi, endüstri, yerel yönetimler, hükümetler ve sivil toplum kuruluşları, birlikte toplumun ilgili alanlardaki temel sorunlarına çözümler geliştirilmesini hedefleyen bir eylem planı hazırlanacak.  NeurotechEU Campus+ adı verilen dijital platformda öğrencilere ve araştırmacılara mekan sınırından etkilenmeyen çalışma imkanı tanırken; lisansüstü ve doktora öğrencileri için tasarlanan NeurotechEU Graduate School, sinir bilimleri ve teknolojilerinde girişimciliği ve inovasyonu odağına alacak. Proje kapsamında oluşturulacak NeurotechEU Life-Long Learning Center ise mezunlarına ek olarak toplumun çeşitli kesimlerine yaşam boyu eğitim programlarıyla ulaşmayı amaçlıyor.

NeurotechEU hakkında daha fazla bilgi için tıklayınız.

NeurotechEU hakkında Prof. Dr. Can Yücesoy ile yapılmış söyleşi için tıklayınız.

European Universities Initiative hakkında daha fazla bilgi için tıklayınız.

*/
  • Prof. Dr. Can Yücesoy