“Mülteciler için Büyük Veri” yarışmasının kazananları Boğaziçi Üniversitesi’nde açıklandı

Boğaziçi Üniversitesi, TÜBİTAK, Türk Telekom iş birliği ve UNICEF, UNHCR, Uluslararası Göç Örgütü gibi uluslararası kurumların desteğiyle başlatılan “Mülteciler için Büyük Veri Yarışması”nın kazananları belli oldu. Boğaziçi Üniversitesi Albert Long Hall’da 21 Ocak’ta düzenlenen yarışmanın kapanış çalıştayında, Türk Telekom’un sağladığı veriler ışığında Türkiye’deki mültecilerin sağlık, güvenlik, eğitim, çalışma ve entegrasyon sorunlarına çözüm önerileri getirilerek birinci olan proje sahiplerine ödülleri verildi.
Kenan Özcan

‘Mülteciler için Büyük Veri’ yarışmasında sağlık alanında ‘Suriyeli Mültecilerin Toplumsal Entegrasyonu Üzerinden Türkiye’deki Kızamık Salgını Riskinin Azaltılması’, eğitim alanında ‘Türkiye’deki Suriyeli Mültecilerin Daha iyi Entegrasyonu için Eğitim Fırsatlarının İyileştirilmesi’, entegrasyon alanında ‘İletişim Verilerinin Analizi ile Mültecilerin Hareketliliğinin Değerlendirmesi (AROMA_CoDa)’, işsizlik alanında ‘Türkiye’deki Entegrasyonun Kentsel Derin Haritası (UDMIT)’, güvenlik ve emniyet alanında ise ‘Türkiye’de Mülteci Barındıran İllerin Cep Telefon Kullanım Şekillerinin Tanımlanması’ isimli projeler değerlendirme komitesi tarafından birinciliğe layık görüldü.

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmed Özkan çalıştayın açılış konuşmasında “İnsanlığın büyük krizlerinden birine dönüşmüş mülteci sorununa karşın Türkiye’nin bu sorunun çözümü için örnek bir yaklaşım sergilediğini” vurguladı. Bir sorunu çözmek için anlamanın öncelikli olduğunu ve sunulacak projelerin mülteci sorununun anlamlandırılma sürecine katkı sağlayacağını sözlerine ekleyen Mehmed Özkan; hükümet, endüstri ve akademiden oluşan üç ana unsurun temsilcileri şeklinde görülebilecek kurumlar olan Türk Telekom, TÜBİTAK, Boğaziçi Üniversitesi’nin bu sorunun anlamlandırılması sorumluluğunu omuzlarına aldıklarını belirtti.

Yarışmanın Bilimsel Komitesi’nin başında bulunan Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Albert Ali Salah ise “Projelerin Türkiye’de yaşayan 3,5 milyondan fazla Suriyeli mültecinin yaşam koşullarını iyileştirmek adına önemli sonuçlara ulaştığını” belirterek, Limak Vakfı desteğiyle sürdürülmekte olan Boğaziçi Üniversitesi ile MIT’nin akademik iş birliğini içeren MISTI Fon Programı’na ve araştırmacı gruplara anonim mobil telefon kullanımına dair büyük bir veri seti sunan Türk Telekom’a teşekkürlerini sundu.

100’ün üzerinde araştırma grubunun proje önerileri ile başvurduğu yarışma için 19 ülkeden dört sivil toplum örgütü, üç devlet kurumu, iki araştırma laboratuvarı ve 57 akademik kurumdan, toplam 157 araştırmacı çalışmalarını gönderdi. Projelerin beşte biri Türk kurumlarından gelirken, diğer projeler yabancı kurumlar veya yabancı kurumların iş birliği ile hazırlandı.

