Oyak – Renault ve Boğaziçi Üniversitesi İş Birliğinde “Dijital Dönüşüm” Projesi

Oyak – Renault ve Boğaziçi Üniversitesi iş birliğinde başlatılan “Dijital Dönüşüm” projesiyle üretim ve bakım verilerinin analitiği için sistem geliştirilmesi ve nitelikli işgücünün dönüşümü için uygulamalı eğitim yapılması öngörülüyor. Projenin ayrıntılarını konuşmak üzere 14 Aralık 2018 Cuma günü yapılan toplantıda Oyak – Renault Genel Müdürü Antoine Aoun ve Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmed Özkan bir araya geldi.

Oyak – Renault ve Boğaziçi Üniversitesi ortaklığında başlatılan “Dijital Dönüşüm” projesinde Bursa fabrikasında oluşturulan üretim ve bakım sistemlerinden hali hazırda toplanan verilerin ve projelendirme sonrasında toplanacak verilerin işlenmesi, süreçlerin maliyet ve performansının desteklenmesi hedefleniyor. Projenin ikinci fazında ise otonom bakım prensipleri ile akıllı fabrika yaklaşımına paralel bir çalışma modelinin geliştirilmesi öngörülüyor. 14 Aralık 2018 Cuma günü Boğaziçi Üniversitesi’nde yapılan proje açılış toplantısına Oyak – Renault Genel Müdürü Antoine Aoun, Oyak – Renault Dış İlişkiler Koordinatörü Selim Akbaş, Dijital Dönüşüm Proje Yöneticisi Hülya Aras, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmed Özkan, Boğaziçi Üniversitesi Endüstri 4.0 Platformu Başkanı Lale Akarun, Endüstri 4.0 Platformu Başkan Yardımcısı Sertaç Yerlikaya, TETAM üyeleri Dr. Özlem İncel ve Dr. Atay Özgövde katıldılar. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan “Türkiye’nin Sanayi Devrimi: Dijital Türkiye Yol Haritası”nın stratejik hedeflerini de destekleyen projenin ikinci fazında, teknik bir problemin laboratuvar ortamında çözülmesi ve ardından üretim ortamına entegre edilmeye çalışılması yerine sürekli öğrenmeyi ve geliştirmeyi sağlayan bir kurgu tasarlanacak.

 

“Tutumlu İnovasyon” ve “Model Fabrika” Modeli

Boğaziçi Üniversitesi Endüstri 4.0 Platformu, sanayi ile yaptığı ‘Dijital Dönüşüm / Endüstri 4.0 Teknolojileri’ projelerinde, üretim yapılan fabrikanın bir izdüşümünün üniversite kampüsünde ‘Tutumlu İnovasyon’ yaklaşımı ile oluşturulduğu, sanayinin ihtiyaçlarının pratik ve sanal düzenekler üzerinden akademik bilgiyle şekillendirildiği bir çalışma modelini benimsemektedir. "Model Fabrika" veya "Sanal İkiz" olarak da adlandırılan bu çalışma modeli her bir işletmenin ihtiyacına göre uyarlanmakta ve projelendirilmekte.

 

Endüstri 4.0 Platformu Başkan Yardımcısı Sertaç Yerlikaya’nın belirttiğine göre, dijital dönüşümün başarı anahtarı, firmaların ellerindeki verinin gerçek sahibi olabilmeleri ve etkin şekilde kullanabilmelerinden geçiyor: “Oyak - Renault ile yapılan çalışmalarda tesislerde üretilen verilerin ham halinden, en katma değerli haline kadar tüm aşamalarında şirket içi veri bilimi birikiminin oluşturulması hedeflenmiştir. Endüstri 4.0 / Dijital Dönüşüm’ün önemli bileşenlerinden olan veri işleme ve karar alma altında projenin ilk fazı olarak üretim akışlarından edinilen verilerin işlenmesi, anlamlandırılması ve kestirimci olarak kullanılması ihtiyacı ortaya çıkmıştır.”

 

Yerlikaya ayrıca şunları da ekledi: “Teknoloji dönüşümünün lokomotif ürünü otomobil, seyahat eden bir makineden, seyahat eden bir bilgisayara dönüştüğünden, otomobil üzerindeki en yüksek teknolojili parça artık motoru değil, yüz milyonlarca satırdan oluşan programları olmuştur. Bu nedenle, Oyak – Renault Bursa fabrikasında çalışan nitelikli iş gücünün sahip olduğu makine ve bakım bilgisine veriyi analiz edecek istatistik ve yazılım bilgilerinin eklenmesi dönüşümün kritik başarı faktörünü oluşturmaktadır. Boğaziçi Üniversitesi projede üretim ve bakım verilerinin analitiği için geliştirilecek sistem üzerinde uygulamalı bir eğitim modülü de geliştirecektir.”

 

Haber: Kurumsal İletişim Ofisi