Emeklilik fonları sistemi Boğaziçi'nde masaya yatırıldı

Boğaziçi Üniversitesi “Emeklilik Fonları Konferansı”, Finans Uygulama ve Araştırma Merkezi ev sahipliğinde, 18 Ocak tarihinde Boğaziçi Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonu'nda gerçekleşti.

Konferansın açılış konuşması Emeklilik Gözetim Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kişmir tarafından gerçekleştirildi.  Kişmir konuşmasında, bireysel emeklilik sisteminde gerçekleşen ‘Otomatik Katılım Sistemi’ düzenlemesinin öneminden bahsetti ve sistemin gelişmesi yönünde uygulanabilecek reformları anlattı.

Bir sonraki sunumda konuşmacı olarak yer alan Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi, Prof. Dr. Vedat Akgiray ise, “Türkiye Emeklilik Araştırması Sunumu” başlığı altında, İSTKA tarafından desteklenen ‘İstanbul Emeklilik Araştırmaları Merkezi’ projesinin sonuçlarını paylaştı ve emeklilik sisteminde gerçekleştirebilecek önemli düzenlemelerin altını çizdi.  Prof. Akgiray, özellikle uzun vadede yüksek getiri sağlayan hisse senedi gibi finansal enstrümanlara yatırım yapılmasının önemini vurguladı.

Sunum sonrası gerçekleşen “Dünya'da Emeklilik Sistemleri Uygulamaları ve Öneriler” adlı panelde Bloomberg HT Genel Yayın Yönetmeni Cüneyt Başaran moderatörlüğünde, Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) ’den gelen Sermaye Piyasaları Bölümü Başkanı Mats Isaakson ve Özel Emeklilik Birimi Başkanı Pablo Antolin Nicolas sunumlarını gerçekleştirdi. Mats Isaakson sermaye piyasalarının gelişimi ve kurumsal yatırımcıların rolünden bahsederken, Pablo Antolin, SGK tipi emeklilik ve bireysel emeklilik sistemi reformlarını ülke örnekleri bazında tartıştı. Ardından, Prof. Dr. Vedat Akgiray, Mats Isaakson ve Pablo Antolin, Cüneyt Başaran’ın sorularını yanıtladılar.

İkinci panel olan Türkiye’de Emeklilik Fonları, Ak Portföy Genel Müdür Yardımcısı, Ertunç Tümen; Vakıf Emeklilik Genel Müdürü, Özgür Obalı; NN Hayat ve Emeklilik Genel Müdür Yardımcısı, Emine Sebilcioğlu; ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yatırımcılar Dairesi Başkan Yardımcısı Funda Uyar Geneci’nin katılımıyla gerçekleşti. Bu panelde, emeklilik sistemi; emeklilik şirketleri, portföy yönetim şirketleri, ve regülatörler perspektifinden ele alınarak, sistemin gelişmesi için atılması gereken önemli adımlar tartışıldı.

Konferans’ın kapanış konuşması, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İlhami Koç tarafından gerçekleştirildi. İlhami Koç, bu konferansın sektör açısından oldukça önemli olduğunu belirterek, emeklilik fonlarındaki ciddi potansiyel büyümeye işaret etti.