Boğaziçi’nden rakamlarla LYS 2016…

Türkiye’nin en iyilerinin tercihi olan Boğaziçi’nde gelenek bu yıl da bozulmadı. İlk 1000’den aldığı öğrenci sayısını her yıl artıran Boğaziçi Üniversitesi’ni bu yıl kazanan öğrencilerin yüzde 49’u ilk tercihine yerleşti. Boğaziçi Üniversitesi’ne, bu yıl TÜBİTAK ve okul birincisi kontenjanı da dahil olmak üzere toplam 2.036 öğrenci yerleşti. En fazla öğrenciyi İstanbul’dan alan Boğaziçi Üniversitesi’ne yerleştirilen öğrenciler ağırlıklı olarak Anadolu Lisesi mezunları oldu. LYS 2016 sonuçlarına göre Mühendislik alanında kadın öğrenci sayısında artış kaydedilirken Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’ne yerleştirilen kadın-erkek öğrenci sayısı eşit olarak gerçekleşti.

En yüksek taban puan Boğaziçi’nin

Boğaziçi Üniversitesi 2016 yerleştirme sonuçlarına göre taban puan sıralamasında en yüksek puanla öğrenci alan ilk beş üniversiteye göre (vakıf üniversitelerinin burslu ve burssuz toplam kontenjanları dikkate alınarak) karşılaştırıldığında tüm bölümlerinde en yüksek taban puanlı öğrenci alan devlet üniversitesi olarak geçmiş yıllardaki liderliğini 2016 yılı LYS sonuçlarında da sürdürdü.

2014-2015-2016 ÖSYS sonuçlarına göre taban puan sıralamasında en yüksek puanla öğrenci alan ilk beş üniversiteye göre (vakıf üniversitelerinin burslu ve burssuz toplam kontenjanları dikkate alınarak) karşılaştırıldığında; Boğaziçi Üniversitesi'nin Felsefe, Fizik, Kimya, Matematik, Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümleri dışında tüm bölümleri bu yıl da taban puan sıralamasında birinci sırada yer aldı. Söz konusu bölümlerde ilk sırada tam burslu öğrenci alan bir vakıf üniversitesi geldi.  

Boğaziçi Üniversitesi’ni kazananların % 49’u ilk tercihine yerleşti

LYS 2016 sınav sonuçlarına göre tüm puan türlerinde ilk 1000’de yer alan öğrencilerden 670’i Boğaziçi Üniversitesi’ni tercih etti.

2014 yılında Boğaziçi Üniversitesi ilk 1000’de yer alan 623 öğrencinin tercihi olurken 2015 yılında ise bu sayı 667’ye yükselmişti.  2016 yılı sonuçlarına göre Boğaziçi Üniversitesi’ni kazanan öğrencilerin %49’unun birinci tercihine, %20’sinin ikinci tercihine, %12’sinin ise üçüncü tercihine yerleştiği; bir diğer ifadeyle Boğaziçi Üniversitesi’ne yerleşen öğrencilerin çoğunluğunun ilk tercihine yazdığı bölüme yerleşmiş olduğu görüldü.

2016 LYS sonuçlarına göre, MF puan türünde ilk 1000’de yer alan her 5 öğrenciden biri, TM puan türünde de ilk 1000’de yer alan her 4 öğrenciden biri Boğaziçi Üniversitesi’ni tercih etti.

Anadolu Lisesi mezunlarının tercihi Boğaziçi

Boğaziçi Üniversitesi’ni 2016 LYS sonuçlarına göre kazanan öğrencilerin geçmiş yıllarda olduğu gibi önemli bir bölümünün Anadolu Lisesi mezunu olduğu kaydedildi. 2016 yılı sonuçlarına göre Anadolu Lisesi mezunlarını (622 öğrenci) sırasıyla Özel Lise mezunları (407 öğrenci), Özel Temel Lise mezunları (247 öğrenci) ve Fen Lisesi mezunları (231 öğrenci) takip etti.

En fazla öğrenci İstanbul, İzmir ve Ankara'dan

Öğrencilerin illere göre dağılımına bakıldığında ise, en çok öğrenci veren ilk üç il  İstanbul, İzmir ve Ankara oldu. 2016 yılı LYS sonuçlarına göre Boğaziçi Üniversitesi’ne İstanbul’dan 837 öğrenci, İzmir’den 125 öğrenci ve Ankara'dan 123 öğrenci yerleşti.

Mühendislik okuyan kadın öğrenci oranında artış

Boğaziçi Üniversitesi’nde bölümlerine yerleşen öğrencilerin cinsiyete göre dağılımında ise kadın öğrencilerin ağırlıklı olarak yerleştiği bölümler şöyle sıralandı:

Fen Bilgisi Öğretmenliği (%85), İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%81) ve Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%75).

Erkek öğrencilerde ise sıralama şöyle gerçekleşti;

Makina Mühendisliği (%84), Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%82), İnşaat Mühendisliği (%81). Bu yıl Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’ne yerleşen erkek ve kadın öğrencilerin oranı ise %50 eşit olarak gerçekleşti.

Öte yandan 2015 yılı sonuçlarına kıyasla 2016 yılında Mühendislik Fakültesi’nin ilgili bölümlerine yerleşen kadın öğrenci sayısında artış olduğu gözlendi. 2015 yılında Elektrik –Elektronik Mühendisliği’ne yerleşen kadın öğrenci oranı %5 iken bu sene bu oran %18’e yükseldi. İnşaat Mühendisliği’ne yerleşen kadın öğrenci oranı 2015’te %11 iken bu yıl % 19 olarak gerçekleşti.