İK Zirvesi’nde Çalışanını Tanımanın Yolları

Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi gelenekselleşen İnsan Kaynakları Zirvesi'nin altıncısı bu yıl ‘’Know Your Employee’’ (Çalışanını Tanı) temasıyla, 21 Mart'ta Albert Long Hall'de düzenledi. Zirvenin konuşmacıları arasında Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayşegül Toker, Cenk Akıncılar (QNB Finansbank), Acar Baltaş, İdil Türkmenoğlu (Danışman, yazar), Fatoş Karahasan, Brian Fretwell ve Devyani Vaishampayan gibi akademi, iletişim ve IK dünyasından uzmanlar yer aldı.
Kenan Özcan

Etkinliğin açılış konuşması Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari ve Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayşegül Toker tarafından gerçekleştirildi. Toker, zirvenin organizasyon ekibine ve sponsorlarına teşekkürlerini sunarak her işin başının insan olduğunu ve sevmek, saygı duymak, empati kurmak gibi insanlık değerleri konusunda eksiklerimizin olduğunu belirtti. Ayşegül Toker, insan kaynakları ve insan yönetimi konusunda bu değerlerin yeniden gündeme getirilmesi gerektiğini sözlerine ekleyerek konuşmasını tamamladı.

“Deneyimsel İK” isimli konuşmasında QNB Finansbank Genel Müdür Yardımcısı Cenk Akıncılar ise QNB Finansbank’ın, işe bağlılığı arttırma konusunda çalışanlarını tanıma yöntemlerini katılımcılara aktardı. Son dönemlerde müşteri hakkında veri toplanmasının ve bir ürünü müşterinin gözlem yapmasına imkân sağlayarak tanıtmanın yaygın hale geldiğinden bahseden Akıncılar, çalışanlara da benzer şekilde gözlemleme ve deneyimleme fırsatı verilmesinin önemine dikkat çekti. “Bugünün trendlerdeki liderleriyle yapılan görüşmelerde %64’ünün iletişimin gelecekte var olacağını düşündüğü tespit edilmiş. Yani iletişim, algıyı pekiştirmek ve algının yönetilmesini sağlamak için daha önemli hale gelecek” şeklinde konuşan Cenk Akıncılar, konuşmasını şu ifadelerle tamamladı: “Müşterisini tanıyıp geleceğini tasarlayan şirketler hayatta kalıyor. Bizim hedefimiz de çalışanların hangi alanlara yetkinliği olduğunu ve kişisel olarak hangi alanlara ilgili olduğunu tespit etmek olmalı. Çalışanların performans süreçlerini de düzenli takip etmeliyiz. İçeride bağlılığı ve memnuniyeti arttırmaya çalışan tüm aktivasyon uygulamaları onların şirkette daha mutlu çalışmalarını sağlayacak. Çalışanlarla ilgili tüm verilerin toplanması önem arz etmekte.”

Peak teknoloji şirketinin İnsan Kaynakları Direktörü Eda Azaroğlu, “Teknoloji Dünyasında İnsan Kaynakları Uygulamaları” başlıklı konuşmasında Peak şirketi üzerinden mobil dünyanın şekillenmesinde insan kaynaklarının katkısını dinleyicilere aktardı. Eğlence sektörünün müzik ve film endüstrisinden çok daha büyük bir pazar payının olduğunu açıklayan Azaroğlu, hızla değişen dünyanın koşullarına uyum sağlamak için genç, dinamik ve hızlı adapte olabilen bir ekip kurmak gerektiğinin altını çizdi. Yaklaşık 100 kişiden oluşan küçük bir ekip olduklarını belirten Azaroğlu, düzenli iletişim sağlanması ve çalışanlar arasında geri bildirimin akışının kurulması hakkında küçük bir ekiple çalışmanın avantajlarından bahsederek konuşmasını noktaladı.  

Acar Baltaş: Gerçek potansiyeliniz konfor alanının dışında ortaya çıkar

“21. Yüzyılın İkinci Çeyreğinde İhtiyaç Duyulacak Yetkinlikler” başlıklı konuşmasında Baltaş Grubu Kurucusu Acar Baltaş; ilk olarak bilginin davranışı değiştirmeyeceğinden, bir bilginin davranışı değiştirmesi için mutlaka duyguyla köprülenmesi gerektiğinden bahsetti. Bu bağlamda insanları yönetmenin duyguları yönetmek anlamına geldiğini belirten Baltaş, yaşadığımız dünyanın bizleri “perde açılırken senaryo değiştirmek” durumunda bıraktığını söyledi.

