Eğitim İzleme Raporu 2013 toplantısı Boğaziçi Üniversitesi’nde gerçekleştirildi

Eğitimin öncelikli sorunlu alanları tartışıldı

Boğaziçi Üniversitesi, Eğitim Reformu Girişimi (ERG) tarafından hazırlanan Eğitim İzleme Raporu 2013'ün sunulduğu ve eğitimdeki değişim ve gelişmelerin paylaşıldığı; eğitimin öncelikli sorun alanlarının tartışıldığı bir toplantıya ev sahipliği yaptı.

Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve Eğitim Reformu Girişimi (ERG) tarafından düzenlenen toplantı 16 Aralık 2014 tarihinde Boğaziçi Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emine Erktin toplantının açılış konuşmasında eğitim adına zor bir dönemden geçildiğini vurgulayarak; Türkiye’de eğitim sisteminin bilime kulaklarını tıkamış bir dönüşüm geçirmekte olduğunu söyledi.

ERG Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Üstün Ergüder ise ERG’nin kuruluşundan bugününe uzanan sürece değinerek Türkiye’de en önemli sorunun okul öncesi eğitimden başlayarak üniversiteye kadar olan eğitim süreci olduğuna dikkat çekti. Ergüder, eğitimin akılcı ve veri bazlı politikalara ihtiyacı olduğunu belirtti.

Toplantıda söz alan ERG Politika analisti Işıl Oral ise, ERG tarafından hazırlanan Eğitim İzleme Raporu ile eğitimdeki değişim ve gelişmeleri kamuoyu ile paylaşmayı amaçlarken aynı zamanda eğitim politikalarına dair tutarlı, bütüncül ve eleştirel değerlendirmelerde bulunmayı amaçladıklarını ifade etti. ERG Araştırma Koordinatörü Dr. Alper Dinçer’in öğretmenler konulu sunumunun ardından toplantı Prof. Dr. Yavuz Akpınar (Boğaziçi Üniversitesi), Doç. Dr. Zeynep Kızıltepe (Boğaziçi Üniversitesi), Doç. Dr. Serkan Özel’in (Boğaziçi Üniversitesi) katıldıkları panelin ardından sona erdi.