Boğaziçililer ‘’Zeytin Çekirdekleri’’ için Ayvalık'ta

Boğaziçi Üniversitesi’nin Ayvalık Belediyesi ile işbirliği kapsamında başlattığı "Zeytin Çekirdekleri Sosyal Sorumluluk Projesi" 10 Ağustos - 10 Eylül arasında Ayvalık’ta gerçekleştiriliyor. "Boğaziçi Üniversitesi Ayvalık Yaz Okulu'nda, üniversiteden 76 kişilik gönüllü ekibin içinde öğrenci ve akademisyenler de yer alıyor.
Fotoğraf: Onur Ciddi

Ekolojik yaşam, çocuk ve kimlik, çocuk hafızası ve geri dönüşüm temalarından hareketle sekiz ana atölyenin düzenlendiği Yaz Okulu’nda tiyatro, sanat, ekoloji, öykü, müzik, dans, spor ve bilim başlıklarında Ayvalıklı çocukların temel gelişimlerine yönelik eğitimler veriliyor.

Farklı toplumsal yapı ve arkaplanlardan gelen çocuklar için ortak bir yaşam alanı oluşturmayı amaçlayan Yaz Okulu’nda çocuklarda ekolojik ve dayanışmacı bir algının kurulabilmesi , sanat yoluyla çocukların kendilerini ifade edebilmelerinin sağlanması, kadın ve gençlik atölyeleriyle olası toplumsal ortaklaşma alanları yaratılması hedeflenenler arasında...

10 Eylül’e dek sürecek Yaz Okulu süresince 7- 13 yaş grubuna yönelik atölyelere İsmet İnönü Kültür Merkezi, eski Kırlangıç fabrikası, Ayvalık Kapalı Spor Salonu, Ayvalık Kütüphanesi, Anadolu Lisesi gibi Ayvalık’ın farklı mekânlarında gerçekleştiriliyor. Atölyelerde oyun ve eğitimlerle çocukların nitelikli zaman geçirmesi amaçlanırken, çocukların yaz okulu boyunca verilen eğitimleri kendi yaşamlarında da kullanabilecekleri bilgiler olarak kazanıma dönüştürmeleri amaçlanıyor.

Projede yer alan Boğaziçili gönüllülerle söyleştik.

Ayvalık’ta Yaz Okulu projesi nasıl gündeme geldi?

13 Mayıs 2014’de Soma’da yaşanan ve 301 işçinin ölümü ile sonuçlanan facia sonrasında Boğaziçi Üniversitesinde Soma’da yaşanan iş cinayetinin sosyo-ekonomik temellerini araştırmak üzere kurulan Boğaziçi Soma Dayanışması ekibi; Ekim 2014 itibariyle de, gündeme getirilen Zeytin Yasa Tasarısı sonucu zeytinliklerin kamulaştırılmasına ilişkin bir bilgi üretimi ve bilginin yayılabilmesi adına Delice Zeytin Dayanışmasını kurdu. Bu ekibin Ocak-Şubat 2015 saha araştırmaları sırasında Zeytin Çekirdekleri Derneği ile teması Ayvalık’ta çocuklara yönelik yapılacak bir çalışmanın gündeme gelmesini sağladı. Dernekten Boğaziçi Üniversitesi ile ortaklaşa çocuk çalışmaları talebi geldi. Bunun üzerine Mart ayında şu an içinde bulunduğumuz projenin yazım aşaması başladı. Boğaziçi öğrencilerinin, çocuk çalışmaları kapsamında Zeytin Çekirdekleri ve Ayvalık’la ilk teması 18 Nisan 2015’te Çocuk Hakları üzerine atölye düzenleyen BÜSOS grubunun etkinliği idi. Mayıs ayında projenin ana hatlarının oluşması üzerine yapılacak çalışmaların yapılması üzerine bir saha çalışması yapıldı. Bunu takip eden süreçte Haziran ayında gönüllü alımları ve 10 Ağustos-10 Eylül arası yapılacak yaz okulunun ön çalışmaları başlamış oldu.

Zeytin Çekirdekleri ne zaman kuruldu ve bu oluşum ile ne gibi faaliyetler planlanıyor? Boğaziçi Üniversitesi ile Zeytin Çekirdekleri projesinin organik bağı var mı?