Gelecekte bütün mesleklerin dönüşeceğini, bazılarının ortadan kalkacağını dile getiren Baltaş, ilişki yönetimi, eleştirel düşünme, yaratıcılık gibi yetkinliklere giderek artan oranda ihtiyaç duyulacağını vurguladı. Acar Baltaş ayrıca ebeveynleri uyararak çocuklara hayat başarısı konusunda kazandırılması gereken özellikleri dinleyicilere aktardı. Bu özelliklerin başında direnç ve yılmazlığın ön planda yer aldığını söyleyen Baltaş, “Elinden gelen en iyi işi yapmanın” da hayat başarısının diğer koşulları arasında yer aldığını belirtti. Baltaş son olarak “İnsanların çalışma potansiyellerini ortaya koymaları için mutlaka konfor alanlarının dışına çıkmaları lazım’ ifadelerini kullandı. 

İşinden memnun olmayıp çalışmaya devam edenler ekonomik kayıp yaratıyor

Zirvede Kariyer.net Genel Müdürü Fatih Uysal, “Gelecekteki Çalışanınız ile Tanışın” başlıklı bir konuşma gerçekleştirdi. Yapılan araştırmalara göre Amerika ve Avrupa’daki çalışanların %30’unun işinden memnun olmadığının ancak bu oranın %95’inin işini değiştirmeyi düşünmediğinin altını çizen Uysal, memnun olmadığı halde çalışmaya devam eden çalışanların ekonomide büyük kayba yol açtığının altını çizdi. Fatih Uysal ayrıca “Uygun çalışanın uygun işle buluşturulmasının çok kritik olduğunu” sözlerine ekledi.

İş arayışlarının eskiye oranla daha çok dijital ortamda gerçekleştirildiğini ifade eden Uysal, geleceğin çalışan adaylarının, başvuru esnasında esneklik sağlanmasını kendilerine özel çözümler beklediklerini, kendilerine göre uyarlanmış ilanlara başvurmayı tercih ettiklerini açıklayarak iş tanımında perspektifin önemli olduğu iş başlığının optimize edilmesinin o işe daha çok başvuru çektiğini belirterek konuşmasını tamamladı.

‘’İK işi bir matematik işidir’’

Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayşegül Toker’in moderatörlüğünde düzenlenen ‘’Kurum Kültüründe Başarmak’’ başlıklı panelde İK uzmanları Canten Akdağ, Gökçe Kulak (BÜ’99) ve Ülfet Baykent Uysal (BÜ’99) yer alarak kurumsal şirketlerde başarının çalışana verilen değerden geçtiğini vurgulayan konuşmalarıyla kendi şirket tecrübelerinden örnekleri paylaştılar. Katılımcılar başarıyı kendi bakış açılarına göre tanımlayarak çalışanına kulak veren, çalışanı işe katarak görüşlerine değer veren kurumların kümülatif başarıya imza attığına dikkat çektiler.

Moderatörlüğünü İdil Türkmenoğlu’nun (BÜ’95) üstlendiği ‘’Şirketi Tanımak’’ konulu panelde ise Tolga Görgülü, Saide Kuzeyli ve Hande Yalgın katılımcılarla görüşlerini paylaştı.

 Panel konuşmacılardan Saide Kuzeyli bir İK uzmanının bir kurumu tanımaya başlamadan önce mutlaka kendi değerlerini ve sınırlarını bilmek zorunda olduğunu belirtti. Bir ülkenin ve toplumun kültürünün ve değerlerinin o ülkenin kurumlarındaki değerleri de belirlediğini ifade eden Kuzeyli, başarılı bir İK uzmanın her şeyden önce dinlemeyi bilen, soru soran, gözlemleyen ve bütün bu süreçlerin ardından yapacağı iş planı ile hareket eden bir yapıda olmasının gerektiğini anlattı.

 Gerek yerel gerekse global şirket deneyimlerinden bahseden Tolga Görgülü ise İK uzmanının iletişim yeteneğinin önemli olmakla birlikte tek başına yetmeyeceğini; İK’nın aynı zamanda bir matematik işi olduğunu belirtti. İyi bir İK’cının gerektiğinde kurumun çıkarları ve varoluşu için CEO’ya ‘’Hayır’’ demeyi de bilmesi gerektiğini söyleyen Görgülü, İK uzmanının objektif ve adalet duygusuna ve ahlaki değerlere bağlı olmasının önemine değindi.

