Boğaziçili İK profesyonellerinden Boğaziçi’ne destek için ilk buluşma

Boğaziçi Üniversitesi Kariyer Merkezi (BÜKM) ve Yaşamboyu Eğitim Merkezi (BÜYEM) ev sahipliğinde 26 Kasım günü gerçekleştirilen toplantıda, Boğaziçi mezunu 100’ü aşkın İK profesyoneli Güney Kampüs’te bir araya geldi. Toplantıya katılan farklı sektörlerdeki insan kaynakları yöneticileri ve profesyonelleri, BÜKM ve BÜYEM ile birlikte Boğaziçi Üniversitesi’ne ve topluma fayda sağlayacak proje üretme ve işbirliği yapma olanaklarını değerlendirdi. Boğaziçili İnsan Kaynakları uzmanları toplantıda gerçekleştirilen mini ankette Boğaziçili olmayı ‘’Gurur, Aidiyet, Heyecan ve Mutluluk’’ kavramları ile tanımladılar.

Rektörlük Konferans Salonu’nda gerçekleşen programda, Rektör Danışmanı Prof. Dr. Zafer Yenal, BÜYEM Müdürü Dr. Tamer Atabarut ve BÜKM Koordinatörü Burcu Ertürk Kılıç,  katılımcılara seslenerek BÜKM ve BÜYEM’in çalışmaları hakkında katılımcılara bilgi verdiler.

Kariyer Merkezi ve Mezun Ofisi’nden sorumlu Rektör Danışmanı Prof. Dr. Zafer Yenal konuşmasında İK alanında çalışan Boğaziçi Üniversitesi mezunlarının birbirleri ve üniversite ile bağlarının kuvvetlendirilmesinin gerekliliğini belirtti. Prof. Dr. Zafer Yenal, bu network’ün geliştirilmesi için “Boğaziçili İK Profesyonelleri Buluşmaları”nın her dönem tekrarlanması ve alt çalışma komisyonları ile aktif fikir paylaşımı ve işbirliğinin devam etmesinin planlandığını vurguladı.

Kariyer Merkezi Koordinatörü Burcu Ertürk Kılıç, öğrencilerin kariyer hedeflerinin belirlenmesi ve onlara mutlu ve başarılı bir kariyer yolu çizilmesinde bu birlikteliğin ve mezunların verdiği desteğin önemine dikkat çekti. Kariyer Merkezi çatısı altında aktif çalışmakta olan gönüllü mezunların da yer aldığı toplantıda, öğrencilere kariyer danışmanlığı alanında yapılabilecek çalışmaların yanında iş ve staj olanaklarının geliştirilmesi açısından da görüşmeler ve paylaşımlar yapıldı. Öğrencilere, özellikle vizyonlarını geliştirebilecekleri global staj olanakları ve staj alanları ile ilgili katılımcıların görüş ve önerileri alındı.

Yaşamboyu Eğitim Merkezi Müdürü Dr. Tamer Atabarut ise, merkez dahilinde yürütülen çalışmaları tanıtarak İK alanında çalışan mezunlarla işbirlikleri ve ortak çalışma alanları konusunda bilgi verdi. Özellikle Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) alanında yapılabilecek işbirliklerini vurgulayan Dr. Atabarut, Boğaziçili olarak topluma ve ekonomiye katkı yaratabilecek projelerin üretilebilmesi için katılımcılara işbirliği çağrısında bulundu.

Boğaziçili İnsan Kaynakları uzmanları toplantıda gerçekleştirilen mini ankette Boğaziçili olmayı ‘’Gurur, Aidiyet, Heyecan ve Mutluluk’’ kavramlarının öne çıktığı bir dizi ifade ile tanımladılar. Mezunlar ayrıca, üniversiteye destek imkanları ve önerileri konusunda görüşlerini dile getirdiler; yaşam boyu eğitim konusunda ilgilerini çeken alan ve konular üzerine fikir alışverişinde ve önerilerde bulundular. Toplantı bitiminde ise Boğaziçi Üniversitesi Kariyer Merkezi (BUKM) ve Yaşamboyu Eğitim Merkezi (BÜYEM) yetkilileri önümüzdeki aylarda benzer toplantıların sürdürülmesi ve mezunlarla yapılacak işbirlikleri ile hem yaşam boyu eğitim hem de kariyer alanında verimli çalışmalar hedeflediklerini kaydettiler.