Dernek, Mayıs 2014 tarihinde belediye çalışanları ve gönüllülerin ortak çalışması ile belediye kapsamında çalışmalarına başlamıştır. Temel mottosunu müzik aracılığıyla çocuklarla varlık, barış ve adalet gibi fikirleri en iyi ifade edebilme ve kitlelere ulaştırma yolu olarak belirtmektedirler. Dernek üniversitemiz ile imzalanan iş birliği protokolüne kadar genel hatları ile müzik üzerinden çocuk çalışmalarını devam ettirdi. Dernek; gönüllüleri Gül Gürsoy, Çiğdem Uzel ve Lale Taş’ın ve iki belediye çalışanın etkili ve yoğun çalışmasıyla devam ediyor. Boğaziçi Üniversitesi ve Zeyçek’in herhangi bir organik bağı bulunmamaktadır. İş birliğinin esasını çocuklarla yürütülen çalışmaların alanlarını arttırmak dayanışma ve paylaşım merkezleri gerçekleştirerek geleceğin genç kentli bilincinin temellerini atmak, doğa, çevre ve kültürel varlıklarımız koruyarak sürdürebilir yaşam alanları yaratmak gibi temel esaslardan hareketle Boğaziçi Üniversitesi ve Zeyçek arasındaki ilk çalışması bu proje ile başladı.

Boğaziçi Üniversitesi’nin projeye katkısı hakkında bilgi verir misiniz? Hocalar, kulüpler ve gönüllü öğrenciler anlamında kaç kişilik bir ekip bu projede yer alıyor, yürütücü ekip kimlerden oluşuyor?

Hedeflenen 150-200 çocuk katılımcı ile çalışacak Boğaziçi üniversitesi gönüllüleri olan 24 atölye yürütücüsü ve 52 atölye gönüllü çalışanlarıyla birlikte yapılacak;  8 tam zamanlı temel atölye ve dört kısa zamanlı ek atölyeyi kapsayan proje Kent (Ayvalık) / Mekan ve Toplumsal Bellek, Ekoloji; Geri dönüşüm, Doğa ve Yaşam, Çocuk Hakları, Birlikte Yaşam gibi temalardan hareketle Ayvalıklı çocuklarla birlikte yapılacak. Bu atölyelerde temel insan kadın ve çocuk haklarından yola çıkarak gelecek için daha bilinçli, kimlikli, adil, barışçıl ve sevecen bir yaşam biçimi yaratmak amacıyla müzik, sanat ve spor disiplinlerinden yararlanarak geniş kitlelere ulaşmak, Ayvalık’ın yerel halkının katılımı ve dayanışmasıyla Boğaziçi Üniversite’nin de kendi yereli olan kulüplerinin ortak dayanışmasıyla geleceğin genç kentli bilincini yaratmak; yapılan ortak çalışmaların Ayvalık’tan başlayarak Türkiye’de başka ilçelerde de uygulanabilirliğini sağlamak hedefleniyor. Proje şu an 76 gönüllüsü, danışman hocaları ile sahada uygulama aşamasına geçti.

Proje kapsamında gerçekleştirilmekte olan sekiz temel atölye; Spor, Sanat, Müzik,Ekoloji,Öykü,Tiyatro,Dans ayrıca karikatür,stop-motion, tarımdan sofraya ve fotoğrafçılık olmak üzere 4 ek atölyenin ortak çalışmaları sonucu bu proje sahada …

Projeyi yazan ve genel koordinatörlüğünü üstlenen Tuğçe Nomanoğlu, lojistik,mekan ve gerekli malzemeler ve ulaşıma ilişkin olarak çalışan lojistik koordinatörleri; Ahmet Furkan Baş ve Kadir Engil,
gönüllüler, veliler ve çocukların ilişkileri, ihtiyaçları ayrıca atölyelerin düzeni ile ilgilenen gönüllü koordinatörleri Hilmi Kaan ve Metin Koçyiğit ; muhasebe ayağını Çiğdem Artik yürütüyor. Sosyal medya ve tanıtım ayağında Doğukan Doğu, Onur Ciddi, Mete Ulutaş, sahada kalacak yer sorumlusu olarak Duygu Buket Çelik ve Sekreterya işlerinden sorumlu olarak İmren Türfent Ömer Yildirmaz projenin genel organizasyon ekibini oluşturuyor.

Atölyelerin ve sahaların işleyişi ise her atölyenin atölye yürütücüleri ve organizasyon ekibinden oluşuyor. Müzik; Miyase Pelin Tunç – Vedat Demirbaş, Dans; Şeniz Öztorun,Serkan,Esra Hızır
Sanat; Hilmi Kaan,Gizem Dal, Ekoloji; Duygu Buket Çelik, Ahmet Furkan Baş, Mehmet Can Tunca
Öykü; Tuğçe Nomanoğlu, Mustafa Akay, Barış Güçlü,Büşra Koç, Tiyatro; Miray Bal ,Caner Soyulmaz
Spor;Kazım Kıyan, Nur Sabahat Topaloğlu, Bilim; Burak Ayva olmak üzere ayrıca sahada yereldeki psikologlarla koordineli çalışan psiko-sosyal destek birimi ayrıca yıl sonu çıktılarından biri olan belgesel için de çalışan sahada video-fotoğraf üzerine çalışmış fotoğraf/video ve sosyal medya birimi; Aylin Gülüm,Onur Ciddi,Selin Mıstınoğlu,Doğukan Doğu.

