BÜN Teknopark akademik bilgi birikimini ekonomiye kazandırmayı hedefliyor

Boğaziçi Üniversitesi’nin Girişimcilik Endeksi’nde üçüncülüğe yükselmesinde önemli bir rol oynayan Boğaziçi Üniversitesi Teknopark 2014 yılında Uluslararası Bilim Parkları Derneği’ ne tam üye olarak kabul edildi.

İlk olarak 1950’lerde Amerika’ da kurulan Silikon Vadisi ile başlayan ve 1970’lerde Avrupa’da yaygınlaşan Teknoparklar ülkemizde 1990’larda oluşmaya başladı. Teknoparklar konusundaki yasal düzenleme 06.07.2001 tarihinde yürürlüğe giren 4691 sayılı “Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yasası” ve 19.06.2002 tarihinde yürürlüğe giren “Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği” ile bu bölgelere yönelik teşvikler sağlanmıştır. Bugün Türkiye’ de 41’ i aktif, toplam 59 Teknoloji Geliştirme Bölgesi bulunuyor.

Boğaziçi Üniversitesi’nin 150 yıllık akademik bilgi birikimini Türkiye ekonomisine kazandırmayı ve Boğaziçi Üniversitesi öğretim görevlileri ile öğrencilerinin Ar-Ge çalışmalarının desteklenmeyi ve hayata geçirmeyi amaçlayan Boğaziçi Üniversitesi Teknopark, 2010 yılında kurulan aradan geçen dört sene süresince 35 firma ve 210 projeyle gelişen bir Teknopark olarak dikkat çekiyor.

Boğaziçi Üniversitesi Teknoparkı bünyesinde 2012 yılında kurulan Teknoloji Transfer Ofisi, TÜBİTAK tarafından desteklenen ilk 10 Teknoloji Transfer Ofisi arasında yer alıyor.

2010 yılında kurulan Teknoloji Geliştirme Bölgeler Derneği’ne üye olan Boğaziçi Üniversitesi Teknoparkı, iki yıldır Türkiye Teknoparklar Derneği’nin Başkan Yardımcısı konumunda. Ayrıca, Boğaziçi Üniversitesi Teknoparkı 2014 yılında 236 tam üyesi olan Uluslararası Bilim Parkları Derneği(IASP)’ ne tam üye olarak kabul edilmiş bulunuyor.

Boğaziçi Üniversitesi Teknoparkı bugün Kuzey Kampüs’ te 1012 metrekarelik bir alanda 26 firma ve 74 projesiyle çalışmalarına devam ediyor.

Projeler Teknopark’ta şirketleşiyor

Boğaziçi Üniversitesi Teknoparkı ’nda bulunan firmaların 12’si öğretim üyelerinin kurduğu ya da ortağı olduğu firmalar. Firmaların büyük bir kısmı, diğer Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde de olduğu gibi, bilişim ve yazılım alanında 26 firmadan 16’sı bu alana ait. Bilişim ve yazılım dışında deprem mühendisliği, elektronik, medikal, kimya, çevre alanlarında da firmalar bulunuyor. Boğaziçi Üniversitesi Teknoparkı’nda öğretim görevlileri tarafından kurulan ve medikal, bilişim teknolojileri, enformasyon yazılımı, deprem mühendisliği, çevre ve elektronik sektörlerinde faaliyet gösteren şirketler bulunuyor. Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri tarafından kurulmuş olan Sentio ve Sigma firmaları ise Teknopark’ta sektöre giriş yapmış olan genç başarılı girişimci örneklerinden sadece ikisi.

Şirketleşmek isteyenlere sunulan muafiyetler

Yaratıcı bir nesil ve yaratıcı bir kültürü hedefleyen,  bu bağlamda da Teknoloji Transfer Ofisi tarafından artık gelenekselleşmiş “hayalET”, “işteBU” gibi birçok proje yarışması düzenlenen yarışmalar neticesinde başarılı bulunan projeleri de gerek Ar-Ge gerekse hayata geçirme aşamasında yalnız bırakmıyor. Projelerini devam ettirmek isteyip şirketleşmek isteyen ve kuluçka aşamasını tamamlayan ekiplere de şirket olma aşamasında pek çok avantaj sağlıyor. Ayrıca, Boğaziçi Üniversitesi Teknoparkı’nda yer almaya hak kazanan firmalar, Gelir ve Kurumlar Vergisi İstisnası, Ücret Vergisi İstisnası ve yazılım şirketleri için KDV istisnasından yararlandırılıyor ve Sosyal Güvenlik Primi işveren hissesi desteği veriliyor.

Staj imkânı sadece Boğaziçi öğrencileriyle sınırlı değil

Boğaziçi Üniversitesi Teknoparkı, Türkiye ekonomisinin 2023 hedeflerine ulaşmasında diğer Teknoparklar ile birlikte lokomotif görevi üstleniyor. Bu bağlamda öğretim üyelerinin bilgilerinin reel sektöre kazandırılması Teknopark’ın önceliklerinden biri. Mühendislik Fakültesi başta olmak üzere öğrencilere staj imkânı da sağlanıyor.

Boğaziçi’nde teknoloji hamlesi

Boğaziçi Üniversitesi’nin Borsa İstanbul ile yüzde 50 ortaklık ile kuracağı, kampüs dışında yeni bir Teknoloji Geliştirme Bölgesinin hazırlıkları ise sürüyor. Boğaziçi Üniversitesi ve Dudullu Sanayi Bölgesi ortaklığıyla kurulacak olan bir başka Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde proje çalışmaları devam ediyor.

Boğaziçi Üniversitesi Teknoparkı ekosistem içindeki bütün paydaşların bir bütün ve kıymetli oldukları bilinciyle hareket ediyor. Bu bağlamda, Boğaziçi Üniversitesi Teknoparkı’nın çalışmalarındaki öncelikli hedef, akademik bilgi birikiminin katma değeri yüksek ileri teknoloji ile üretilen ürüne dönüştürülmesi ve Türkiye ekonomisini rekabet gücünün arttırılması yönünde.

BÜN Teknopark hakkında bilgi almak için:

http://teknopark.boun.edu.tr

Haber: Duygu Öksünlü /Kurumsal İletişim