Dünya gençlerinden ‘’Küresel sorunlara bölgesel çözümler’’...

Birleşmiş Milletler bünyesinde kurulan SDSN Youth girişiminin Türkiye’deki ilk temsilcileri Boğaziçi Üniversitesi'nden iki genç araştırmacı, Fulya Kundaklar ve Şila Temizel oldu.
Araştırmacılar Fulya Kundaklar (sağda)ve Şila Temizel (solda)

Genç araştırmacılar, Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nilgün Cılız ile birlikte

Boğaziçi Üniversitesi Sürdürülebilir Kalkınma ve Temiz Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde (BU-SDCPC) araştırmacı olarak görev yapan Fulya Kundaklar ve Şila Temizel, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı - Gençlik Çözümleri’nin (UNSDSN Youth) kurucu üyeleri ve aynı zamanda Türkiye’deki ilk temsilcileri oldu.

Resmi açılışı Türkiye temsilcilerinin de katılımı ile 4 Haziran 2015 tarihinde Paris’te gerçekleştirilen girişim kapsamında Türkiye, Boğaziçi Üniversitesi Çevre Bilimleri Enstitüsü Boğaziçi Üniversitesi Sürdürülebilir Kalkınma ve Temiz Üretim UYGAR Merkezi (BU-SDCPC) Müdürü, UNSDSN Türkiye Ofisi Eş-Başkanı ve Boğaziçi Üniversitesi Yeşil Kampüs Koordinatörü, Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nilgün Cılız’ın girişimleriyle gençlik ağına dâhil edildi.

UNSDSN bünyesinde resmi olarak Türkiye’yi temsil etme imkânını elde eden Fulya Kundaklar ve Şila Temizel ile SDSN Youth ağını ve hedeflerini konuştuk.

Genç araştırmacılar, ‘’Gençler için Sürdürülebilir Kalkınma Eğitimi Programının Oluşturulması’’ çerçevesinde üniversitelerde Sürdürülebilir Kalkınma odaklı derslere asistanlık yapılması, üniversite kulüpleri ve toplulukları ile Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SDGs) ile uyumlu ortak çalışmaların oluşturulabileceği bir platformun hazırlanması, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SDGs) kapsamına uygun gençliğin yaratıcı fikirlerini destekleyen araştırma projeleri veya yarışmaların geliştirilmesi, gençlerin Türkiye'de var olan yeşil uygulamaları tanımalarını sağlamak adına gezilerin, organizasyonların düzenlenmesi gibi başlıklar altında uzun soluklu bir çalışma başlattıklarını belirttiler.

Girişimin temel amacını ‘’Dünya gençliğini SDSN çatısı altında birleştirerek gençlerin Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin (Sustainable Development Goals - SDGs) gerçekleşmesi için katkılarının arttırılmasını sağlamak’’ olarak özetleyen araştırmacılar, SDSN Youth girişiminin hazırlıklarına Columbia Üniversitesi, Yer Bilimleri Enstitüsü Direktörü Prof. Jeffrey Sachs’ın da desteği alınarak Ekim 2014 itibariyle başlandığını ve  diğer ağlardan temsilcilerin katılması ile oluşan kurulun, SDSN Youth girişiminin altyapısını oluşturduğunu ifade ettiler.

Bu gelişimler ışığında Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı - Gençlik Çözümleri, ana ağa resmi olarak Nisan 2015’te bağlanmış bulunuyor. İlk defa dünya kamuoyuna, 5-6 Mart 2015 tarihlerinde UNSDSN Mediterrenean’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen “Solutions for AgriFood Sustainability in Mediterrenean” konferansında tanıtılan SDSN Youth’un Türkiye’nin yanı sıra diğer kurucuları arasında şu anda Avustralya, İtalya, Brezilya ve Jamaika yer alıyor.

BU-SDCPC disiplinlerarası bilgi ve deneyim aracılığıyla küresel toplum için sürdürülebilir kalkınma ve ilgili paydaşlar ile yakın işbirliği içerisinde yenilikçi teknoloji transferi sağlıyor. SDSN Youth Türkiye’nin dünyanın her bir köşesinden üyesi olan ve ilerleyen dönemlerde sayısının katlanarak artması beklenen bu öncü girişimde Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı - Gençlik Çözümleri Türkiye’de UNSDSN Türkiye ile ortak çalışarak kısa ve uzun vadede sürdürülebilirlik alanlarında etki yaratabilmeyi amaçlıyor.

Sürdürülebilir kalkınmada fark yaratmak

Şila Temizel ve Fulya Kundaklar 18-30 yaş aralığında gençlerin ve genç profesyonellerin oluşturduğu grupların temsil edileceği bu ağ ile küresel sorunlara bölgesel çözümler sağlanabileceğine dikkat çekiyorlar. SDSN Youth Türkiye olarak öncelikli amaçlarının bu doğrultuda bir araya gelmek isteyen gruplara uygun platformu hazırlayabilmek ve sürdürülebilirlik eğitimleri ile farkındalığı arttırmak olduğunu belirten araştırmacılar, bu ağın temel hedefinin gençlerin değişime olan duyarlılığı ve yaratıcı gücü ile Türkiye’de Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri çerçevesinde fark yaratabilmek olduğunu belirtiyorlar.

 UNSDSN’in tüm dünyadaki üniversitelerle olan güçlü bağına dikkat çeken Kundaklar ve Temizel, Türkiye’deki öğrencilerin bu sürece dâhil olmasının yeni projelerin gelişiminde ve aktivitelerin yaratılmasında bir fırsat olarak görülebileceğini söylüyorlar.

SDSN Youth temsil edilen tüm bölgelerde ortak olarak dört öncelikli hedef belirlemiş durumda. Bunlar;

· Sürdürülebilir Kalkınma hedefleri hakkında gençleri eğitmek ve bunların uygulanması için gerekli ortamı ve teşviki yaratmak,

· Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ulaşırken gençlerin görüş ve endişelerinin sürece dâhil edilmesini sağlamak,

· Farklı kültür ve görüşlerden gençleri bir platformda buluşturarak fikirlerini ve deneyimlerini paylaşarak Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne katkı sağlamak,

· Gençlere Sürdürülebilir Kalkınma problemlerini çözmeye yönelik proje ve girişimleri için destek olmak.

SDSN Youth ile ilgili daha fazla bilgi için:

Twitter: https://twitter.com/SDSNYouth

Instagram: https://instagram.com/sdsny.turkey/ ve https://instagram.com/sdsnyouth/

Facebook: https://www.facebook.com/SDSNYouthSolutions

Haber: Kurumsal İletişim Ofisi

  • Genç araştırmacılar, Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nilgün Cılız ile birlikte