Dönüşümde duygu ve iletişimin önemi

Hande Yalgın ise dijital dönüşüm çağında şirketlerin artık ürün değil müşteri odaklı olduğunu anımsatarak bu dönüşümün aynı zamanda müşterilerin duygu ve deneyimlerine özel önem vermek anlamına geldiğini belirtti. Yalgın kurum ve organizasyonların da yaşayan organizmalar olduğunu belirterek kurumsal dönüşümlerde duygu ve iletişimin kritik öğeler olarak ortaya çıktığını söyledi.

 Zirvenin konuşmacılarından danışman ve yazar Brian Fretwell ise insanların davranışlarında değişim yaratmanın mümkün olabileceğine değindi. Çalışan ve işveren ilişkisinden bakıldığında işverenin çalışanın düşüncelerine etki etmek ve değişim yaratmak için çalışanlarını önce zihinsel olarak uyarıcı bir yaklaşıma ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Çalışana özgü yetenek yönetimi modeli

“Yeteneğin Peşinde Değil Yanında Olun!” başlıklı sunumuyla insan kaynaklarında yetenek yönetimine dair bir konuşma gerçekleştiren DUMAN Yönetim Danışmanlığı Kurucusu ve Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Mezunu Yiğit Oğuz Duman, yeteneğin farklı boyutlarda tanımlanabildiğine dikkat çekerek yetenek yönetiminde var olan uygulamaların değişmesi gerektiğini ifade etti. “Yeteneğin belirli kalıplarla tanımlanması kritik bir kitleyi dışarıda bırakabilir, örneğin yüksek performans göstermek yetenekli olmak anlamına gelmiyor. Performansta ölçüm kriteri geçmişe doğru iken yeteneği belirlerken odak noktası gelecek olmalı,” ifadeleriyle yetenek yönetiminde yer verilmesi gereken güncel uygulamaları paylaşan Duman, her insan kaynakları biriminin kendi çalışanlarına göre özgün bir yetenek yönetim modeli oluşturması gerektiğini vurguladı.

“İçeriği Tanımak” başlıklı panelde bir araya gelen HR Dergi Genel Müdür Yardımcısı Ülgen Özmen, McKinsey & Company İnsan Kaynakları Yöneticisi Neslihan Gömeçli ve Coca-Cola İçecek Kurumsal İletişim Müdürü Burçak Türkeri, insan kaynakları yönetiminde iletişimin ve farklı pencerelerden bakabilmenin getireceklerini konuştular. Panelin moderatörlüğünü de üstlenen Ülgen Özmen, teknolojik gelişmelerle birlikte bazı şeyler değişse de iletişim yetkinliğinin giderek daha önemli hale geçeğini vurguladı. Çalışanı tanıma konusunda çalışanları bir birey olarak tanımayı gerektiren özelleştirilmiş tanımanın önemini hatırlatan Neslihan Gömeçli ise “İnsan kaynaklarının özünde iletişim var, bu nedenle iki alan birbirine çok yakın ve birlikte çalışmak zorunda,” ifadelerini kullandı ve gelecekte beklentileri çok daha yüksek nesillerle çalışmak zorunda kalınacağına dikkat çekerek insan kaynaklarının daha güncel kalması gerektiğini vurguladı. Çalışanı tanımak konusunda iletişimcilerden de benzer beklentilerin olduğunu belirten Burçak Türkeri ise “Çoklu kariyerlerin gündeme geldiği bir dünyada çalışanlarla iletişim kurmak için çok daha inovatif ve mobil yöntemlere ihtiyacımız var,” sözlerini ekledi.

Moderatörlüğünü Fatoş Karahasan’ın üstlendiği, iletişim sektöründen Filiz Türkmenoğlu Cansever, Ergun Gümrah ve Ayşegül Ögelman’ın katıldıkları oturumda ise kurumlarda yeni nesil ile iletişim yolları ele alındı. Gençlerin esnek çalışma imkanı veren, çok kazanmak yerine kendini mutlu ve ait hissedeceği iş ortamlarını tercih ettiği, yetenek yönetime ve kişisel gelişimine değer veren kurumlarda çalışmayı yeğlediklerine değinildi.

Gün boyu devam eden İnsan Kaynakları Zirvesi’nde ayrıca çalışan bağlılığında çalışanı tanımanın önemi, insan kaynaklarında yapay zekânın rolü, iletişimci gözüyle çalışanla iletişim kurmanın ifade ettikleri gibi insan kaynakları yönetiminin gündeminde olan konular da ele alındı.

Haber: Kurumsal İletişim Ofisi

 

Kenan Özcan
Galeri 4 Fotoğraf