BÜYEM Müdürü Dr. Atabarut IACEE Konsey Üyeliğine seçildi

26-28 Mayıs’ta Norveç Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ev sahipliğinde çevrimiçi olarak düzenlenen 17’nci Dünya Konferansı Genel Kurulu’nda yapılan seçim sonucu BÜYEM Müdürü Dr. Tamer Atabarut, Uluslararası Sürekli Mühendislik Eğitimi Birliği (IACEE) Konsey Üyeliğine seçildi.

Kar amacı gütmeyen IACEE, sürdürülebilir kalkınmayı desteklemek, uluslararası teknoloji transferini teşvik etmek, uluslararası işbirliği, mühendislerin eğitim ve öğretim kalitesinin, teknik bilgilerin güçlendirilmesi gibi alanlarda çalışmalarını sürdürüyor. IACEE’nin üyeleri arasında mesleki ve endüstriyel kuruluşlar ve 25 farklı ülkeden aralarında Stanford, Purdue üniversiteleri ile Georgia Teknoloji Enstitüsü’nün de yer aldığı toplam 65 yükseköğretim kurumu bulunuyor.

1973 yılında ilk uluslararası konferansını düzenleyen birliğin 18’inci Dünya Konferansı 6-10 Haziran 2022'de ABD'de yer alan Buffalo Üniversitesi’nde düzenlenecek.

Dr. Tamer Atabarut

1988’de Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan Atabarut, yüksek lisans ve doktora derecelerini Boğaziçi Üniversitesi’nden çevre teknolojileri alanında aldı. Doktora çalışmaları esnasında, Almanya’da önce Hamburg-Harburg Teknik Üniversitesi ve daha sonra Aachen Teknik Üniversitesi’nde ortaklaşa yürütülen araştırma projelerinde çalıştı. Mesleki ilgi alanları içinde bulunan Sürdürülebilirlik ve İklim Değişikliği, Kentsel Altyapı Yatırımları, Katı Atık Yönetimi, Evsel ve Endüstriyel Atıksuların Arıtılması ve Çevresel Etki Değerlendirilmesi Etüdleri ile ilgili 100’e yakın ulusal ve uluslararası projede ve bunların teknik ve yönetimsel raporlarının hazırlanmasında yer aldı. Bu konularda tebliğler sunarken 17 kitabın da editörlüğünü yaptı. Ayrıca, 100’den fazla ulusal ve uluslararası akademik ve teknik toplantının organizasyonunu sağladı.

Halen Boğaziçi Üniversitesi’nde öğretim üyesi olan Dr. Atabarut, Yaşamboyu Eğitim Merkezi (BÜYEM) Müdürü, UN-SDSN Türkiye Direktörü ve Sürdürülebilir Kalkınma ve Temiz Üretim Merkezi Müdür Yardımcısı olarak görevini sürdürüyor.

*/