Müzeciliğin İzini Sürmek: “Asâr-ı Atika’dan 100 Yıl Sonra: Aziz Ogan”

Boğaziçi Üniversitesi Arşiv ve Dokümantasyon Merkezi’nin, Uluslararası Müze Günü ve Müzecilik Haftası kapsamında Kadıköy Belediyesi’yle gerçekleştirdiği iş birliğiyle Türkiye’deki müzecilik ve arkeoloji çalışmalarını uluslararası alanda tanıtan Aziz Ogan’ın koleksiyonunun bir kısmı, 12-30 Mayıs tarihleri arasında Kadıköy Belediyesi Tarih, Edebiyat ve Sanat Kütüphanesi’nde sergileniyor.

Yerel yönetimlerle kurumsal iş birliği çalışmalarını sürdüren Boğaziçi Üniversitesi Arşiv ve Dokümantasyon Merkezi, “Asâr-ı Atika’dan 100 Yıl Sonra: Aziz Ogan” sergisine, torun Hüseyin İnan tarafından merkeze bağışlanan, kataloglama ve dijitizasyon çalışmalarının tamamlandığı Aziz Ogan Koleksiyonu’ndan çok sayıda belge sundu.

30 Mayıs’a kadar devam edecek olan sergide, İzmir, Efes ve Bergama müzelerinin oluşturulmasından 1939 yılında New York’ta gerçekleşen Dünya Sergisi’ne, Ayasofya’nın müze haline getirilmesinden Süleymaniye Külliyesi’nde bulunan Tabhane Medresesi’nin Türk ve İslam Eserleri Müzesi’ne dönüştürülmesine kadar müzecilik tarihine yönelik çok sayıda rapor ve uluslararası yazışmalara yer veriliyor.

Boğaziçi Üniversitesi Arşiv ve Dokümantasyon Merkezi bünyesindeki “Aziz Ogan Koleksiyonu”, 1920’lerden başlayarak erken Cumhuriyet döneminin İslam öncesi Anadolu uygarlıklarını merkeze alan kültür politikaları hakkında Osmanlıca, İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinde çok sayıda değerli belge sunduğu gibi çok sayıda fotoğraf ve cam negatif de koleksiyonu oluşturan belgeler arasında yer alıyor. Sergide de yer alan bu fotoğraflardan bazıları da Kadıköy’de yapılan birçok yerel tarih çalışmasında adı sıkça geçen Ayrılık Çeşmesi, İbrahim Ağa Çayırı ve Osmanağa bölgesine ait.

Aziz Ogan,1927 yılında Uluslararası Müze Günü ve Müzecilik Haftası dolayısıyla İzmir Asâr-ı Atika Müzesi’nin açılışında şöyle konuşmuştu:

"Muhterem Hanımefendiler, Beyefendiler!

Evveli emirde sevgili İzmirimizin müstakil müzesinin bir taslağı olan şu mütevazi, fakat muhteviyatı itibariyle az zaman zarfında hayli asara sahip olan müzenin küşad merasimine lütfen iştirak buyuran zevat-ı aliyeye müze idaresinin şükran ve imtinanlarını takdime müsaade buyurulmasını rica ederim.

Asarı atika müzelerinin tarihin kapalı kalan sahifelerini açmak hususundaki fevaidi takdir edildiğinden her medeni memleketlerde asarı atika müzeleri vücuda getirilmek için vaki olan mesaisi malumu aliyenizdir. İlim ve sanat müntesiplerine her vakit ziyaretgah olan müzelerimizi zamanda yabancı memlekete gelmiş her münevver kimselerin ilk şitaban olacakları bir ilim müessesesi ve aynı zamanda da şehrin bir ziyneti servetidir."

Merkez ekibinin geçtiğimiz sene hazırladığı Aziz Ogan sergisine http://bogaziciarsivleri.boun.edu.tr/sergi/ogan.php bağlantısından ulaşılabiliyor. 

Ayrıca Aziz Ogan Koleksiyonu evrakının bir kısmına online erişim mümkün: http://digitalarchive.boun.edu.tr/handle/123456789/1

 

Arşiv ve Dokümantasyon merkezi çalışmalarını takip için:

http://bogaziciarsivleri.boun.edu.tr/

https://www.facebook.com/bounarchives/

https://twitter.com/bounarchives