Bu süreçte projenin yürütücülüğünü ve danışmanlığını Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Fikret Adaman yaptı. Ayrıca saha boyunca Bengi Akbulut, Aylin Vartanyan, Bülent Sezgin ve Serra Müderrisoğlu danışman hocalarımız olan gönüllü eğitimleri, saha çalışmasının hassas noktaları, şiddetsiz iletişim gibi alanlarda destek olmaya devam etmekte sahada ziyaretlerde bulunacaklar.

Bu kapsamda orada yapılacak gönüllü eğitimleri hakkında bilgi alabilir miyiz?

Proje dahilindeki gönüllülerin hazırlık aşaması 22-25 Temmuz tarihleri arasında Boğaziçi Üniversitesi Ayvalık Yaz Okulu Gönüllülük seminerleri aracılığıyla sağlandı. Gönüllülerimiz Fikret Adaman, Serra Müderrisoğlu, Hande Sart ve Bengi Akbulut tarafından sahaya hazırlandı. Bülent hocanın sınıf yönetimi pratik uygulaması ile de atölyeler sırasınca yapılacak tanışma ve ısınma oyunları üzerine gönüllülerle birlikte çalışmalar yapıldı. Hazırlık aşaması haricinde de sahada da Aylin Vartanyan’ın 15.08.2015’te şiddetsiz iletişim ve etkili dinleme atölyesi ile Boğaziçi ve Zeyçek gönüllülerinin katılımıyla çocuk ve iletişim üzerinden pratik bir uygulama yapıldı ayrıca Müderrrisoğlu’nun katılımıyla bir gönüllü eğitimi daha gerçekleştirilmesi düşünülüyor.  

 Ayvalık’tan projeye dahil olacak çocuklar nasıl belirlendi? Hangi yaş grubundan çocuklarla çalışacaksınız? Hangi köyleri ziyaret edeceksiniz? Ayvalık dışındaki çocuklara nasıl ulaşacaksınız?

Proje kapsamında Zeytin Çekirdekleri’nin hali hazırda çalışmakta olduğu köyler ve merkezdeki 140 çocuk baz alınarak proje atölyelerinin kurgusu ve düzeni gerçekleştirildi. Bu çocuklarla çalışan Zeyçek’in ilk kayıtları alması ve ön bilgileri paylaşması gerçekleşti. 7-13 yaş grubu Ayvalıklı çocuklarla yürütülmesi planlanan bu projede 6 atölyenin aktif olarak merkezde çalışması Tiyatro grubunun da Çam oba, Akçapınar ve Çakmak köylerinde köy çalışmalarına başlanıldı. Sonrasında; stop motion ve karikatür atölyesinin birleşmesi; BUSOS çocuk hakları ve BUSIKLET’in de aramıza katılmasıyla çocuk şenliği düzenlenip çocuk hakları festivali düzenlenecektir. Proje karşılıklı yerellerin güçlendirilmesini hedefler bu yüzden merkez ve Ayvalık köyleri haricinde bir lokasyon baz alınmamaktadır.

Yaz Atölyeleri’nin ilki 10 Ağustos-10 Eylül dönemini kapsıyor, peki bundan sonraki süreç için nasıl bir çerçeve çizdiniz? Projenin sürdürülebilirliği nasıl sağlanacak?

Amaç öğretmen-öğrenci değil karşılıklı öğrenmeye dayalı bir projedir. Sürdürebilirlik karşılıklı yerellerin güçlenmesi ve dayanışması sonucu oluşacak bir süreçtir. Boğaziçi Üniversitesi, bir prototip olarak başlattığı bu projeyi devam ettirmek isteğinde.  Şu ana iskeleti kurulan bu tür bir çalışma Türkiye’de sanıyoruz ki ilk defa yapılıyor. Üniversite yerelinin, bir çoğrafya yerelini kuracağı ortaklaşma sonucu karşılıklı dayanışma ve yardımlaşma prensiplerine dayanan böyle bir projenin önümüzdeki senelerde buradan hareketle çıkacak bilgilere göre daha da iyi bir şekilde yapılacağına inanıyoruz.

Projenin somut çıktıları neler olacak?

