Prof. Dr. Mehmed Özkan: Boğaziçi Üniversitesi’nde kadın istihdamı ülke ortalamasının üzerinde

Boğaziçi Üniversitesi, 22 Haziran 2018 tarihinde Bulgaristan’ın AB Konseyi Dönem Başkanlığı’nın sona ermesi nedeniyle düzenlenen ‘’Women Empowerment/ Women Leaders in the Global World of Business and High Technologies’’ başlıklı etkinliğe ev sahipliği yaptı. Bulgaristan, 1 Temmuz 2018 tarihi itibariyle dönem başkanlığını Avusturya’ya devredecek.

Bulgaristan’ın Ankara Büyükelçisi Nadezhda Neynsky ve AB Türkiye Delegasyonu Heyet Başkanı, Büyükelçi Christian Berger’in birer konuşma yaptıkları toplantıya AB Komisyonu Dijital Ekonomi ve Toplum uzmanı Mariya Gabriel video mesajı ile katıldı.

Toplantıya ev sahipliği yapan Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmed Özkan yaptığı konuşmada tarihsel açıdan bakılacak olursa kadınların Türkiye’de, dünyanın pek çok ülkesine kıyasla, toplumda çok daha güçlü olduklarını vurguladı. Türkiye’de kadınların seçme ve seçilme hakkını 1926 yılında aldığını hatırlatan Özkan, Fransa, İtalya, İspanya ve Yunanistan gibi Avrupa ülkelerinde bu hakkın çok daha sonraki yıllarda tanındığını belirtti. Özkan, akademik hayattan verdiği örneklerle devam ettiği konuşmasında CATALYST tarafından yayınlanan yeni bir raporda pek çok gelişmiş ülkede dahi, kadınların akademik hayatta yönetici pozisyonlarında erkek meslektaşlarının arkasından geldiğini belirtti.  

Kadın istihdamı yüksek olan kurumların rekabet gücü ve gelir artışı daha fazla

Rektör Mehmed Özkan konuşmasında verilerden de bahsederek ABD’de akademisyenlerin yüzde 49’unun kadın olduğunu; Türkiye ve Kanada’da bu oranın yüzde 40’larda seyrettiğini belirtti. Türkiye’de idari pozisyonlarda yer alan kadın akademisyen oranının yüzde 27 olduğunu ifade eden Prof. Mehmed Özkan, bu oranın ABD’de yüzde 38, İngiltere’de yüzde 18, Almanya’da yüzde 17, İsveç’te yüzde 24, Fransa’da yüzde 19 ve Belçika’da yüzde 16 olduğuna dikkat çekti.

Boğaziçi Üniversitesi’nde kadın istihdamının ülke ortalamaları düşünüldüğünde son derece yüksek olduğunu ifade eden Özkan, Boğaziçi Üniversitesi’nde fakülte üyelerinin yüzde 48’inin kadın olduğu; kadın öğrenci oranının ise yüzde 45 olduğu bilgisini verdi. Yapılan bir araştırmaya göre, kadın istihdam oranı yüksek olan kurumların rekabet gücünün daha fazla olduğunu ve bunun yüzde 55 oranlarında artış olarak kurum gelirlerine yansıdığını ifade eden Prof. Özkan, Boğaziçi Üniversitesi’nin uluslararası yüksek akademik başarısının bu çerçevede iyi bir örnek oluşturduğunu sözlerine ekledi.

Global Resources Partnership ve Bosphorus Energy Club Başkanı Mehmet Öğütçü’nün misafir konuşmacı olarak yer aldığı etkinlikte gazeteci, TV programcısı Deniz Bayramoğlu’nun modere ettiği ‘’Empowering Women and the Role of Business, Civil Society and International Organizations’’ başlıklı bir panel gerçekleştirildi. Cinsiyet eşitliğinin vurgulandığı panelde kadınların iş hayatı, sivil toplum ve uluslararası organizasyonlardaki rollerine değinilerek eşit fırsatlar ve eğitim hakkının öneminin altı çizildi. Panele konuşmacı olarak BM Temsilcisi Irena Vojackova-Sollorano, KAGİDER Yönetim Kurulu Üyesi ve Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Itır Aykut,  Sivil Düşün Programı’ndan Özge KONURALP ve Alarko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Leyla Alaton katıldı.

İlham verici kadın liderlerin hikayelerinin yer aldığı, gazeteci Murat Yetkin’in modere ettiği ikinci panele ise Yao Huang (ABD), Evguenia Stoitchkova (Coca Cola Company), Şule Kutlay(Danışman, Lider Koçu) ve  Nadezhda Neynsky (Bulgaristan’ın Ankara Büyükelçisi) katıldılar.

Haber: Kurumsal İletişim Ofisi

Fotoğraflar: Kenan Özcan