İkinci Bahar Akademi, yazı online eğitimlerle karşılıyor

İkinci Bahar Akademi kapsamında düzenlenen online ve interaktif eğitimler, önümüzdeki ay 01-11 Haziran tarihleri arasında gerçekleşiyor. İkinci Bahar’ın Haziran ayı programı; gıdadan teknolojiye, ekonomiden toplumsal hayata uzanan başlıkların Covid-19 çerçevesinde ele alındığı eğitimlerden oluşuyor.

1 Haziran’da Prof. Dr. Zafer Yenal’ın vereceği “Salgın ve Dünya Gıda Düzeni” başlıklı eğitimde, Covid-19 salgınıyla en sık gündeme gelen meselelerden olan gıda konusundan hareketle dünyada tarım ve gıda üretimi tartışılacak ve bu alanlardaki gelişmeler yaşanan sorunlarla birlikte masaya yatırılacak.

4 Haziran’da yine Prof. Dr. Zafer Yenal tarafından verilecek “Türkiye'de Gıda Güvenliği ve Salgın” başlıklı eğitimde; Türkiye’de tarım ve gıda üretiminin salgından nasıl etkilendiği ve gıda tüketim alışkanlıklarımızın değişip değişmediği sorularına yanıt aranacak. Ayrıca Türkiye’de yemek alanında salgının etkileri değerlendirilecek.

İkinci Bahar eğitimleri 8 Haziran’da Doç. Dr. Umut Türem’in vereceği “Çalışma Sosyolojisi” başlıklı dersle devam edecek. 9 Haziran’da Mehmet İnan’ın vereceği “İnsan ve Teknoloji” başlıklı eğitimde ise Black Mirror’ın 3. sezon 1. bölümü ve başka örnekler üzerinden insan-teknoloji ilişkisinin kısa bir tarihçesi sunulacak.

9-12 Haziran tarihleri arasında Prof. Dr. Ceyhun Elgin tarafından verilecek “Türkiye Ekonomisi ve Küresel Gelişmeler: COVID19 ve İktisadi Etkileri” başlıklı derste, küresel ekonomide 20. yüzyılda yaşanan gelişmeler ve bu gelişmeler ışığında içinde bulunduğumuz 21. yüzyıl başında dünya ekonomisinin genel durumu tartışılacak. Ayrıca, Türkiye ekonomisinin güncel durumu ve farklı olası senaryolarda pandemi sırası ve sonrasında yaşanabilecek gelişmeler üzerinde de durulacak.

10 Haziran’da Prof. Dr. Hande Türker’in vereceği “Dijital Dünyaya Giriş” başlıklı derste “dijital dünya”nın nasıl bir mecra olduğu, nasıl doğup geliştiği anlatılacak. 11 Haziran’da Mehmet İnan’ın vereceği “Kozmik Yasalar ve Köklerimize Yolculuk” başlıklı derste ise kozmik yasa, asli birey, kut, ikili birlik gibi kavramlar derinlemesine tartışılacak. Bu eğitim, 23 Haziran’da “Kahraman 2.0” atölyesiyle devam edecek.

İkinci Bahar Akademi’nin Haziran eğitimleri, 11 Haziran’da Doç. Dr. Umut Türem’in vereceği “Şikayet: Gündelik "Kızgınlığın" Sosyolojisi” başlıklı dersle sona erecek.

Detaylı bilgi için: http://www.ikincibahar.boun.edu.tr/

 

 

Galeri 8 Fotoğraf