Proje kapsamında yapılacak sekiz temel atölye ve sahadaki birçok etkinliğin sonucu olarak konserler, sergi, belgesel ve kitap çıktısı bekleniyor. Atölyelerin kurgusu itibariyle müzik ve dans atölyeleri çocuklarla birlikte yapılacak konser etkinliklerinin ana hattını oluşturmakta iken ekoloji ve sanat atölyeleri ise yapılacak serginin temelini oluşturuyor. Ayrıca öykü atölyesinden Ayvalık Kent Hafızası’nın çocuklar tarafından haritalandırılacağı bir kitap ve ayrıca sahadaki video-fotoğraf ve tanıtım ekibinden çıkacak bir belgesel bekleniyor. Öykü atölyesi Ayvalık’ın kent ve köy hafızasını duyular ve hisler dolayımıyla çocuklarda bıraktığı etkiyi görseller yani haritalar, çizimler, nesneler ve mekanlar üzerinden toplumsal hafızanın çocuklar tarafından nasıl yazıya aktarıldığını görmek ve bir kentin tarih yazımını çocuklar tarafından da yapılabileceğini göstermeyi amaçlıyor. Sanat atölyesi çalıştığı toplulukta yaşanan sorunları sanat alanları açarak (görsel sanat, tiyatro, dans, ritm, çamur, stop-motion vs) ve birlikte oyunlar tasarlayarak ele almaya ve dönüştürmeye çalışıyor.

Katılımcılarla birlikte yapılan çalışmalarla alternatif bir dünya oluşturuluyor ve o dünyadaki deneyimlerin bizlere verdiği sağlamlık ve yeni bakış açılarıyla yaşadığımız dünyaya ve sorunlarımıza farklı bir şekilde bakmaya başlıyoruz. Ekoloji atölyesi, büyümeye dayalı ekonomilerin yarattığı hız ve tüketim algısının yol açtığı doğa tahribatına karşı geri dönüşüm, birlikte üretim ve tasarruf odaklı etkinliklerle çocuklarda ekolojik bir bilincin oluşmasına katkı sağlamayı amaçlıyor. Bilim atölyesi ise bilimin sadece laboratuvar ortamına sıkışmış ya da üst düzey denklemlerin içerisinde yabancılaşmış bir şey olmadığını, gündelik hayatımızın içinde ve gerekli olduğunu göstermek maksadıyla çocuklarla gündelikliğimizden çıkan temel sorunlara cevaplar arıyor. Spor atölyesi ise sağlıklı bir bedenin ve yaşamın bireysel ve toplumsal üretimin olabilmesi için temelde gerekli olduğunun düşüncesiyle çocukların beden sağlığını güçlendirmeyi amaçlıyor. Tiyatro atölyesi yaratıcı drama aracılığıyla çocukların kendilerini topluluk içerisinde ifade edebilmelerini ve çocukların birlikte üretim yapabilme ve söz söyleyebilme algısının gelişmesi üzerine faaliyetlerini kurguluyor. Çocuk hakları atölyesinin ana amacı ise çocuklara çocuk haklarının temeli ve gereklilikleri hakkında bilgi vermek. Bu noktada farklı yaş gruplarına sahip çocukları ve genç gönüllüleri “insan hakkı” zemininde birleştirerek farkındalık çalışması yapmak atölyenin en önemli amaçlarının başında geliyor. Karikatür ve Stop Motion atölyesi ise çocuklar tarafından oluşturulacak bir hikayenin üç boyutlu olarak canlandırılması ve filme dönüştürülmesiyle bir animasyon film gösterisi ortaya çıkarmayı hedefliyor.

Ayrıca Çocuk Şenliği kapsamında bir hafta boyunca üç ayrı köyde çocuklarla birlikte çocuk oyunları oynanacak. Fotoğrafçılık ek atölyesi ise ekibimizin fotoğraf ve video ekibi tarafından verilecek olup çocuklara temel fotoğraf bilgisi aktarılacak ve öykü atölyesinin yürüteceği haritalama çalışmasının fotoğraf ayağını birlikte gerçekleştirecekler.

Peki, katılmak isteyen aileler ve /veya çocuklar size nasıl ulaşabilir? Sosyal medyada sizlere nasıl ulaşılabilir?

İletişim bilgilerimiz şöyle:

zeytincekirdekleri@boun.edu.tr

Instagram: https://instagram.com/bogazici_ayvalik_yazokulu/
Facebook: https://www.facebook.com/pages/Bo%C4%9Fazi%C3%A7i-%C3%9Cniversitesi-Ayval%C4%B1k-Yaz-Okulu/425861424264043?ref=hl
Twitter: https://twitter.com/boun_ayvalik

Haber: Kurumsal İletişim Ofisi