İngilizce’nin ortak dil olarak eğitimdeki yeri

Avrupa Birliği KA201 Erasmus+ Projeleri Kapsamındaki ENRICH Çoklu Proje Etkinliği yurtdışından ve Türkiye’den uzmanları 22 Şubat 2020 tarihinde Boğaziçi Üniversitesi’nde buluşturdu.

Boğaziçi Üniversitesi ENRICH projesi ekibi tarafından düzenlenen ve bu projenin sonuçlarının yaygınlaştırılmasını amaçlayan “ELF DAY 4: ENRICHed Connections Between English as a Lingua Franca (ELF) and English Language Teaching (ELT)” başlıklı etkinlik Boğaziçi Üniversitesi’nde gerçekleşti. Etkinliğe çoğunluğu İstanbul’dan olmak üzere Türkiye’nin farklı şehirlerinden gelen 135 kişi katıldı. Katılımcıların çoğunluğunu, devlet ya da özel okul/üniversitelerde görev yapan İngilizce öğretmenleri, çeşitli üniversitelerin İngilizce Öğretmenliği Bölümü öğrencileri/mezunlarıve akademisyenler oluşturdu.

Kısa adı ENRICH (English as a Lingua Franca Practices for Inclusive Multilingual Classrooms) olan “Çokdilli Sınıflarda Ortak Dil Olarak İngilizce’nin Kullanımı” projesi Erasmus+ ve Yunan Erasmus+ Programları Ulusal Ajansı olan Devlet Bursları Kuruluşu (IKY)tarafından destekleniyor. Proje, Helenik Açık Üniversitesi (Hellenic Open University) (Patras, Yunanistan) tarafından koordine ediliyor ve projenin diğer ortak kuruluşları arasında Roma Tre Üniversitesi (Roma, İtalya); Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul, Türkiye); Lizbon Üniversitesi (Lizbon, Portekiz); OsloMet - Oslo Metropolitan Üniversitesi (Oslo, Norveç); Bilgisayar Teknolojileri Enstitüsü ve Basın “Diophantus” (Atina, Yunanistan) yer alıyor.

ENRICH Projesi, İngilizce öğretmenlerinin çok dilli sınıflarda derslerine İngilizcenin günümüzde sahip olduğu “ortak dil  (English as a Lingua Franca (ELF))” rolünü entegre etmesini sağlayacak yüksek kaliteli bir “Sürekli Mesleki Geliştirne’’eğitimi tasarlamayı ve bu eğitim için dijital bir eğitimi portalı oluşturmayı amaçlıyor.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Boğaziçi Üniversitesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Yasemin Bayyurt, İngilizce’nin günümüz global dünyasında uluslararası rolüne ve İngilizce’nin ortak dil olarak kullanılmasının İngilizce öğretimindeki yerine değindi. ENRICH Projesi’nin amaçları ve kuramsal/yöntemsel alt yapısı konusunda katılımcılara bilgi verdi.

Davetli konuşmacı Prof. Dr. Martin Dewey (King’s College London) ise konuşmasında İngilizce öğretiminde kullanılan yaygın geri-dönüt yöntemlerinden ve bu yöntemlerin dil gelişimine katkısından bahsetti. Yürüttükleri Pluri-La isimli Erasmus+ projesinden, İngilizce öğretmenlerinin kendi öğrenme ve öğretme süreçlerine dair özdüşünüm örnekleri sundu. Diğer bir davetli konuşmacı Prof. Dr. Lucilla Lopriore (Roma Tre University) ise konuşmasında, ENRICH Projesi’nin ilk aşamalarında ortak olan beş ülkede aynı ölçekler kullanılarak gerçekleştirilen ve beş ülkeye ait öğrenci ve öğretmenlerden veri sunan İhtiyaç Analizi’nin sonuçlarını karşılaştırmalı olarak sundu. Etkinlik, Prof. Dr. Lucilla Lopriore ve Natasha Tsantila (The American College of Greece (DEREE), Athens) tarafından gerçekleştirilen çalıştay ile devam etti. Katılımcıların büyük ilgi gösterdiği bu çalışmada, yaygın olarak kullanılan İngilizce ders kitaplarından seçilmiş dinleme aktiviteleri gruplar halinde incelendi ve sonrasında toplu olarak tartışıldı.   

ENRICH Projesi’ne ve gerçekleştirilen etkinliğe dair daha fazla bilgi için:

http://enrichproject.eu/

enrich.euproject@gmail.com

facebook.com/groups/enrichproject/

linkedin.com/in/enrichproject/ 

twitter.com/enrich_project        

instagram.com/enrich_project/