Burak Saltoğlu’ndan yeni kitap: Finansal Risk Yönetimi

Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Burak Saltoğlu’nun yeni kitabı ‘’Finansal Risk Yönetimi’’ okurlarla buluştu. Kitap, risk yönetimi olgusunu yaşanmış krizler, gündelik hayattan örnekler ve grafiklerle teorik ve uygulamalı bağlamda ele alıyor. Saltoğlu kitabında, risk yönetimi ve süreçlerine dair teknik detaylar veriyor; aynı zamanda okurlara finans endüstrisindeki yirmi yıllık deneyimini de aktarıyor. Kitapta son dönemde gündemde olan reel sektör krizi gibi güncel konulara da değiniliyor.

Prof. Dr. Burak Saltoğlu, finansal risk yönetimi üzerine bir kitap yazmaya uzun zaman önce karar verdiğini belirterek 25 yılı aşkın süredir risk ölçümü, volatilite yöntemleri gibi konular başta olmak üzere finans ekonometrisi ve mühendisliğinin birçok alanında akademik çalışmalar yaptığını aktarıyor. Saltoğlu bu çalışmaların önemli bir bölümünün yurtdışındaki akademik dergilerde yayınlandığını ve Türkiye’deki okurlarla buluşma fırsatı olmadığını ekleyerek ülkemizde yaşanan farklı finansal krizlere tanıklık etmiş bir akademisyen olarak bu deneyimi Türkiye’de de okurlarla paylaşmak üzere bu kitabı kaleme aldığını belirtiyor.

‘’Finansal Risk Yönetimi’’ başlıca üç bölümden oluşuyor. İlk bölümde risk konusunda uzman olmayan okurların da yararlanabileceği genel bilgiler yer alırken;  bu bölümde finansal riskler ve bankacılık krizlerinin tarihçesine yer veriliyor. Türkiye’nin reel sektör riskleri ve 2018 yılında baş gösteren özel sektör krizinin nedenleri ve sonuçları yine bu bölümde tartışılıyor.

İkinci bölümde ise tahvil, bono, swap, opsiyon gibi finansal yatırım araçları ve riskleri detaylarıyla ele alınıyor. Son bölümde ise piyasa, kredi, likidite riski ölçme teknikleri ve bankacılık düzenlemelerine yer veriliyor. Türkiye’deki reel sektör şirketlerinde finansal risk yönetimi uygulamalarının henüz olgunlaşmamış olduğuna dikkat çeken Saltoğlu, risklerini daha etkin yönetmesi gereken şirketlerin daha güçlü Özkaynak yapısına kavuşturulması için daha uzun vadeli makroekonomik önlemlerin gerekli olduğuna işaret ediyor. Risklerin etkin biçimde yönetilmesinin yapısal sorunları bütünüyle ortadan kaldıramayacağını ancak şirketlere önemli katkı sağlayabileceğini belirten Prof. Dr. Saltoğlu, Türk bankacılık sektörüne dair değerlendirmelerinde ise Türkiye’de bankacılığın 2001 krizinden sonra önemli bir dönüşü yaşadığını; sermaye ve varlık kalitesini önemli ölçüde yükselttiğini kaydediyor.

2009 küresel krizini atlatan Türk bankacılık sektöründe 2009 sonrasında büyük merkez bankalarınca başlatılan genişleyici para politikalarının Türk bankacılık sisteminde olumlu etki yarattığını belirten Saltoğlu, 2018’deki kur şokunun reel kesimi olumsuz etkilediğini ve bankalardaki döviz kredilerinde risk artışına neden olduğunu aktarıyor. Aynı dönemde döviz kredilerinin yüzde 28’inin sadece enerji ve inşaat sektörlerine kullandırılmasının bankacılık sektöründe kredi riskini ortaya çıkaran unsurlar arasında yer aldığını belirten Saltoğlu, 2018 krizi sonrası bankacılık sektöründeki bazı göstergelerin yeniden normalleşmeye başladığı ve kriz sonrası kredi oranlarındaki azalmayla kredi büyümesinin tekrar normale döndüğü değerlendirmesini yapıyor.

Prof. Dr. Burak Saltoğlu, kitabın önsözünde kaleme aldığı yazıda bu çalışmanın finans, ekonometri, ekonomi ve finans mühendisliği gibi alanlarda öğrenim gören lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin başvuru kitabı olmasını amaçladığını belirterek aynı zamanda risk yönetimi alanında çalışanların, yatırımcılar ve portföy yöneticilerinin de kitaptan yararlanabileceğini ekliyor.

Lisans eğitimini ODTÜ’de tamamlayan Prof. Dr. Burak Saltoğlu, Kanada’da Guelph Üniversitesi’nde yüksek lisansını ve İngiltere’de Essex Üniversitesi’nde doktorasını yaptı. 2003 yılında Profesör unvanı almış olan Saltoğlu halen Boğaziçi Üniversitesi’nde çalışıyor. Yazar aynı zamanda 2001’de kurulan ilk yerli risk yönetimi teknoloji şirketi Risktürk’ün kurucu ortağı ve genel müdürü. Japan and the World Economy, Journal of Forecasting, International Journal of Business and Economics ve Applied Financial Economics gibi uluslararası üne sahip yayınlarda yazan Saltoğlu’nun başlıca araştırma alanları arasında türev fiyatlama, APY, risk yönetimi konularında sunumları vardır. Asıl araştırma alanları finansal ekonometri, nicel finans ve finansal risk yer alıyor.