MIT-MISTI Çekirdek Fonu’ndan Boğaziçi Üniversitesi’nin beş projesine destek

Türkiye’nin araştırma altyapısına katkı sağlamak ve yeni projelerin oluşmasında öncü olmak amacıyla Boğaziçi Üniversitesi ve Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) öğretim üyeleri ve öğrencileri arasında ortak araştırma projeleri yapılması hedefiyle 2016’da oluşturulan MISTI (MIT Science and Technology Initiatives) Çekirdek Fonu, 2017-2018 akademik döneminde beş projeye destek verecek. MIT-MISTI Çekirdek Fonu’na Türkiye’deki üniversiteler arasından sadece Boğaziçi Üniversitesi dahil edilmiş bulunuyor. 2017'den başlayarak Limak Vakfı tarafından üç yıl süreyle mali olarak desteklenecek fon kapsamında Limak Vakfı her yıl MISTI-Boğaziçi Programı'na 100 bin Dolar fon sağlıyor.

2016 yılında başlayan işbirliği kapsamında Limak Vakfı’nın üç yıl süreyle mali destek vereceği MIT- MISTI Çekirdek Fonu kapsamında aşağıda yer alan beş projenin desteklenmesi kararlaştırıldı:

1-“D4R: Data for Refugees” Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nden Doçent Albert Ali Salah ve MIT’den Prof. Pentland’in ortak projesi

2- “LNS 2017” başlıklı Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümü’nden Prof. Taylan Akdoğan ve MIT'den Prof. Williams'ın ortak projesi

3- “Energy Efficiency in Information Processing with Optical Mirroring Resonato” başlıklı Boğaziçi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü’nden Yardımcı Doçent   İlke Ercan ve MIT'den Prof. Agarwal'ın  ortak projesi

4-“NAF-SAF Seed” başlıklı Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’nden Prof. Semih Ergintav ve MIT’den  Prof. Reilingerat’ın ortak projesi

5-''Design of Target Date Funds for Turkish Pension System” başlıklı Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü’nden Prof. Vedat Akgiray ve MIT'den Prof. Kothari'nin ortak projesi

MISTI (MIT Science and Technology Initiatives) Çekirdek Fonu tarafından destek programına alınan projelerden “D4R: Data for Refugees”, Türkiye’de Suriyeli mültecilerin yaşam şartlarının iyileştirilmesi yönünde bilimsel çözüm yolları geliştirmek için bugüne dek tasarlanmış en kapsamlı projelerden biri olarak dikkat çekiyor.Türk Telekom; TÜBİTAK, Boğaziçi Üniversitesi’nin ortakları arasında yer aldığı; ulusal ve uluslararası kurumlar ile üç buçuk milyon mültecinin sorunlarına çözüm geliştirmek için düzenlenecek  Büyük Veri Yarışması’nı da içeren proje kapsamında, Türkiye’deki Suriyeli mültecilere daha iyi yaşam koşulları sunulması için çözümler üretilmesi amaçlanıyor. Bu kapsamda, mültecilerin ihtiyaçlarına çözüm sunabilecek bilimsel araştırmalar için 'büyük veri' kaynağı anonim olarak inovasyon yarışması katılımcılarına açılacak.

Projenin Boğaziçi Üniversitesi bünyesinde yürütücüsü olan Doç.Dr. Albert Ali Salah, http://d4r.turktelekom.com.tr/tr sitesinde detaylı bilgilerine ulaşılabilen yarışma kanalıyla, araştırmacılara açılacak mülteci verisini kullanarak mültecilerin entegrasyonunu değerlendirmeye çalışacaklarını belirtti.

MISTI Çekirdek Fonu’nun destekleyeceği, Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümü’nden Prof. Dr. Taylan Akdoğan ve MIT'den Prof. Williams'ın ortak projesi   “LNS 2017” ise

Yüksek Enerji parçacık Fiziği (YEF) deneylerinden elde edilen verilerin ayıklanması /azaltılması, kıymetli verilerin hızlı bir süreç ile çevrimiçi süzgeçlerden geçirilmesini  amaçlayan yeni algoritmalar geliştirilmesini konu ediniyor. Konuyla ilgili bilgi veren Prof. Dr. Taylan Akdoğan, ‘’Bu projeyle veri seçme ve ayıklama işini mertebeler seviyesinde hızlandıracak derin sinir ağları (Deep Neural Network) temelli mekanik öğrenme (Machine Learning) algoritmaları geliştirmeyi ve bunu da veri alma süreci başlamadan kısa bir sürede sonuçlandırmayı amaçlayan bir işbirliği oluşturmayı ve bunun üzerinde derhal çalışmaya başlamayı planlamaktayız’’ dedi.

