Öğrenci Temsilciliği Kurulu'na aday ol, yönetime katıl!

Boğaziçi Üniversitesi Öğrenci Temsilciliği Kurulu'nda seçim süreci başladı. Üniversite yönetimine katılmak, işleyişte söz sahibi olmak isteyen öğrenciler Öğrenci Temsilciliği Kurulu seçimleri için aday olmak üzere http://otk.boun.edu.tr/ adresinde duyurular başlığı üzerinden başvuru formuna ve ayrıntılı seçim takvimine ulaşabilirler. Adaylık başvuruları için son başvuru tarihi 10 Ekim saat 17.00 olarak belirlendi.

Boğaziçi Üniversitesi’ndeki demokratik yönetim geleneğinin öğrenciler arasında yerleştirilmesi; öğrenci talep ve tepkilerinin Üniversite Yönetimi’ne hızlı ve doğru bir şekilde iletilmesi; Üniversite’nin karar alma ve yürütme organlarının öğrencilerle olan ilişkilerinde daha duyarlı olmalarına katkıda bulunulması; Üniversite genelindeki sorunların çözümlerine öneriler getirerek öğrencilerin karar alma sürecine etkin olarak katılmaları amacıyla kurulan Boğaziçi Üniversitesi Öğrenci Temsilciliği Kurulu, Rektörlük’e bağlı olarak görev yapıyor. Öğrenci temsilciliği kurullarına seçilen öğrenciler bir yıl boyunca görev alıyor.

Boğaziçi Üniversitesi Öğrenci Temsilciliği'nin genel yapısı

Bölüm Lisans Öğrenci Temsilciliği Kurulu

Bölüm lisans öğrenci temsilciliği kurulu bölüm öğrencileri tarafından seçilen 5 öğrenci temsilcisinden oluşur.

Lisansüstü Programı Öğrenci Temsilciliği

Lisansüstü program  öğrenci temsilciliği kurulu öğrencilerinin seçtikleri 1 öğrenci temsilcisinden oluşur.

Fakülte/Yüksekokul Öğrenci Temsilciliği Kurulu

Fakültenin/Yüksekokulun tüm bölüm lisans öğrenci kurulları başkan ve başkan yardımcılarından oluşur. Bu kurul kendi üyeleri arasında bir başkan ve bir başkan yardımcısı seçer.

Enstitü Öğrenci Temsilciliği Kurulu

Enstitünün tüm lisansüstü programı öğrenci temsilcilerinden oluşur. Kadrolu enstitülerde ise enstitü öğrenci temsilciliği kurulu enstitü öğrencilerinin 1 yıl için seçtikleri 3 öğrenci temsilcisinden oluşur. Bu kurul kendi üyeleri arasından bir başkan ve ve bir başkan yardımcısı seçer.

Üniversite Lisans Öğrenci Temsilciliği Üst Kurulu

Üniversitenin tüm fakülte ve yüksekokul öğrenci temsilciliği başkan ve başkan yardımcılarından oluşur. Bu kurul kendi üyeleri arasından bir başkan ve bir başkan yardımcısı seçer.

Üniversite Lisansüstü Öğrenci Temsilciliği Üst Kurulu

Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sosyal Blimler Enstitüsü öğrenci temsilciliği başkan ve başkan yardımıcıları ile kadrolu enstitülerin öğrenci temsilciliği başkanlarından oluşur. Bu kurul kendi üyeleri arasından bir başkan ve bir başkan yardımcısı seçer.

Üniversite Öğrenci Temsilciliği Genel Kurulu

Mevcut tüm lisans/lisansüstü öğrenci temsilciliği kurulları başkanlarından oluşur. Üniversite Lisans ve Lisansüstü Öğrenci Temsilciliği Üst Kurulu Başkanları, Genel Kurula başkanlık eder ve ulusal öğrenci konseyinde Üniversiteyi temsil eder.


Detaylı bilgi için:

 http://otk.boun.edu.tr/