‘’Halk sağlığı krizi bitmeden iktisadi krizin bitmesi mümkün değil’’

Boğaziçi Üniversitesi YouTube kanalında Tekfen Holding'in katkılarıyla canlı yayınlarla düzenlenen Açık Ders "Salgından Sonrasını Beklerken" serisi, kayıt dışı ekonomi üzerine çalışmalarıyla tanınan Boğaziçi Üniversitesi İktisat Bölümü'nden Prof. Dr. Ceyhun Elgin’in verdiği "İktisat Politikasının Yeni Normali" başlıklı Açık Ders ile 24 Aralık’ta başladı. Pandemi sonrası hayatın nasıl olacağına dair farklı alanlardan akademisyenlerin konuk olacağı toplam beş derslik Açık Ders serisi iki haftada bir Perşembe günleri saat 16.00’da canlı yayınla izleyicilerin ekranlarında olacak.

Prof. Dr. Ceyhun Elgin Açık Ders’te COVID-19 pandemisine iktisadi bir pencereden bakarak pandeminin getirdiği iktisadi krizin sosyal hayat, çalışma hayatı ve iktisadi hayatta yarattığı eşitsizlikleri, devletlerin krize karşı aldıkları önlemleri, Türkiye ekonomisinin pandemi sırasındaki durumunu ve diğer ülkelerle karşılaştırıldığında nasıl bir tablo çizdiğini anlattı.

Daha önce deneyimlemediğimiz bir iktisadi durgunluk ve kriz dönemi içinde olduğumuzu belirten Prof. Dr. Elgin, krizin farklı ülkelerde farklı etkiler yarattığını; ancak dünya genelinde pandemiyle gündemimize giren hak sağlığı krizinin bitmeden ekonomik krizin bitmesinin mümkün olmayacağını vurguladı.

Her krizin eşitsizlikleri artırdığını ifade eden Elgin, Covid-19 pandemisinin yol açtığı ekonomik krizin işgücü piyasalarındaki asimetrik etkileri nedeniyle dünya genelinde eşitsizlikleri daha da artırmasının beklendiğini kaydetti.

Mevcut ekonomik krize makro boyuttan bakıldığında sektörel, mesleksel,sınıfsal ve bölgesel farklılıkların, cinsiyet eşitsizliği gibi faktörlerin gözden kaçırıldığına işaret eden Ceyhun Elgin iktisadi krize mikro boyutta bakmanın ve gerek sosyal hayat gerekse çalışma hayatı ve ekonomik hayatın içindeki farklılıkların da hesaba katılması gerektiğini ifade etti.

Bu çerçevede krizin farklı meslek grupları bazında yarattığı olumsuz etkilere değinen Elgin, krizden en olumsuz yönde etkilenen sektörlerin başında kayıt dışı ekonominin geldiğini belirtti. Türkiye’nin Meksika ile birlikte OECD ülkeleri arasında kayıt dışı ekonominin en yüksek olduğu ülke pozisyonunda olduğunu ifade eden Ceyhun Elgin, kayıt dışı sektör başta olmak üzere çalışma hayatında, iş gücü piyasasında ve sosyal hayatta var olan kimi farklılıkların belirli toplumsal gruplar açısından eşitsizlikleri çoğalttığını vurguladı. Elgin, mevcut eşitsizlikleri çözmek için düşük gelir grupları ve kayıt dışı sektör için destek politikalarına ihtiyaç olduğunu ekledi.

Pandemi sürecinde devletlerin iktisadi hayata yönelik müdahalelerinin arttığını belirten Elgin pandemi sonrasında da bu tutumun sürmesinin beklenebileceğini ifade etti. Bu süreçte Türkiye ekonomisinin durumuna da değinen Elgin şu görüşleri dile getirdi: ‘’GSYMH (Gayrı Safi Yurtiçi Milli Hasıla) gösterge olarak alındığında Türkiye yılı bitirirken, 2020’nin son çeyreğiyle ilgili pozitif sinyaller veriyor. 2020 yılını eksi olmayan bir büyüme oranıyla kapatma işaretleri var. Bu durum böyle devam ederse Türkiye, dünya genelinde çok da olumsuz bir tablo sergilemiyor demektir. Bunun bir nedeni 2020’nin 3.çeyreğinde düşük faizli borçlanmaya dayalı büyüme olabilir. Ancak bu tür bir büyüme sağlıklı mıdır, bunu da yıl sonunda çıkacak kesin verilere göre değerlendirmek gerekiyor’’.

İki haftada bir Perşembe günleri Açık Ders’te ‘’Salgından Sonrasını Beklerken" …

Yeni serinin ilk dersinin moderatörlüğünü üstlenen Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zafer Yenal ise önümüzdeki günlerde düzenlenecek Açık Dersler hakkında katılımcılara bilgi verdi. Buna göre Boğaziçi Üniversitesi Youtube kanalında yer alacak yeni Açık Ders serisinin programı şöyle;

‘’Salgın ve Sonrasında Eğitimde Teknoloji Uzaktan Eğitimin getirdikleri ve götürdükleri bize neler öğretti?’’ Dr. Öğr. Üyesi Senem Yıldız & Dr. Öğr. Üyesi Günizi Kartal (7 Ocak Perşembe, 16.00),  ‘’Gündelik Şikayetler: Günümüz Toplumda Öfke, Yılgınlık ve Siyaset’’, Doç. Dr. Z. Umut Türem (28 Ocak Perşembe, 16.00), ‘’Yaşlılığı Yeniden Düşünmek: Pandemi ve Sonrası’’, Dr. Öğr. Üyesi Taylan Acar (4 Şubat Perşembe, 16.00), ‘’Salgında Balıkçı Olmak :İstanbul'un Küçük Ölçekli Balıkçıları’’, Dr. Öğr. Üyesi Pınar Ertör Akyazı (18 Şubat Perşembe, 16.00)

 

Prof. Dr. Ceyhun Elgin'in Açık Ders'ini izlemek için: 

https://www.youtube.com/watch?v=QMYjw1Fjj8o&list=PL2bUT1oM1LkpKOknRWhh_M...