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü’nden Yrd. Doç. Dr.  İlke Ercan’ın “Energy Efficiency in Information Processing with Optical Mirroring Resonato” başlıklı projesi ise geleceğin bilgisayar ve bilgi-işlem teknolojilerinde öne çıkması beklenen kuantum haberleşme sistemleri ve bilgisayarları için öncü bir adımı oluşturuyor. Ercan, bu proje ile Boğaziçi Üniversitesi’nde geliştirdikleri teorik yöntemleri MIT’deki laboratuvarlarda  mikro-halka rezonatör devrelerinde test etme fırsatı bulacaklarını ve böylelikle teori ve deneyin buluşacağı bu adımla çalışma alanlarının yeni boyutlar kazanacağını ifade etti.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’nden Prof. Semih Ergintav’ın desteklenecek projesi ‘’NAF-SAF Seed” ise ABD ve Türkiye   için en önemli güncel deprem tehlike kaynağını oluşturan San Andreas Fayı (SAF) ve Kuzey Anadolu Fayı’nı (KAF) konu alıyor. MIT-MISTI desteği kapsamında alınan fon ile, NSF, USGS, SCEC ve TÜBİTAK desteğiyle, SAF ve  KAF boyunca deprem döngüsünün mekaniğini anlamak için jeodezik ve  jeofizik gözlemleri kullanarak oluşturulacak ortak bir önerinin   geliştirilmesine yönelik çalışmalar desteklenecek. Proje kapsamında, Boğaziçi Üniversitesi  Kandilli   Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ile MIT’nin arasındaki 20  yıla yakın zamandır devam eden işbirliğinden alınacak destekle, iki   ülkenin  bilim insanları arasındaki  mevcut ilişkilerin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü’nden Prof. Dr. Vedat Akgiray ve MIT'den Prof. Kothari'nin ortak projesi olan “Design of Target Date Funds for Turkish Pension System” başlıklı proje ise 2017-2018 döneminde MIT-MISTI Çekirdek Fonu tarafından fonlanacak beşinci proje olarak belirlendi.

Geçtiğimiz yıl Boğaziçi Üniversitesi ile imzalanan işbirliğiyle Türkiye’den ilk kez bir üniversite MISTI programına dahil edilmiş oldu. Bu kapsamda 2016 yılı çağrı döneminde başvuran projelerden MIT İnşaat Mühendisliği bölümünden Prof. Dr. Oral Büyüköztürk ve Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden Doç. Dr. Cem Yalçın’ın “Sarsma Masası Deneyleri ile Tek Serbestlik Dereceli Sistemlerin Enerji Bazlı Yapısal Analizi” başlıklı projesi MISTI-Boğaziçi programı kapsamında desteklenmek üzere seçilen ilk projeler olarak fondan destek almıştı.

Boğaziçi Üniversitesi ile Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) arasında ortak araştırma projelerinin yapılması amacıyla oluşturulan ‘Çekirdek Fonu’ ortaklığı Limak Vakfı tarafından üç yıl süreyle mali olarak desteklenecek. MISTI-Boğaziçi Çekirdek Fonu, MIT’in uluslararası akademik işbirliği programlarının amiral gemisi konumunda olan MISTI kapsamında 2016 yılında kuruldu. Bu program sayesinde MIT ve Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyeleri ve öğrencileri arasında ortak araştırma projeleri yapılması ve Türkiye’nin araştırma altyapısının güçlendirilmesi hedefleniyor.

Limak Holding tarafından toplumun genç ve dinamik potansiyelini nitelikli insan gücüne dönüştürmek amacıyla kurulan Limak Vakfı, MISTI-Boğaziçi Programı’na her yıl 100 bin Dolar fon sağlayacak. 3 yıl boyunca sağlanacak toplam 300 bin Dolarlık fon aracılığıyla Türkiye’de yeni araştırmacılara destek sunulurken, dünya çapında ses getirecek, insanlığa hizmet edecek yeni araştırmaların da ortaya çıkması amaçlanıyor.

Daha fazla bilgi için:

http://misti.mit.edu/mit-bogazici-university-seed-fund