Boğaziçili bilim insanlarına TÜBİTAK 1001 desteği

TÜBİTAK 1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı kapsamında Boğaziçi Üniversitesi’nden beş proje destek kapsamına alındı.

Temel amacı yeni bilgiler üretilmesi, bilimsel yorumların yapılması veya teknolojik problemlerin çözümlenmesi için bilimsel esaslara uygun olan projelerin desteklenmesi olan TÜBİTAK 1001 projelerinde 2019-2020 akademik yılı başlarken destek alan projeler ve yürütücüleri şöyle açıklandı:

  • Boğaziçi Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Arzu Çelik Fuss’ın ‘’Zihinsel Engellilik (Id) Drosophila Modellerinin Oluşturulması’’ projesi,
  • Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitü Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Esin Öztürk Işık’ın ‘’Beyin Zarı Tümörlerinin Genetik Alt Tiplerinin Noninvaziv Belirlenmesi Amaçlı İleri Manyetik Rezonans Görüntüleme ve Makine Öğrenme Temelli Ürün Geliştirilmesi’’ projesi,
  • Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Ahmet Öncü’nün ‘’Uçan robotlar için radar destekli veri toplama ve haritalama’’ projesi,
  • Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Ali Emre Pusane’nin ‘’İndis Modülasyonlu Moleküler Haberleşme Sistemlerinin Tasarım Ve Gerçeklenmesi’’ projesi,
  • Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Arzucan Özgür Türkmen’in ‘’Kimdil: Kimyasal Dilde Makine Çevirisi Ile Hedef Odaklı İlaç Tasarımı’’ başlıklı projesi.