Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme için Ulusal Kongre

Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle 29-30 Mayıs 2021 tarihlerinde “Eğitimde Ölçme Değerlendirme Uygulamaları Ulusal Kongresi” düzenliyor. Eğitimde ölçme ve değerlendirme alanında çalışan akademisyen, öğretmen, uzman ve ölçme-değerlendirme uygulayıcılarına yönelik düzenlenen kongreye, 30 Kasım 2020 – 31 Ocak 2021 tarihleri arasında bildiri ve poster sunumu için başvuru yapılabilecek.

Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü geçtiğimiz yıl Mayıs ayında imzalanan iş birliği protokolü çerçevesinde çalışmalarını sürdürüyor. 29-30 Mayıs 2021 tarihlerinde İstanbul Kadıköy Halk Eğitim Merkezi’nde gerçekleşecek “Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Ulusal Kongresi” de bu kapsamda ölçme ve değerlendirmede çalışmalar yapan paydaşları bir araya getirmeyi hedefliyor.

Kongrede ölçme değerlendirme alanındaki uygulama çalışmaları şu altı tema çerçevesinde paylaşılacak: Dijital (e) ölçme ve değerlendirme, veriye dayalı eğitim politikaları için ölçme ve değerlendirme, geniş ölçekli testler, sınıf içi ölçme ve değerlendirmede iyi örnek uygulamaları, bilişsel olmayan yapıların ölçülmesi ve ölçme ve değerlendirmede güncel yaklaşım, yöntem ve araçlar.

Kongreye bildiri ve poster sunumu başvurusu yapmak için belirlenen tarihler ise 30 Kasım 2020 - 31 Ocak 2021.

Ayrıntılı bilgi için http://kongreistanbul.meb.gov.tr/ adresi ziyaret edilebilir.