Sağlık alanında Fondazione Bruno Kessler araştırmacılarının ‘Suriyeli Mültecilerin Toplumsal Entegrasyonu Üzerinden Türkiye’deki Kızamık Salgını Riskinin Azaltılması’ projesi, eğitim alanında University of Modena and Reggio Emilia, Türkiye Merkez Bankası ve TED Üniversitesi ortaklığında ‘Türkiye’deki Suriyeli Mültecilerin Daha iyi Entegrasyonu için Eğitim Fırsatlarının İyileştirilmesi’ projesi, entegrasyon alanında Bonn Üniversitesi, Bonn International Center for Conversion, Viyana Üniversitesi, Potsdam Institute for Climate Impact Research, Climate Analytics ve İzlanda Üniversitesi'nden araştırmacıların sunduğu ‘İletişim Verilerinin Analizi ile Mültecilerin Hareketliliğinin Değerlendirmesi (AROMA_CoDa)’ projesi, işsizlik alanında Koç Üniversitesi'nden araştırmacıların ‘Türkiye’deki Entegrasyonun Kentsel Derin Haritası (UDMIT)’ projesi ve güvenlik ve emniyet alanında Old Dominion University, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Eindhoven Teknik Üniversitesi, Stellenbosch Üniversitesi ve 4TU Centre for Ethics and Technology ortaklığında sunulan  ‘Türkiye’de Mülteci Barındıran İllerin Cep Telefon Kullanım Şekillerinin Tanımlanması’  projesi değerlendirme komitesi tarafından alanlarında birinciliğe layık görüldü.

Araştırmacılara anonim mobil veri sağlandı

Yarışma kapsamında, 50 bin TL’lik maddi desteğin yanı sıra Türk Telekom araştırmacı gruplara anonim mobil telefon kullanımına ilişkin büyük bir veri seti sağladı. Kişisel bilgi içermeyen ama kitlelerin hareketini gösteren bu veri, araştırmacılara Türkiye içerisinde insan hareketliliğini ölçmek için yeni bir araç oldu. Araştırma grupları, Türk Telekom’un paylaştığı bu verileri anlamlı hale getirdiler. Böylece, Türkiye’de kızamık gibi bulaşıcı hastalıkların takibi, eğitim ve sağlık alanındaki hizmet noktaların en uygun noktalarda kurulması ve mülteci nüfusun Türkiye toplumunun geneli ile entegrasyonunu kolaylaştıracak yöntemlerin geliştirilmesi gibi kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerine doğru adımlar atmış oldular.

‘’Veri araştırmacılarına mülteci krizinde büyük görev düşüyor’’

Doç. Dr. Albert Ali Salah, yarışmayla ilgili yaptığı değerlendirmede ayrıca “Veri analizi araştırmacılarına bu büyük insanlık krizinde önemli bir iş düşüyor. Bakanlıkların ve STK'ların mülteciler ile ilgili sağlıklı politikalar üretmek, doğru yerlerde doğru müdahalelerde bulunmak için olabildiğince çok bilgiye ihtiyaçları var. Mobil veriyi kullanarak, veri analitiği, istatistik, yapay zekâ ve veri görselleştirme ile ülkenin nabzını tutmak ve bu bilgiyi gerekli kurumlara ulaştırmak mümkün. Bunun için değerlendirme komitesinde bakanlıklardan ve STK'lardan temsilciler de yer aldı. Ayrıca mültecilere yararlı olacak teknik içerikli projeler yapılabilmesi için ülke çapında pek çok kurumda da bu yarışma aracılığıyla projeler ve uluslararası iş birlikleri başlatıldı, araştırmacılar yetiştirildi diye konuştu.

  ‘Mülteciler için Büyük Veri’ projesi  Boğaziçi Üniversitesi ile Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) öğretim üyeleri ve öğrencileri arasında ortak araştırma projeleri yapılması hedefiyle 2016’da oluşturulan MISTI (MIT Science and Technology Initiatives kapsamında 2017-2018 akademik döneminde Limak Vakfı tarafından fon desteği almıştı.

Haber: Kurumsal İletişim Ofisi 
Fotoğraflar: Kenan Özcan