İBB ile İmzalanan Protokol Hakkında Yapılan Basın Açıklamasına Dair Bilgilendirme

İBB ile İmzalanan Protokol Hakkında Yapılan Basın Açıklamasına Dair Bilgilendirme

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 19.11.2020 tarihinde yayınladığı basın bülteninde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile protokol imzalayan Boğaziçi Üniversitesi arasında imzalanan protokol sonrası kurulacak yapı laboratuvarının ihalesi yapıldı.” ifadesine yer verilmiş ve Yapı Laboratuvar Binası İBB, Boğaziçi Üniversitesi ve Edinburgh Üniversitesi’nin paydaşı olduğu Yarının Şehirleri projesi kapsamında inşa edilecek. şeklinde yanlış bir açıklamada bulunulmuştur.

Bültende de ifade edildiği gibi İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Boğaziçi Üniversitesi arasında Yarının Şehirleri projesi kapsamında işbirliği ile veri paylaşımı ve kullanımına dair protokol, Birleşik Krallık Araştırma Enstitüsü (UKR) tarafından oluşturulmuş olan küresel Zorluklar Araştırma Fonu (GCRF) kapsamında bir projenin parçasıdır. Edinburgh Üniversitesi tarafından koordine edilen, ‘Yarının Şehirleri Projesi’ çerçevesinde yürütülecek çalışmalar kapsamında, İstanbul genelinde yürütülecek tüm faaliyetlerde, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ‘Deprem Mühendisliği Ana Bilim Dalı’(KRDAE) tam yetkilidir. Çalışmaların tümü KRDAE tarafından koordine edilip yürütülecektir.

Kandilli Kampüsü’nde inşası başlayan Yapı Laboratuvarı için “Yarının Şehirleri” projesinden herhangi bir maddi destek sağlanmamıştır ve ifade edilenin aksine söz konusu protokolün bir parçası değildir. İnşası başlayan Yapı Laboratuvarı, Boğaziçi Üniversitesi’nin Kandilli Kampüsü’nde, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından Boğaziçi Üniversitesi’ne tahsis edilen yatırım bütçesi kapsamında inşa edilmektedir. Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünün araştırma ve deneysel çalışmalarında kullanılacak olan Yapı Laboratuvarının çıktılarının ülkemize ve şehrimize olduğu kadar bilim dünyasına  ve Yarının Şehirleri projesine de değerli katkıları olması beklenmektedir.

Gösterilen hassasiyet sonrasında İBB web sitesinden haber kaldırılmış olmasına karşın aynı haber ilk haliyle veya değiştirilmiş biçimde  çok sayıda yazılı medya, dijital medya ve sosyal medya yayınında ve İBB’nin 19.11.2020 tarihli resmi Twitter  mesajında yer almaya devam ettiğinden bu açıklamaya ihtiyaç duyulmuştur.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur.

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü