Boğaziçi'nde İngilizce Öğretmenliği Lisans Programına akreditasyon

Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngilizce Öğretmenliği Lisans Programı ulusal bir değerlendirme kuruluşu olan Öğretmenlik Eğitim Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (EPDAD) tarafından değerlendirilerek, verilebilen en uzun süre olan 3 yıllığına akredite edildi. Böylelikle  lisans programının hedeflenen kalite standartlarını yerine getirdiği tescillenmiş oldu. 
Kenan Özcan

Akreditasyon Heyeti

Ocak 2019'da Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngilizce Öğretmenliği Lisans Programı için yapılan akreditasyon başvurusu, Öğretmenlik Eğitim Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (EPDAD) tarafından yapılan inceleme ve değerlendirmelerin ardından, olumlu bulunurak, derneğin verebileceği en uzun süre olan üç yıllığına akredite edildi. Aralarında farklı üniversitelerden bir gözlemci ve bir öğrenci temsilcisinin de bulunduğu beş kişilik akreditasyon heyeti, 11-12 Şubat 2020'de kampüsü ziyaret ederek, programın kalite standartlarını ve diğer kriterleri karşılayıp karşılamadığını değerlendirdi. Aynı zamanda Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmed Özkan'ın yanı sıra dekan, fakülte akreditasyon komisyonu başkanı, bölüm öğretim üyeleri, araştırma görevlileri, öğrenciler, kütüphane ve GETEM temsilcileri ile görüşmeler yapıldı. Ayrıca öğretmenlik uygulama dersleri için işbirliği sürdürülen devlet ve özel okul yetkilileriyle de programın öğretmenlik uygulamaları hakkında toplantılar düzenlendi. Değerlendirmelerin sonucunda Mayıs 2020'de sonuç kesinleştirilerek, İngilizce Öğretmenliği Lisans Programı 2023'e kadar akreditasyon almayı başardı.

"EKSİKLERİMİZİ GÖRME FIRSATI VERİYOR" 

Boğaziçi Üniversitesi Kurumsal İletişim Ofisi'nin sorularını yanıtlayan Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngilizce Öğretmenliği Programı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşe Gürel, ulusal ve uluslararası akreditasyonların, birimlerin eksiklerini görme imkanı verdiğini belirterek, "Üniversitemizin nitelikli eğitiminin yanı sıra diğer faaliyet alanlarındaki başarısını sürdürülebilir kılmak ve zaman içinde değişen şartlarda ortaya çıkan eksiklikleri belirlemek ve zamanında karşılamak için bu tür dış değerlendirme süreçleri önemli. Yurt içi ve yurt dışı kurumlardan akreditasyon almak tanınırlık açısından önemli olduğu kadar bir akademik birimin kendi eksikliklerini belirleme imkanı verdiği için de oldukça değerli" diye konuştu.

 Prof. Dr. Gürel, bu akreditasyonla ayrıca İngilizce Öğretmenliği Lisans Programının belirlenen kalite standartlarını yerine getirdiğinin tescillendiğini söyledi. Bilim insanı, programın akredite olmasının, Türkiye'de öğretmen yetiştiren programların niteliklerinin artırılmasına yönelik çalışmalara bir katkı olarak da değerlendirebileceğini de sözlerine ekledi.

YEDİ KRİTERDE DEĞERLENDİRME

EPDAD Heyeti, programda yürütülen öğretimin planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi; öğretim elemanları ve yetiştirilmesi; öğrenciler; fakülte-okul işbirliği; öğrenme kaynakları; kalite güvencesi ile yönetim gibi yedi kriterde akreditasyon değerlendirmesi yaptı. İngilizce Öğretmenliği Lisans Programı, bu kriterlerin hepsini karşılamayı başardı. 

EPDAD'ın akreditasyon listesine "https://epdad.org.tr/" internet adresinden ulaşılabilir.

*/

 

*/
  • Akreditasyon Heyeti